Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế giai đoạn 2021-2026 làm việc với Thành ủy Hải Phòng

Ngày đăng: 06/12/2021   10:28
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 06/12/2021, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế giai đoạn 2021-2026 do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2021-2026.

Tham gia Đoàn khảo sát có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; đại diện lãnh đạo các vụ thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: haiphong.gov.vn

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cho biết, giai đoạn 2021-2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện các nghị quyết; trong đó, xác định rõ lộ trình thực hiện và gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn. Các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp, đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ, bảo đảm tinh gọn, hợp lý hơn. Quá trình thực hiện tinh giản biên chế được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, bảo đảm nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện, tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp lý, bước đầu đã giảm được tỷ lệ số người làm việc ở nhóm lãnh đạo, quản lý và phục vụ, tăng tỷ lệ số người làm việc ở nhóm chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm được tiến hành thường xuyên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đề nghị Trung ương sớm ban hành các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ thay thế các quy định không còn phù hợp sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026; Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Chính phủ sớm ban hành khung tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo để các địa phương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: baohaiphong.com.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn khảo sát cho biết, thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt được một số kết quả nhất định. Hầu hết các tổ chức đảng, các địa phương việc sắp xếp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền được triển khai rất quyết liệt; việc tinh giản biên chế cũng làm rất nghiêm túc. Việc tinh giản biên chế là bước quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa chế độ, chính sách tiền lương.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận thành phố Hải Phòng đã quan tâm rà soát, sắp xếp khoa học tổ chức bộ máy trong phạm vi của mình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các sở, ban, ngành, đảng bộ trực thuộc trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, qua kiểm tra đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. 

Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị, trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác tinh giản biên chế theo nguyên tắc không cào bằng, giảm có trọng tâm, trọng điểm để giảm áp lực chi ngân sách thường xuyên; việc tinh gọn gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Thành phố nên phân cấp cho địa phương tự chủ trong việc tinh giản biên chế; việc tinh giản biên chế gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, sắp xếp lại chức năng để phục vụ người dân được tốt hơn...

Các kiến nghị, đề xuất của thành phố Hải Phòng được Đoàn khảo sát tiếp thu và sẽ tổng hợp chung để báo cáo Bộ Chính trị./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày đăng 18/01/2022
Sáng 18/01/2022, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Lý giải đặc tính dễ lây nhiễm của biến thể Omicron

Ngày đăng 17/01/2022
Omicron là biến thể được xác định có khả năng dễ lây nhiễm cao hơn so với các biến thể khác của virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh các biện pháp phòng dịch không phù hợp

Ngày đăng 17/01/2022
Ngày 17/01/2022, Bộ Y tế ban hành văn bản số 271/BYT-TTRB gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp.

Năm 2022 tiếp tục giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Ngày đăng 16/01/2022
Những kết quả đạt được của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong năm 2021 dù rất quan trọng và tự hào, song mới chỉ là thành công bước đầu. Cần phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và dự báo chính xác về thời cơ, thách thức trong nước và quốc tế thời gian tới để tập trung hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ông Trung Văn Nam đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong đám cháy

Ngày đăng 15/01/2022
Ông Trung Văn Nam - người đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong đám cháy - được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.