Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Cử tri ủng hộ thành lập 2 thị trấn của tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 06/11/2020   02:21
Mặc định Cỡ chữ
Đề án thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang được đa số cử tri ủng hộ.

UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi có chủ trương thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa; cấp ủy, chính quyền huyện Lục Nam, huyện Hiệp Hòa và xã Phương Sơn, xã Bắc Lý đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương của cấp trên về thành lập thị trấn và triển khai, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ: Huyện ủy, UBND huyện Lục Nam, Hiệp Hòa đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ thành viên phụ trách công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện ở hai xã. UBND xã Phương Sơn, xã Bắc Lý thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ từng thành viên phụ trách từng thôn, hoặc từng cụm dân cư để phổ biến, tuyên truyền chủ trương thành lập thị trấn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào 2 nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương thành lập hai thị trấn.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền đối với cử tri về sự cần thiết của việc thành lập thị trấn; phương án thành lập thị trấn; đối tượng, phạm vi của vấn đề lấy ý kiến cử tri; thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến.

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh và huyện, xã Phương Sơn và xã Bắc Lý đã thành lập các tổ công tác lấy ý kiến (xã Phương Sơn thành lập 10 tổ công tác lấy ý kiến; xã Bắc Lý thành lập 11 tổ công tác lấy ý kiến) và tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri về Đề án thành lập thị trấn Phương Sơn, thị trấn Bắc Lý trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số của xã Phương Sơn và xã Bắc Lý.

Kết quả, tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, có 4.734/5.359 cử tri ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 88,34%.

Tại xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, có 10.014/10.119 cử tri ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 98,96%.

Bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tại đây./.

Theo: baochinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội góp ý vào dự thảo Nghị định thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 23/11/2020
Chiều 20/11/2020, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo

Ngày đăng 20/11/2020
Ngày 10/11/2020, tại kỳ họp lần thứ 22, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã ban hành Nghị quyết thông qua việc công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành phát triển Phú Quốc từ huyện đảo lên thẳng “thành phố trong rừng” ​

Ngày đăng 16/11/2020
Nhấn mạnh đến đặc thù của Phú Quốc là sở hữu diện tích rừng lớn, các đại biểu đề nghị chính quyền địa phương chú trọng ngay từ lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch để Phú Quốc trở thành một “thành phố trong rừng”.

Hà Nội: Quyết tâm thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 09/11/2020
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra là “Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị”. Với quyết tâm cao, các cấp, ngành đã bước đầu đưa ra phương án triển khai của địa phương, đơn vị mình, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Hà Nội: Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả

Ngày đăng 05/11/2020
Theo Sở Nội vụ Hà Nội, trong năm nay, Hà Nội tiếp tục tham mưu thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.