Hà Nội, Ngày 09/07/2020

Tăng cường tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Ngày đăng: 27/05/2020   03:04
Mặc định Cỡ chữ
Trong thời gian tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước cần tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV...

Ngày 27/5/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tại 968 điểm cầu trong cả nước.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng đông đảo các đồng chí báo cáo viên Trung ương; đại diện lãnh đạo đơn vị tham mưu công tác tuyên truyền miệng thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và khu vực phía Bắc không mở điểm cầu.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Hội nghị có 207 đại biểu gồm 172 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và 15 đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Sau khi Bộ Chính trị trình bày các báo cáo, các đại biểu đã tiến hành nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến bổ sung; Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao, thông qua Nghị quyết Hội nghị về 6 nội dung chủ yếu: Thứ nhất, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; Thứ hai, tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thứ ba, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thứ tư, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; công tác cán bộ. Thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII. Thứ sáu, Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2019.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí báo cáo viên căn cứ tài liệu do Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn, đã gửi đến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và những thông tin do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương vừa cung cấp để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tập trung tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài ra cần tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khi tuyên truyền, căn cứ Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW ngày 10/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền hiện nay và trong thời gian tới.

Hai là, tuyên truyền kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền đậm nét về kỳ họp này theo tài liệu chính thức của các cơ quan chức năng. Kỳ họp này được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Trong tuyên truyền khẳng định việc đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp cho thấy Quốc hội luôn chủ động, nhanh chóng thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu của thực tiễn, vì lợi ích của nhân dân và đất nước.

Ba là, về tình hình kinh tế - xã hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các báo cáo viên tuyên truyền những nội dung cơ bản Báo cáo của Chính phủ về “Phòng, chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Đặc biệt, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tuyên truyền thông điệp rất quan trọng của Thủ tướng Chính phủ: “Tất cả chúng ta phải cùng nhau đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm, nâng cao năng lực, tận dụng thời cơ, chuyển hướng và tổ chức lại các hoạt động kinh tế; tìm các mô hình phát triển mới, tận dụng tốt các cơ hội thị trường và xu hướng chuyển dịch đầu tư, sản xuất trong khu vực, toàn cầu. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, chủ động tham gia vào các liên kết kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại…

Bốn là, về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định: Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng chí đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền khẳng định, mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức cao hơn so với các nước; kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế - xã hội. An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm. Việt Nam đã thành công bước đầu trong kiểm soát dịch COVID-19, được nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn, những kết quả quan trọng này là rất đáng trân trọng, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, động viên và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội vào Đảng và Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu cần tập trung tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng. chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với “nhiệm vụ kép”: vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch COVID-19…

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu báo cáo viên các tỉnh thành tập trung tuyên truyền một số nội dung quan trọng như: Những nỗ lực của ngành giáo dục, của thầy cô giáo và học sinh, sinh viên trong việc khắc phục khó khăn bởi đại dịch COVID-19 để hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020 và chuẩn bị cho năm học mới; công tác phòng, chống đuối nước; Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNet..../.

Theo: dangcongsan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chính phủ ban hành Nghị quyết về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Ngày đăng 08/07/2020
Tại Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế vừa ban hành ngày 03/7/2020, Chính phủ đã chỉ rõ vai trò tổ chức thực hiện của các đơn vị liên quan. 

Luật Thanh niên năm 2020 - Một đổi mới của pháp luật về vấn đề thanh niên

Ngày đăng 07/07/2020
Thanh niên là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, tới nay đã có 142/196 quốc gia có chính sách riêng về thanh niên và 43/196 quốc gia đã ban hành Luật Thanh niên(1). Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2005 Quốc hội khóa XI đã ban hành Luật Thanh niên với tư cách là văn bản luật chuyên biệt, quy định các vấn đề liên quan đến thanh niên, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và thực hiện các chính sách cho thanh niên phát triển.

Bài học về công tác nhân sự nhìn từ các đại hội cơ sở

Ngày đăng 07/07/2020
Một trong những nguyên nhân khiến công tác nhân sự đại hội không thành công là do tổ chức cơ sở đảng mất đoàn kết nội bộ, sai phạm

Rà soát, khắc phục sai phạm trong tuyển dụng cán bộ trước ngày 31/12/2020

Ngày đăng 06/07/2020
Việc rà soát, khắc phục các sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Quá thời hạn này, các trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng mà chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục hoặc mới bị phát hiện thì đều phải thu hồi quyết định tuyển dụng và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Bỏ viên chức suốt đời: Thay đổi để hướng tới cung cấp dịch vụ công tốt hơn

Ngày đăng 06/07/2020
Từ 01/7/2020, viên chức sẽ ký hợp đồng xác định thời hạn, "xoá bỏ suy nghĩ cứ vào được Nhà nước là ổn định hoàn toàn".