Hà Nội, Ngày 24/01/2020

Dũng khí bản lĩnh cuả Đảng, bài học về xây dựng Đảng từ cải cách ruộng đất

Ngày đăng: 10/01/2020   04:25
Mặc định Cỡ chữ
Đảng ta đã dũng cảm tự nhìn nhận vào những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chấn chỉnh, để có thêm niềm tin yêu từ nhân dân.

Trong chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng, đã có nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra để Đảng mạnh thêm, để dân thêm tin yêu Đảng, những bài học trong thực hiện cải cách ruộng đất là một ví dụ điển hình. Tại Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định: Thực hiện cải cách ruộng đất của Đảng, tiêu diệt chế độ sở hữu ruộng đất của thực dân Pháp và bọn đế quốc xâm lược khác, xóa bỏ chế độ phong kiến sở hữu ruộng đất của địa chủ Việt Nam, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. Dù có thành công, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện đã có cả sai lầm. Với bản lĩnh và dũng khí của mình, Đảng ta đã sớm nhận ra sai lầm và quyết tâm sữa chữa sai lầm, lấy lại lòng tin của dân vào Đảng. Đó là bài học quý cho công tác xây dựng Đảng của Đảng ta.

Nhìn lại cải cách ruộng đất (thời kỳ 1954 -1957) các nhà khoa học lịch sử, các chuyên gia xây dựng Đảng cho rằng, chủ trương cải cách ruộng đất là đúng với tình hình cách mạng lúc đó, song đáng tiếc trong tổ chức thực hiện đã có những sai lầm cả về tư duy và phương pháp, có biểu hiện tả khuynh, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ… Theo GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cải cách ruộng đất chỉ là một phần trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc nhằm phân chia lại đất đai cho người nghèo. Ý nghĩa thì tốt, nhưng do nóng vội và học tập máy móc cách làm của nước ngoài, lại buông lỏng kiểm tra giám sát, có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực thi chính sách… dẫn đến kết quả không như mong muốn.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc 

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận, cải cách ruộng đất đã đem lại những kết quả mang tính chiến lược, nhưng trong thực hiện gặp phải sai lầm. Và, Đảng ta đã sớm nhận ra sai lầm, dũng cảm nhận lỗi trước đồng bào, kiên quyết sửa sai. Đó là dũng khí của Đảng Cộng sản. Chính với dũng khí đó mà Đảng ta đã lấy lại lòng tin cuả nhân dân và tiếp tục lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi trên mọi mặt trận.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng: "Phải thừa nhận cải cách ruộng đất đã mang lại thắng lợi đưa thực hiện được mục tiêu chiến lược mà cương lĩnh năm 30 đã nêu ra là cách mạng thổ địa, thực hiện khẩu hiệu dân cày có ruộng. Khi thực hiện cải cách ruộng đất có một số sai lầm, cường điệu hóa đấu tranh giai cấp nên đã quá tải, quy sai nhiều thành phần, xử lý oan đối với một số cán bộ, đảng viên của Đảng… Điều này đã được Đảng nhận ra vào cuối năm 1956 và đã tiến hành công khai những sai sót và sửa sai chỉnh đốn tổ chức một cách nghiêm túc và hiệu quả".

Hội nghị Trung ương 10 Khóa II (tháng 10/1956), nhận định: “Bộ Chính trị đã nêu lên một số sai lầm có tính nguyên tắc trong cải cách rộng đất; do không bám sát thực tế, chủ quan, nóng vội dẫn đến nhiều xáo trộn, oan sai...”. Sau đó Trung ương Đảng đã đưa ra các yêu cầu chấn chỉnh sửa sai, khôi phục danh dự, xét lại án sai, bù đắp cho những người bị oan; đồng thời các lãnh đạo cao nhất trong Ban chỉ đạo Cải cách ruộng đất nhận trách nhiệm về mình và chịu kỷ luật nghiêm. Tổng Bí thư Trường Chinh xin từ chức; ông Hoàng Quốc Việt thôi Ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Lê Văn Lương rút khỏi Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ông Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng… Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, công khai khuyết điểm, sai lầm và thực hiện kỷ luật nghiêm đối với cán bộ cao cấp của Đảng không những thể hiện bản lĩnh của Đảng Cộng sản chân chính, mà còn cho thấy sự tiên phong gương mẫu, dám chịu trách nhiệm của những người cộng sản. Chính điều đó, cùng với thái độ quyết liệt trong sửa sai đã lấy lại lòng tin của nhân dân vào Đảng, giữ vững được khối đại đoàn kết dân tộc.

ThS Nguyễn Ngọc Tâm - Giảng viên khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng: "Thái độ chân thành, nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật, dám nhận trách nhiệm, thực hiện kỷ luật nghiêm, nên Đảng ta đã nhận được sự đồng tình của ủng hộ cả nhân dân. Chỉ sau hai năm việc sửa sai, chỉnh đốn Đảng đã hoàn thành".

Ông Đinh Quốc Thị, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) nhận xét: Việc Trung ương Đảng, Bác Hồ công khai nhận sai lầm và nghiêm túc phê bình, kiểm điểm, sửa sai kịp thời là những ứng xử tuyệt vời… Chính những điều đó mà Đảng Cộng sản giữ được vị trí “tối thượng” trong lòng nhân dân.

Từ thành công, sai lầm và sửa sai của Đảng trong cải cách ruộng đất, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học quý về lý luận cũng như thực tiễn trong quá trình lãnh đạo. Trước hết, để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh phải kiên quyết chống chủ nghĩa chủ quan, khắc phục chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm, xây dựng tác phong, lề lối làm việc sát với nhân dân và thực tiễn cuộc sống, kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, phát huy tính sáng tạo cách mạng của toàn Đảng trong việc đề ra và thực hiện đường lối, phương châm, chính sách. Đặc biệt, phải luôn nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, thực hiện tốt tự phê bình, và phê bình, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thực, nói rõ sự thực và quyết tâm sửa sai của Bác Hồ, của Đảng ta trong cải cách ruộng đất đã và đang được Đảng ta phát huy trong các giai đoạn tiếp theo của cách mạng.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh: "Thái độ chân thành nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Tinh thần đó đã thể hiện sự chân thành của Đảng và sự nêu gương của lãnh đạo, đó là một thành công và bài học tốt cho xây dựng Đảng. Nhìn thẳng sự thật nghiêm túc phê bình đã lan tỏa đến các giai đoạn sau này. Những điều đó chỉ có lợi cho Đảng, cho cách mạng".

Cải cách ruộng đất nhằm phân chia lại đất đai cho người nghèo, thực hiện được khẩu hiệu “dân cày có ruộng”. Cuộc vận động ấy cǎn bản đã thắng lợi, Đảng ta đã nhìn thấy sai lầm, nghiêm túc nhận sai lầm và quyết tâm sữa chữa, đó là điều đáng trân trọng và là những bài học quý giá để Đảng ngày càng trưởng thành tiếp tục "lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác với tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo" như nhận định và lòng tin của nhân dân về chính đảng của mình./.

Theo: vov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Báo chí điện tử phát huy vai trò trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 20/01/2020
Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại. Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quá trình hình thành và phát triển pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam

Ngày đăng 16/01/2020
Bài viết phân tích quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam, qua đó đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, với phạm vi, đối tượng điều chỉnh phù hợp, cụ thể hơn.

Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Ngày đăng 08/01/2020
Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống.

'Vi phạm trong công tác nhân sự còn tệ hại hơn tham nhũng về kinh tế'

Ngày đăng 06/01/2020
Một nhân sự bất tài, thất đức thì phá hủy cả thể chế chính sách, cả nền tảng thi hành pháp luật, văn hóa pháp lý, đạo lý xã hội.

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường đại học hiện nay

Ngày đăng 24/12/2019
Nghiên cứu khoa học ở các trường đại học là hoạt động rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của các nhà trường, trong đó hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học đã có những đóng góp hết sức quan trọng. Bài viết nêu lên thực trạng hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường đại học hiện nay.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.