Hà Nội, Ngày 25/01/2020

Công tác cán bộ nữ tiếp tục được quan tâm

Ngày đăng: 18/11/2019   02:18
Mặc định Cỡ chữ
Trong những năm qua, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định luôn quan tâm, đề cao công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng. Những chủ trương, chính sách, chương trình của huyện về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bố trí sử dụng và thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, Phù Cát trở thành huyện có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, lãnh đạo, quản lý các cấp cao so với mặt bằng chung của tỉnh.

Để công tác cán bộ nữ đạt được hiệu quả, thì công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ là không thể không chú trọng. Đảng bộ huyện và các xã/thị trấn đã tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ đến năm 2020, trong đó có 34 cán bộ nữ được bổ sung vào quy hoạch các chức danh trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; cấp xã,/thị trấn giới thiệu quy hoạch 132 cán bộ nữ vào Ban Chấp hành (đạt 19,6%), 33 cán bộ nữ quy hoạch vào Ban Thường vụ cấp ủy (đạt 16,4%) và 53 cán bộ nữ được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt ở địa phương (đạt gần 10%). Hàng năm, số nữ đảng viên mới được kết nạp chiếm trên 55%...

Quang cảnh buổi đối thoại công tác cán bộ nữ tại huyện Phù Cát.

Từ công tác tạo nguồn, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và đại biểu HĐND các cấp trong 2 nhiệm kỳ qua đều tăng so với các nhiệm kỳ trước. Trong đó, cấp huyện có 1 đồng chí nữ là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 1 đồng chí nữ là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đội ngũ nữ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 06 đồng chí, chiếm 15,38% (tăng 4,58% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã là 51 đồng chí, chiếm 23,83% (tăng 7,61% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015). Tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy là 01 đồng chí, chiếm 0,9% và Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã là 11 đồng chí, chiếm 16,4% (tăng 12,41% so với nhiệm kỳ trước). Tỷ lệ nữ là Bí thư Đảng ủy xã/thị trấn có 01 đồng chí (tăng 01 đồng chí so với nhiệm kỳ trước). Tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 23,33% (bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016) và cấp xã/thị trấn 23,2% (tăng 5,87% so với nhiệm kỳ 2011- 2016). Tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chiếm 19,88%. 

Đối với công tác lãnh đạo, quản lý thì các đồng chí lãnh đạo nữ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới. Đồng chí Nguyễn Thị Trang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cát Hải (huyện Phù Cát) cho biết, khi phụ nữ làm lãnh đạo, nhất là tại những vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển như Cát Hải, vẫn còn những tư tưởng, quan niệm chưa thông thoáng, cho rằng phụ nữ có làm việc gì cũng chỉ mức độ, dẫn đến chị em còn gặp khó và chưa được động viên kịp thời.

Tuy nhiên, vượt qua những suy nghĩ, quan niệm đó, chúng tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định mình làm được, làm tốt, hoàn thành nhiệm vụ và bình đẳng như nam giới. Đồng thời, chúng tôi cũng suy nghĩ và dành sự quan tâm đến công tác cán bộ nữ tại địa phương, bằng việc chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị quan tâm, tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới, từ đó khuyến khích, động viên, tạo nguồn cán bộ nữ trong các kỳ đại hội, các kỳ bầu cử đạt được tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định.

Theo đồng chí Lê Văn Diêu, Chủ tịch UBND xã Cát Hải (huyện Phù Cát), ở địa phương, ngoài đồng chí nữ Phó Bí thư Đảng ủy xã, còn có các đồng chí cán bộ nữ của các tổ chức, đoàn thể. Hầu hết các cán bộ nữ nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ khi được Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm giao phó, nên không ngừng cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài trách nhiệm với gia đình, các đồng chí đều sắp xếp hợp lý công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua thời gian giao nhiệm vụ, đánh giá mức độ hoàn thành, trách nhiệm thực hiện, chúng tôi nhận thấy, các cán bộ nữ, nhất là cán bộ chủ chốt, có phương pháp triển khai, cách làm việc và trách nhiệm với công việc rất cao, đã cùng với Ban Thường vụ Đảng bộ xã đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, chung sức cùng đội ngũ cán bộ xã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho rằng: Những năm qua, cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước, để công tác cán bộ nữ được quan tâm đúng mức, huyện Phù Cát đã ban hành chỉ đạo công tác cán bộ nữ gắn liền với mục tiêu bình đẳng giới, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, tham gia quản lý nhà nước và lãnh đạo, quản lý tại địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành, có điều kiện cống hiến, trưởng thành.

Mặc dù đạt được những kết quả phấn khởi, tuy nhiên, công tác cán bộ nữ của huyện cũng đứng trước một số khó khăn, thách thức. Đó là tỷ lệ cán bộ nữ không ngừng tăng nhưng chưa tương xứng với lực lượng lao động nữ trên địa bàn. Cán bộ nữ chủ chốt chủ yếu là cấp phó của khối Đảng, đoàn thể và khối văn hóa - xã hội. Tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp có xu hướng tăng, nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp. Tiếng nói của phụ nữ so với nam giới còn hạn chế và chưa thực sự đại diện cho lực lượng lao động nữ chiếm số đông trong xã hội. Sự thiếu hụt cán bộ nữ trong một số lĩnh vực quan trọng khiến việc hoạch định chính sách, thực hiện bình đẳng giới trên mọi mặt chưa đạt được kết quả như mong muốn…

Nguyên nhân được xác định là do định kiến giới vẫn còn tồn tại ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, trong gia đình và xã hội; hệ thống chính sách đối với phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng chưa kịp thời và thiếu đồng bộ nên chưa động viên, khuyến khích được phụ nữ phấn đấu tham gia các hoạt động chính trị, xã hội và nắm giữ các vị trí cao trong xã hội; một bộ phận phụ nữ còn tư tưởng an phận, chưa có ý chí phấn đấu vươn lên…

Trước thực tế đó, để nâng cao năng lực và phát huy hơn nữa sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống bộ máy Đảng, Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện, thời gian tới, huyện cần tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện giúp phụ nữ phát huy trình độ, năng lực, sở trường của mình, đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Trong đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và Chỉ thị số 26-CT/HU ngày 13/5/2018 về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Phát huy vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện trong thực hiện bình đẳng giới; nâng cao nhận thức về giới của người đứng đầu; tạo bước đột phá trong quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm cán bộ nữ; biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt về công tác cán bộ nữ…

Cùng với đó phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ các cấp trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khẳng định sự chủ động, nỗ lực vươn lên của phụ nữ làm chủ tri thức, tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng huyện Phù Cát ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.

Theo: hoiphunu.binhdinh.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam

Ngày đăng 16/01/2020
Bài viết khái quát quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và thực tiễn tham gia của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực chính trị thời gian qua; đánh giá những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị ở Việt Nam.

Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị và hành chính công

Ngày đăng 23/12/2019
Nghiên cứu 12 tháng về các quy trình và thực tiễn để thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong khu vực công tại Việt Nam đã xác định 14 lĩnh vực khuyến nghị để thúc đẩy sự tham gia lãnh đạo, quản lý công bằng hơn.

Chị em chỉ mong được đánh giá, nhìn nhận đúng

Ngày đăng 20/12/2019
Để có nhiều nữ lãnh đạo, nữ lãnh đạo giỏi, chị em không mong được “ưu tiên”, “tạo điều kiện” hay “phấn đấu đạt tỷ lệ”, mà chỉ mong được đánh giá, nhìn nhận đúng!

Bình đẳng giới và xã hội hiện đại

Ngày đăng 11/12/2019
Trong hơn 20 năm trở lại đây, sự phát triển kinh tế - xã hội và sự thay đổi mạnh mẽ của gia đình và xã hội đã đem lại nhiều thay đổi về chất của vấn đề giới và phụ nữ. Những đóng góp của phụ nữ không chỉ tạo ra một xã hội tiến bộ, văn minh mà còn phát triển chính bản thân người phụ nữ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn sự chênh lệch khá lớn giữa vai trò và vị thế xã hội của phụ nữ. Vì vậy, để tạo ra sự cân bằng giữa vị trí và vai trò của phụ nữ, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giới và vấn đề bình đẳng giới để xóa dần khoảng cách giới ở nước ta.

Sự tham gia lãnh đạo của phụ nữ là nhân tố không thể thiếu đối với sự phát triển

Ngày đăng 21/11/2019
Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp mặt các lãnh đạo và đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nữ vào chiều ngày 20/11/2019, tại Trụ sở Chính phủ.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.