Hà Nội, Ngày 13/11/2019

Bình Phước: Ứng dụng phần mềm "họp không giấy"

Ngày đăng: 10/10/2019   04:11
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 08/10/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III/2019 trực tuyến (online) trên phần mềm "họp không giấy".

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các phòng thuộc Ban cùng dự Hội nghị tại địa điểm của người chủ trì (Hội trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); trưởng ban tuyên giáo - giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Trưởng ban Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự Hội nghị tại địa điểm online tự chọn.

Toàn cảnh địa điểm trực tuyến của chủ trì hội nghị.

 
Trước Hội nghị 02 ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tạo lập cuộc họp trên phần mềm "họp không giấy", gắn các tệp chương trình, báo cáo phục vụ Hội nghị, tham luận của các đơn vị, lấy ý kiến các đại biểu. Đa số đại biểu có ý kiến góp ý trước Hội nghị. Cả trước và trong Hội nghị, tất cả các đại biểu tham dự đều có ý kiến trao đổi, thảo luận, trong đó có gần 10 nội dung kiến nghị với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các lĩnh vực công tác tuyên giáo.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuyết Minh, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đánh giá cao chất lượng Hội nghị và khẳng định hình thức họp online là một trong những việc làm thiết thực của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ tại Quy định số 19-QĐi/TU ngày 26/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về sử dụng phần mềm văn phòng không giấy trong các cơ quan, ban, ngành tỉnh Bình Phước” và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đây là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp online, vì cách làm mới nên còn một số bỡ ngỡ nhất định, nhưng nhìn tổng thế đã hoàn thành tốt yêu cầu đề ra.

Đồng chí hoan nghênh ý thức chấp hành tốt của nhiều đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương, đặc biệt là đã nghiên cứu tài liệu và có ý kiến góp ý trước Hội nghị. 

Định hướng thời gian tới, đồng chí Trần Tuyết Minh đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Phước kiên trì, nghiêm túc thực hiện việc họp không giấy, góp phần cải cách hành chính trong Đảng. Các đơn vị cần nhanh chóng thích ứng và thực hiện tốt giải pháp này./.

Theo: tuyengiao.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Nam Định quyết liệt cải cách hành chính

Ngày đăng 12/11/2019
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020, Nam Định đã quyết liệt cải cách hành chính, tạo được những chuyển biến trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh.

Hà Nội: Tập trung duy trì Chỉ số PAR INDEX và cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS

Ngày đăng 12/11/2019
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4925/UBND-NC về việc duy trì Chỉ số PAR INDEX và cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2019 của thành phố.

Cần Thơ: Tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tôn giáo thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng 08/11/2019
Ở thành phố Cần Thơ, các thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện giữa các tổ chức, cá nhân tôn giáo với cơ quan quản lý nhà nước có nhiều thuận lợi, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định.

Huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ

Ngày đăng 07/11/2019
Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mang tính đột phá, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trong đó công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được xác định là khâu trọng tâm, phải đẩy mạnh thực hiện từ huyện xuống cơ sở. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, huyện Tam Đảo đã thành lập và đi vào hoạt động Trung tâm hành chính công huyện, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Thái Bình: Đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”

Ngày đăng 06/11/2019
Từ ngày 01/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ”, đó là: tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, giải quyết, đóng dấu và trả kết quả ngay tại Trung tâm. Đây là mô hình đột phá trong thực hiện cải cách hành chính, thể hiện quyết tâm của tỉnh xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân.

Tiêu điểm

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.