Hà Nội, Ngày 17/10/2019

Tỉnh Lào Cai thực hiện nhiều biện pháp triển khai chính quyền điện tử

Ngày đăng: 21/08/2019   02:42
Mặc định Cỡ chữ
Kiến trúc chính quyền điện tử (CPĐT) của tỉnh Lào Cai được xây dựng nhằm tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, tạo động lực mới cho công tác cải cách hành chính (CCHC), phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ứng dụng CNTT là khâu then chốt trong cải cách hành chính

Với mục tiêu “Phát triển đồng bộ, tập trung, kết nối liên thông và tương tác, đảm bảo an toàn thông tin (ATTT), lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN) làm trung tâm phục vụ”, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam, phù hợp với thực tế của tỉnh Lào Cai.

Tỉnh Lào Cai đã lựa chọn 5 lĩnh vực trọng tâm trong phát triển chính quyền điện tử gồm: Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT); quản lý, khai thác ứng dụng CNTT; Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng CNTT; Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL), phát triển dịch vụ phục vụ người dân, DN và đảm bảo ATTT.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai xác định việc phát triển và ứng dụng CNTT là khâu then chốt trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử. Do đó, song song với việc đầu tư hạ tầng viễn thông hiện đại, đồng bộ, Lào Cai còn chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng CNTT. Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng nhờ đầu tư có trọng điểm nên Lào Cai đã có hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành, CCHC được triển khai sâu rộng với việc sử dụng đồng bộ 3 phần mềm dùng chung, liên thông cả 3 cấp và kết nối với Chính phủ, đó là: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản triển khai đến 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, UBND các xã, được tích hợp với chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ; Hệ thống Cổng thông tin điện tử với 1 cổng chính, 47 cổng thành viên; Phần mềm dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông điện tử sử dụng cho các sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thành phố và 164/164 UBND xã, phường, thị trấn; Kết nối công khai tiến độ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT của Chính phủ.

Hệ thống giám sát, đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân đặt tại 100% bộ phận một cửa các cấp, các ngành. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được đầu tư đến cấp xã. 100% cơ quan, đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ, sử dụng chữ ký số trong giao dịch văn bản điện tử. Hiện toàn tỉnh có 292 đơn vị sử dụng gửi, nhận văn bản trên trục liên thông văn bản quốc gia với tổng số tài khoản đang dùng là 7273. Kho bạc Nhà nước đã thực hiện chữ ký số cho các chủ tài khoản sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Ban Cơ yếu Chính phủ, Lào Cai là một trong những địa phương có tỷ lệ văn bản điện tử áp dụng chữ ký số trên tổng số văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng đạt tỷ lệ cao.

Việc phát triển chính quyền điện tử còn được gắn kết với triển khai đô thị thông minh, ưu tiên phát triển 5 lĩnh vực gồm: Du lịch; Giáo dục; Y tế; Giao thông, Môi trường và Cảnh báo thiên tai. Hiện tỉnh đã khai trương và vận hành bước 1 Trung tâm điều hành đô thị thông minh, triển khai bộ 3 phần mềm du lịch (Cổng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch trên điện thoại thông minh, phần mềm quản lý lưu trú); Tích hợp hệ thống camera quan sát du lịch tại 3 điểm du lịch của tỉnh. Hệ thống camera giao thông được triển khai tại một số khu vực có mật độ phương tiện giao thông lớn, vị trí trọng yếu tại thành phố Lào Cai, khu vực cửa  khẩu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm quản lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh đến các bệnh viện được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Ngoài ra, còn một số hạng mục về giáo dục thông minh như: Lớp học thông minh; Thư viện học tập trực tuyến; Thẻ học sinh thông minh... tích hợp các hệ thống như: Cảnh báo cháy tự động; cảnh báo thời tiết; hệ thống giám sát, tổng hợp, phân tích những phản ánh của người dân về chính quyền trên báo chí, mạng xã hội. Đồng thời, các dịch vụ nền tảng, các CSDL dùng chung (CSDL dân cư, đất đai, DN, an sinh xã hội…)  được xây dựng để tạo thành “Hệ sinh thái chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai”, kết nối đến CSDL quốc gia.

Lào Cai cũng đã đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Đến nay, các ngân hàng, DN bưu chính viễn thông có thể đáp ứng việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, điện, nước, vệ sinh môi trường, dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ an sinh xã hội.

“Cổng hành chính công” trên mạng xã hội

Nhằm xây dựng hình ảnh một Lào Cai cởi mở, minh bạch và thông thoáng, tỉnh đã tăng cường kết nối mạng xã hội trong đối thoại giữa chính quyền với người dân và DN. Tháng 4/2018, tỉnh đã đưa vào hoạt động trang thông tin của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook.

Tháng 8/2019, chính thức triển khai mô hình Chính quyền thông minh trên Zalo với tên gọi “Cổng hành chính công Lào Cai” để cung cấp dịch vụ hành chính công, văn phòng điện tử, hệ thống tương tác giữa người dân với cơ quan nhà nước (CQNN), tra cứu và cung cấp thông tin miễn phí đến người dân, nâng cao sự hài lòng của người dân, DN trên địa bàn tỉnh.

Đa dạng hóa các giải pháp triển khai chính quyền điện tử

Xây dựng chính quyền điện tử được tỉnh Lào Cai tích cực triển khai với nhiều giải pháp, trong đó việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thông tin là giải pháp trọng tâm được thực hiện đồng bộ cùng với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh cũng đã xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Trọng tâm là việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo; các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan, có sự tham gia của các DN bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2009, Lào Cai đã ban hành chính sách thu hút, đãi ngộ công chức, viên chức chuyên trách về CNTT. Hiện toàn tỉnh có gần 40 cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách đãi ngộ làm nhiệm vụ đảm bảo ATTT. Tỉnh cũng đã thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính, phục vụ công tác điều phối, ứng cứu an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tham gia công tác ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia. Chú trọng việc đào tạo, tập huấn chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT, nâng cao năng lực đảm bảo ATTT, an ninh mạng cho các đơn vị, địa phương; nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet, khả năng khai thác, ứng dụng CNTT cho người dân, DN.

Việc phát triển và ứng dụng CNTT được gắn kết chặt chẽ với công tác CCHC, gắn trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác ứng dụng CNTT và đảm bảo ATTT trong các cơ quan, đơn vị. Hằng năm tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các CQNN của tỉnh, đưa chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT vào bộ chỉ số chấm điểm, xếp hạng CCHC, bộ chỉ tiêu đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Triển khai các biện pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo lập môi trường tương tác thông tin điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của các cấp chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề, mời các nhà quản lý, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Điều đó khẳng định quyết tâm của địa phương trong tiếp cận và triển khai ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) mới, điển hình như: Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Phát triển kinh tế - xã hội Lào Cai trong thời kỳ CMCN lần thứ 4”: Tầm nhìn và giải pháp; Hội thảo Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh; Hội thảo về giải pháp ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, kết nối cung cầu cho sản phẩm đặc trưng, tiềm năng của tỉnh Lào Cai; hội thảo “Nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh trong việc tiếp cận, phát huy cuộc CMCN 4.0 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Việc tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo và triển khai công tác tuyên truyền đã góp phần vận động nhân dân, DN, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực ứng dụng CNTT, tăng cường khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử.

Hướng tới trở thành tỉnh phát triển toàn diện của vùng miền núi phía Bắc vào năm 2025

Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển toàn diện của vùng miền núi phía Bắc, đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dẫn đầu cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh được xác định là một trong những khâu trọng tâm, đột phá, làm đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong những năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng CNTT-TT, xây dựng nền tảng dữ liệu, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ hoạt động trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Phát triển các dịch vụ, hệ sinh thái, phát triển đô thị thông minh theo hướng bền vững. Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách phát triển CNTT-TT. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa công dân điện tử, công chức điện tử đáp ứng Chính quyền điện tử, từng bước phát triển lực lượng lao động số đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc CMCN 4.0. Gắn kết chặt chẽ phát triển, ứng dụng CNTT-TT với cải cách hành chính và quốc phòng - an ninh, đồng thời đảm bảo ATTT, an ninh mạng.

Hy vọng rằng với những giải pháp đồng bộ, đột phá, việc ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong xây dựng chính quyền điện tử sẽ trở thành động lực, công cụ, phương tiện trong CCHC quản lý xã hội hiệu quả, tạo sự hài lòng, đồng thuận của người dân, DN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo: ictvietnam.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Phú Thọ dành 35,2 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng 16/10/2019
Tỉnh Phú Thọ sẽ chi 35,2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn sự nghiệp của Trung ương là 24,2 tỷ đồng và từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của địa phương.

Hà Nội: Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4

Ngày đăng 15/10/2019
Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4.

Tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Ngày đăng 14/10/2019
Thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều phương diện. Nhờ quyết tâm cao và hành động quyết liệt, tỉnh đã đạt kết quả bước đầu khá tích cực, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư tại địa phương.

99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số

Ngày đăng 11/10/2019
Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, 99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử...

Bình Phước: Ứng dụng phần mềm "họp không giấy"

Ngày đăng 10/10/2019
Chiều ngày 08/10/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III/2019 trực tuyến (online) trên phần mềm "họp không giấy".

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).