Hà Nội, Ngày 08/12/2019

Hội thảo khoa học "Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công"

Ngày đăng: 17/07/2019   06:04
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 17/7, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công". Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc cùng các đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, thời gian qua, đã có nhiều bộ, ngành, địa phương ban hành các chính sách “trải thảm đỏ” nhằm thu hút người có tài năng về làm việc tại các cơ quan nhà nước. Những người tài này đã phát huy được năng lực, sở trường và bước đầu có những kết quả đóng góp tốt cho cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, các chính sách này trên thực tế chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn và còn một số hạn chế, bất cập như: Chưa có văn bản quy phạm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; chưa được thực hiện một cách đồng bộ, còn tùy thuộc vào khả năng của từng bộ, ngành, địa phương; các quy định mới mang tính nguyên tắc, nằm riêng lẻ trong các văn bản quản lý cán bộ, công chức nói chung; nội dung các quy định chưa hợp lý, mới chỉ đề cập đến những ưu tiên, ưu đãi cho những người có năng lực, trình độ cao. Bộ trưởng mong muốn tại Hội thảo này, các đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà quản lý trao đổi, thảo luận tập trung các nội dung nhằm góp ý hoàn thiện dự thảo Đề cương Đề án; cùng chia sẻ kinh nghiệm trong ngoài nước về xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; các vấn đề lý luận về nhân tài và thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công.

Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Bộ Nội vụ Lê Minh Hương công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”

Tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Bộ Nội vụ Lê Minh Hương công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”; đồng thời, trình bày dự thảo đề cương Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”. 

Theo đó, dự thảo đề cương Đề án gồm 05 phần, nội dung khái quát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài; kinh nghiệm trọng dụng nhân tài của thời kỳ phong kiến ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế. Cùng với đó, đánh giá thực trạng các chính sách thu hút, trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị, địa phương và các nhóm giải pháp nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài.

Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây đựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, từ đó nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện việc thu hút, trọng dụng nhân tài mang lại hiệu quả. Từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để thu hút, trọng dụng nhân tài; góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tài trong các cơ quan của Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cơ sở. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu điều hành thảo luận, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo cho biết, thời gian để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án vào tháng 10/2019; do đó, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý cụ thể vào bố cục, nội dung dự thảo đề cương Đề án; thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và đề xuất các giải pháp mang tính khả thi nhằm thu hút được đội ngũ có tài năng vào phục vụ khu vực công. Tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để phát hiện nhân tài từ đó có thể theo dõi, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng. Khi phát hiện rồi thì cơ chế, chính sách thu hút thế nào; về cơ chế tuyển dụng, tạo điều kiện tiếp cận công việc; về môi trường làm việc; các giải pháp để trọng dụng, tôn vinh, cơ hội thăng tiến, giải pháp xử lý tình huống xảy ra giữa bên sử dụng và cá nhân nhân tài...

 

TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ cho rằng, cần phân biệt nhân tài với người học giỏi. Theo đó, người học giỏi, có bằng cấp cao chưa phải là người tài nếu thiếu ý chí cao trong công việc và thiếu thành tích, cống hiến cụ thể. Người học giỏi, có bằng cấp cao chưa phải là người có trí tuệ, có năng lực nếu chỉ là những người thuộc làu sách vở và chỉ biết áp dụng một cách máy móc những kiến thức khuôn mẫu đã được học, thiếu sáng tạo trong công việc. Nhân tài trong khu vực công là cán bộ, công chức, viên chức có những đặc trưng chủ yếu sau: Là người có năng lực trí tuệ vượt trội, thể hiện khả năng tư duy logic, biện chứng, sáng tạo; có tầm nhìn xa, rộng; là người có năng lực thực tiễn cao, thể hiện ở sự nỗ lực, quyết tâm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và có đóng góp tích cực, hiệu quả, có nhiều thành tích, cống hiến trong hoạt động  công vụ; là người có phẩm chất đạo đức tốt. 

Nhân tài cần có mặt ở những vị trí lãnh đạo, quản lý; các vị trí tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển, cả về chiến lược và chiến thuật; các vị trí công việc đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cao. 

Đối với các vị trí công việc có tính chất thừa hành, thực thi cụ thể, kể cả trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập không cần thiết phải thu hút, trọng dụng nhân tài mà chỉ cần có những công chức, viên chức, người lao động có kiến thức, kỹ năng cần thiết và có động cơ, thái độ làm việc đúng đắn là được. Mặt khác, những vị trí công việc này chắc chắn sẽ không thu hút được nhân tài vì nhân tài không bao giờ muốn chỉ thực thi công việc một cách khuôn mẫu, cứng nhắc, thiếu không gian, môi trường cho sự sáng tạo, phát triển.

PGS. TS. Lê Minh Thông phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần tạo lập môi trường làm việc công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện đối với người lao động nói chung, đối với nhân tài nói riêng. Trong thời đại ngày nay, dân chủ là động lực cho sự sáng tạo và phát triển tài năng. Do vậy, có giải pháp thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, đảm bảo quyền tiếp cập thông tin, quyền phản biện khoa học, quyền tranh luận, quyền khiếu nại, tố cáo… để tạo lập những mối quan hệ trong cơ quan, đơn vị trên nền tảng đoàn kết, tin cậy, đồng thuận. 

PGS.TS. Lê Minh Thông cũng lưu ý, thông thường những người có tài thường có “tật”, do đó, cần phải có sự tôn trọng nhất định, phải tạo cho họ có được môi trường để cống hiến, để sáng tạo; có cách đánh giá đúng nhân tài với thái độ khách quan, độ lượng để sử dụng đúng nhân tài, phát huy đúng sở trường và năng lực của từng người để bố trí đúng người, đúng việc. Nhân tài không thể đem lại kết quả ngay tức thì như mong đợi, các cơ quan, đơn vị cần phải biết kiên nhẫn để chờ nhân tài cho kết quả xứng đáng với “giá trị đầu tư”.

Để thu hút được nhân tài, PGS.TS. Lê Minh Thông cho rằng, cần phải cải cách mạnh mẽ đội ngũ công chức, viên chức trong khu vực công, phải có giải pháp sàng lọc, loại bỏ những người không có năng lực, ý thức kém, phải làm cho bộ máy tinh gọn. Bên cạnh đó, phải đa dạng hóa chính sách thu hút nhân tài và quan trọng hơn là người đứng đầu phải có uy tín, có tâm, có tầm, phải xây dựng được hình tượng người đứng đầu có nhân cách, đạo đức tốt, có tố chất lãnh đạo, có khả năng quy tụ để thu hút được nhân tài.
 

GS.TS. Phạm Hồng Thái, nguyên Trưởng khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Theo GS.TS. Phạm Hồng Thái, nguyên Trưởng khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong các lĩnh vực của đời sống xã hội con người, lĩnh vực nào cũng có người tài: lĩnh vực chính trị; lĩnh vực quản lý; lĩnh vực hành chính; lĩnh vực khoa học, âm nhạc, văn học, nghệ thuật… đều co người tài. Còn trong các văn bản pháp luật cũng không có định nghĩa về “nhân tài”, mà chỉ đề cập đến chính sách tuyển chọn, trọng dụng nhân tài, trong đó có đề cập đến một số đối tượng được ưu tiên tuyển dụng, sử dụng. GS.TS. Phạm Hồng Thái nhấn mạnh để huy động được nguồn nhân lực chất lượng cao, điều quan trọng phải tạo được môi trường “tự do học thuật”.

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo

Chia sẻ thực tiễn thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài tại địa phương, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng cho biết, Đà Nẵng đã có nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và đã bổ sung, điều chỉnh theo từng giai đoạn để phù hợp với thực tiễn. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và bố trí công tác cho 1.269 người tốt nghiệp đại học công lập, chính quy trở lên (trong đó, tiến sĩ: 25 người; thạc sĩ, bác sĩ nội trú: 283 người; đại học: 961 người). Địa phương cũng đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, thực hiện chính sách đảm bảo có tính vượt trội so với đối tượng khác trong cùng cơ quan như: Chế độ đãi ngộ ban đầu, hỗ trợ hàng tháng, bố trí nhà cho một số đối tượng, ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức… Thực tế, bên cạnh các kết quả đạt được, một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm trong việc tiếp nhận, sử dụng, bố trí công việc phù hợp; tính chủ động trong việc tiếp nhận, sử dụng các đối tượng thu hút của các đơn vị chưa cao; còn tình trạng đăng ký nhu cầu nhưng không đồng ý tiếp nhận đối tượng thu hút khi cơ quan có thẩm quyền phân bổ về đơn vị công tác …

Để thu hút, trọng dụng nhân tài làm việc trong khu vực công trong thời gian tới, theo ông Võ Ngọc Đồng, thành phố Đà Nẵng cần mở rộng hình thức, đối tượng thu hút; thay đổi chế độ đãi ngộ; chú trọng và làm tốt công tác sử dụng và “giữ chân nhân tài” như: bố trí, phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường; tạo điều kiện để những đối tượng này tham gia vào các chương trình, dự án lớn của ngành, địa phương…
 

Quang cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự. Theo Bộ trưởng, các nhóm giải pháp cho Đề án cần phải lấy xuất phát điểm từ mục tiêu để đưa ra cho phù hợp. Khái niệm nhân tài cũng cần được làm rõ và thống nhất sử dụng; cần làm rõ hơn tại sao các chính sách của bộ, ngành, địa phương hiện nay không thu hút được nhiều nhân tài vào làm việc, trong khi đó khu vực tư lại thu hút được.

Đề án phải xác định rõ lĩnh vực nào, cấp nào ưu tiên thu hút nhân tài; ngoài các chính sách thu hút phải tạo được môi trường làm việc tốt cho nhân tài cống hiến, phát huy. Xây dựng cơ chế mở rộng quyền cho người đứng đầu trong việc tuyển dụng, sử dụng nhân tài và không giới hạn phạm vi về nhân tài, không phân biệt nhân tài khu vực công, khu vực tư, trong nước, ngoài nước.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tổ biên tập tiếp thu ý kiến các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề cương và sớm hoàn thành việc xây dựng Đề án; đồng thời mong muốn các đại biểu sẽ đóng góp thêm các ý kiến cho Đề án với các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể để có giải pháp rõ ràng cho từng giai đoạn. Bên cạnh đó, cũng cần mở rộng Đề án, ngoài việc thu hút, trọng dụng cần phải có đào tạo, bồi dưỡng nhân tài./.


 

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo quốc tế “Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế”

Ngày đăng 06/12/2019
Sáng ngày 06/12/2019, tại Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và Viện Quản trị Chandler (Singapore) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế”.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 27/11/2019
Sáng ngày 27/11/2019, tại Hà Nội, Đảng uỷ Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tiếp xã giao Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thành phố Fukuoka - Nhật Bản

Ngày đăng 26/11/2019
Chiều ngày 26/11/2019, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã có buổi tiếp xã giao ông Kubota Kazuhiro, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thành phố Fukuoka - Nhật Bản.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 22/11/2019
Sáng ngày 22/11/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tiếp xã giao Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam

Ngày đăng 21/11/2019
Sáng ngày 21/11/2019, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã có buổi tiếp xã giao bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.