Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Thái Bình: Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có, làm mới những công trình cũ cho NTM

Ngày đăng: 05/07/2019   02:42
Mặc định Cỡ chữ
Đến nay Thái Bình có 236/263 xã và 01 huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2019 tỉnh Thái Bình phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM ở cấp xã và có thêm 02 huyện đạt chuẩn NTM. Như vậy toàn tỉnh còn 27 xã đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm nay. Để đạt được mục tiêu trong năm nay thì nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề không chỉ đối với 27 xã đăng ký về đích NTM mà còn là nhiệm vụ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở vai trò chủ thể của mỗi người dân.
Trường Tiểu học Thái Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Có thể khẳng định xây dựng NTM ở Thái Bình đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Một những giải pháp được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các địa phương thống nhất đưa ra thực hiện đó là phải sử dụng hiệu cơ sở vật chất sẵn có, trong đó có việc làm mới những công trình cũ cho NTM.

Quan điểm trước đây của nhiều địa phương trong xây dựng NTM là phải có những công trình được xây dựng mới như trường học, nhà văn hóa mới, đường giao thông mới, sân vận động, chợ mới. Trong điều kiện nguồn lực của tỉnh, của huyện và các địa phương chưa đủ mạnh thì các địa phương cần có những cách làm mới để hoàn thành các tiêu chí mà không phải sử dụng quá nhiều từ ngân sách. Làm mới những công trình cũ, quan điểm chỉ đạo này của tỉnh ủy Thái Bình đã thay đổi nhận thức, thay đổi hành động ở các địa phương.

Theo ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, cơ sở vật chất có thể chưa to, chưa đẹp nhưng đủ để đáp ứng nhu cầu của địa phương có nhất thiết phải đập đi xây mới hay làm mới lại những công trình này, phải khai thác sử dụng hiệu quả mới là vấn đề cần giải quyết.

Loại bỏ tư tưởng đập cũ xây mới đã trở thành quan điểm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các địa phương. Nhờ vậy, trên địa bàn các xã nhiều công trình được sửa chữa cải tạo, chuyển đổi công năng sử dụng theo mục tiêu của chương trình NTM với chi phí hợp lý. Ví dụ, như một số điểm trường tại xã Thái Hà, huyện Thái Thụy đã được nâng cấp sửa chữa, tiếp tục đảm bảo chất lượng dạy và học theo tiêu chuẩn. Hay như ở xã Đông Huy, huyện Đông Hưng để hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất, xã đã cải tạo những công trình còn sử dụng được như tận dụng nhà mẫu giáo cũ và HTX dịch vụ nông nghiệp để chuyển thành nhà văn hóa thôn v.v. Quan điểm chỉ đạo này của tỉnh, huyện và các xã đã giúp tiết kiệm nguồn lực để dành cho những mục tiêu quan trọng hơn cho NTM ở các địa phương bắt buộc phải đầu tư như xây dựng đường giao thông và các kết cấu hạ tầng thiết yếu khác.

Có thể thấy, NTM không chỉ là trường học mới, là nhà văn hóa mới, không phải trụ sở làm việc mới với các phương tiện hiện đại mà còn chính là tinh thần trách nhiệm, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nhân dân, từ nhân dân để phục vụ nhân dân. Đây cũng là một đích đến quan trọng của chương trình xây dựng NTM./.

Văn Viễn
 

Tin tức cùng chuyên mục

Cuộc cách mạng không dừng lại

Ngày đăng 18/10/2019
Cuộc cách mạng to lớn, lâu dài mà Đảng, Nhà nước phát động với sự tham gia mạnh mẽ của nhân dân cả nước đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống của hàng chục triệu nông dân, mang lại diện mạo mới cho cho khu vực nông thôn, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn có những đổi thay vượt bậc.

Nông thôn mới cần cách tiếp cận mới

Ngày đăng 17/10/2019
Để phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn tới, cần có cách tiếp cận mới để đảm bảo tính bền vững. Việc thay đổi tư duy, nếp sống, năng lực của người dân được đặt làm mục tiêu, cư dân nông thôn làm chủ thể, cộng đồng thôn, bản là đơn vị để đánh giá.

Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở Nam Ðịnh

Ngày đăng 17/10/2019
Nam Định nằm ở trung tâm vùng nam Đồng bằng sông Hồng, có diện tích tự nhiên 1.671 km2, dân số gần 2 triệu người với 229 xã, phường, thị trấn. Trải qua quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, Nam Ðịnh luôn tự hào là một trong những mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích các Vương triều Trần với hào khí Ðông A rực rỡ. Nam Ðịnh là tỉnh có truyền thống hiếu học và học giỏi, 25 năm liên tục nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; là một trong những địa phương được mệnh danh là mảnh đất trăm nghề, với nhiều làng nghề truyền thống, có sản phẩm rất đa dạng và tinh xảo, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Xã Thọ Lâm (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa): Kết quả 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới và những bài học kinh nghiệm

Ngày đăng 17/10/2019
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Thọ Lâm (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã thực sự làm thay đổi toàn diện tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã, nhận thức của người dân nới đây được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là trong công tác bảo vệ môi trường.

Thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) về đích trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 17/10/2019
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của người dân, đến nay 100% các xã trên địa bàn thị xã Phú Thọ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).