Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Hải Dương: Chủ động sắp xếp thôn, khu dân cư

Ngày đăng: 16/05/2019   02:57
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp lại thôn, khu dân cư, các địa phương đã và đang tích cực lên kế hoạch triển khai.

Ngày 23/4/2019, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI đã quyết nghị thông qua tờ trình của UBND tỉnh về sắp xếp lại thôn, khu dân cư (KDC) theo Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Theo đó, sau khi sáp nhập, chia tách, toàn tỉnh có 1.347 thôn, KDC, giảm 122 thôn, KDC. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, các địa phương đã và đang tích cực lên kế hoạch triển khai. Tập trung công tác tuyên truyền đến tận địa bàn các thôn, KDC về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp lại thôn, KDC bảo đảm đúng tiêu chí về diện tích, dân số. Thành lập mới các thôn, KDC nhằm bảo đảm các yếu tố để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tránh tình trạng các thôn, KDC nhỏ lẻ không bảo đảm các tiêu chí về dân số, diện tích theo quy định, ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng, cải tạo đồng ruộng. Đối với những thôn, KDC có số dân quá đông, diện tích lớn gây khó khăn trong thực hiện quy hoạch, quy chế quản lý, đầu tư sản xuất, kinh doanh cần được chia tách...

Tuy nhiên, việc thực hiện sáp nhập, chia tách cũng gặp những khó khăn, trở ngại, nhất là đối với các thôn. Các thôn, làng được hình thành mang tính tự phát từ nhiều đời nay. Lúc đầu có thể là một vài hộ tự lập, sau đó kéo theo một số hộ khác, chủ yếu là người cùng hoàn cảnh hoặc người cùng dòng họ. Khởi đầu là xóm, ấp, sau thành làng. Tuy nhỏ nhưng những người trong làng cũng gom góp xây dựng đình làng, chùa làng. Đình làng thờ thành hoàng làng, người có công lập làng hoặc thờ thần. Phong tục tập quán ở mỗi làng có khác nhau. Hội hè đình đám cũng khác nhau. Phương thức canh tác, gieo trồng mùa vụ hoặc chăn nuôi cũng không giống nhau. Mỗi làng có những nét sinh hoạt khác nhau, đôi khi mang tính khép kín. Bây giờ sáp nhập, chia tách cũng khó tránh khỏi những băn khoăn trong mỗi người dân, nhất là đối với những thôn, KDC nhỏ phải sáp nhập vào thôn, KDC lớn hơn, sinh tư tưởng tự ti, nảy sinh tiêu cực kiểu thôn, KDC mình phải theo người ta, không còn tự chủ như trước...

Nhằm khắc phục tình trạng này, công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng. Ngoài việc phổ biến những điểm chung, cơ bản về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cần tuyên truyền theo đặc thù, đặc điểm của từng làng, xã, nhất là những vấn đề thuộc phong tục, tập quán ăn ở, sinh hoạt, canh tác, thờ cúng tâm linh... Đối với cán bộ không chuyên trách thuộc diện dôi dư cần có cơ chế chính sách hợp lý để số cán bộ này yên tâm, tích cực thực hiện việc sáp nhập, chia tách. Bố trí cán bộ ở các thôn, KDC mới phù hợp. Đi đôi với sắp xếp các thôn, KDC, cần xây dựng quy chế làm việc, củng cố các hội, đoàn thể, quy ước thôn, KDC mới, thực hiện bí thư chi bộ là trưởng thôn, KDC. Bộ máy cán bộ thôn, KDC cần bắt tay vào làm việc theo mô hình mới ngay từ đầu, ổn định, nền nếp, từng bước đổi mới mang lại hiệu quả cao.

Việc sáp nhập, chia tách thôn, KDC là một chủ trương lớn, cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

 

Theo: baohaiduong.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Bình Thuận đẩy nhanh tiến độ sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 21/08/2019
Những đơn vị hành chính có quy mô nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương, nguồn lực bị phân tán. Mặt khác việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhất là ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy ngày càng lớn; hầu hết các đơn vị cấp xã thu không đủ cân đối chi thường xuyên…

Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày đăng 21/08/2019
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC gương mẫu, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện…

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Hà Tĩnh: Làm đến đâu, chắc đến đó

Ngày đăng 21/08/2019
Đó là khẳng định của đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khi trao đổi với phóng viên xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Tỉnh Bắc Giang thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 20/08/2019
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2021. Theo Đề án này, 40 ĐVHC cấp xã được sắp xếp để thành lập 19 ĐVHC cấp xã ở 9 huyện, cụ thể như sau:

Tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2019

Ngày đăng 20/08/2019
Thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sát cơ sở, gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, huy động tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).