Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Bắc Kạn: Cải cách TTHC để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Ngày đăng: 19/04/2019   03:23
Mặc định Cỡ chữ
Theo công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có Chỉ số hài lòng thấp nhất (đạt 51,2%) trong 05 lĩnh vực được khảo sát điều tra xã hội học.
Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Trong đó cả 05 tiêu chí thành phần để đánh giá thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều có số điểm đánh giá thấp nhất. Cụ thể, tiêu chí tiếp cận dịch vụ đạt 74,5%; tiêu chí thủ tục hành chính (TTHC) đạt 78,6%; tiêu chí công chức trực tiếp giải quyết công việc đạt 34,7%; tiêu chí kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 62,7%; tiêu chí việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đạt 9,5%.

Theo phân tích, tổng hợp phiếu điều tra của cấp thẩm quyền, có khá nhiều người dân, tổ chức phản ánh về những yếu kém của công chức về năng lực, tinh thần, thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, thậm chí là những dấu hiệu tiêu cực; ở nhiều dịch vụ người dân còn phải trả thêm khoản chi phí ngoài quy định của cơ quan hành chính nhà nước, thái độ phục vụ còn chưa nhiệt tình, chưa hướng dẫn cụ thể...; thủ tục hành chính còn rườm rà, người dân phải đi lại nhiều lần, kết quả giải quyết công việc còn chậm, thời gian trả kết quả còn muộn hơn giấy hẹn. Điển hình là ở thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có những phiếu ghi “Đi lại từ 15 - 17 lần” hoặc “nhiều lần không nhớ nổi để giải quyết thủ tục hành chính”…

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong việc giải quyết TTHC về đất đai, ngành Tài nguyên và Môi trường xác định thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, đất đai đảm bảo nhanh, gọn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân, đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận một cửa liên thông; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của từng công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC; giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định của Chính phủ; đầu tư xây dựng và thực hiện hệ thống một cửa, một cửa liên thông hiện đại, sử dụng các phần mềm quản lý…

Đặc biệt, việc duy trì đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân phản ánh mọi thông tin nhũng nhiễu, gây khó khăn của công chức cũng được ngành đặc biệt quan tâm thực hiện. Đồng thời, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp qua các kênh thông tin chính thức như bảng niêm yết thủ tục, hồ sơ và trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường…/.

Bích Ngọc

Theo: baobackan.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bắc Kạn: Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Ngày đăng 24/05/2019
Những năm trước, Bắc Kạn luôn nằm trong số các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) thấp nhất nước. Năm 2016, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến năm 2020, từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này.

“Công sở thông minh” cấp xã góp phần cải cách thủ tục hành chính ở Hà Tĩnh

Ngày đăng 24/05/2019
Được ví như “trung tâm phục vụ hành chính công” thu nhỏ tại xã, phường, phần mềm “công sở thông minh” cấp xã đang ngày càng chứng minh hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở Hà Tĩnh

Hưng Yên: Từng bước đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Ngày đăng 24/05/2019
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Gia Lai: Đột phá trong cải cách hành chính

Ngày đăng 23/05/2019
Sau hơn 8 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực của nhiều cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Sóc Trăng: Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương giảm

Ngày đăng 23/05/2019
Theo công bố của UBND tỉnh về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) bình quân chung của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2018 chỉ đạt là 69,28%, giảm 0,1% so với năm 2017. Tuy tỷ lệ giảm không nhiều nhưng cho thấy hoạt động CCHC chưa có sự đột phá mạnh mẽ và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).