Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Bắc Kạn: Cải cách TTHC để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Ngày đăng: 19/04/2019   03:23
Mặc định Cỡ chữ
Theo công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có Chỉ số hài lòng thấp nhất (đạt 51,2%) trong 05 lĩnh vực được khảo sát điều tra xã hội học.
Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Trong đó cả 05 tiêu chí thành phần để đánh giá thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều có số điểm đánh giá thấp nhất. Cụ thể, tiêu chí tiếp cận dịch vụ đạt 74,5%; tiêu chí thủ tục hành chính (TTHC) đạt 78,6%; tiêu chí công chức trực tiếp giải quyết công việc đạt 34,7%; tiêu chí kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 62,7%; tiêu chí việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đạt 9,5%.

Theo phân tích, tổng hợp phiếu điều tra của cấp thẩm quyền, có khá nhiều người dân, tổ chức phản ánh về những yếu kém của công chức về năng lực, tinh thần, thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, thậm chí là những dấu hiệu tiêu cực; ở nhiều dịch vụ người dân còn phải trả thêm khoản chi phí ngoài quy định của cơ quan hành chính nhà nước, thái độ phục vụ còn chưa nhiệt tình, chưa hướng dẫn cụ thể...; thủ tục hành chính còn rườm rà, người dân phải đi lại nhiều lần, kết quả giải quyết công việc còn chậm, thời gian trả kết quả còn muộn hơn giấy hẹn. Điển hình là ở thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có những phiếu ghi “Đi lại từ 15 - 17 lần” hoặc “nhiều lần không nhớ nổi để giải quyết thủ tục hành chính”…

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong việc giải quyết TTHC về đất đai, ngành Tài nguyên và Môi trường xác định thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, đất đai đảm bảo nhanh, gọn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân, đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận một cửa liên thông; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của từng công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC; giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định của Chính phủ; đầu tư xây dựng và thực hiện hệ thống một cửa, một cửa liên thông hiện đại, sử dụng các phần mềm quản lý…

Đặc biệt, việc duy trì đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân phản ánh mọi thông tin nhũng nhiễu, gây khó khăn của công chức cũng được ngành đặc biệt quan tâm thực hiện. Đồng thời, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp qua các kênh thông tin chính thức như bảng niêm yết thủ tục, hồ sơ và trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường…/.

Bích Ngọc

Theo: baobackan.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Lào Cai thực hiện nhiều biện pháp triển khai chính quyền điện tử

Ngày đăng 21/08/2019
Kiến trúc chính quyền điện tử (CPĐT) của tỉnh Lào Cai được xây dựng nhằm tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, tạo động lực mới cho công tác cải cách hành chính (CCHC), phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Đắk Nông yêu cầu phải công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn

Ngày đăng 21/08/2019
Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh.

Dịch vụ thuế điện tử ở Gia Lai: Giảm thời gian, tăng hiệu quả

Ngày đăng 21/08/2019
Gia Lai là một trong 15 địa phương được Tổng cục Thuế lựa chọn mở rộng triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử vào tháng 8/2018. Qua 01 năm thực hiện cho thấy việc này đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm thời gian, đảm bảo chính xác, thuận lợi, toàn tỉnh đã có 7.239 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng dịch vụ này để đăng ký kê khai, nộp thuế, hoàn thuế qua mạng.

Tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày đăng 20/08/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới theo chủ trương của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 17/NQ-CP).

TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày đăng 20/08/2019
UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện từ nay đến cuối năm 2019 tham mưu đề án số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2019 - 2025, đảm bảo thực hiện đồng bộ với giải quyết TTHC, đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; phấn đấu đến tháng 6/2020, các sở, ban, ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn hoàn thành việc số hóa, quét và lưu trữ hồ sơ điện tử TTHC theo Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).