Hà Nội, Ngày 29/01/2020

Nêu gương - cách giáo dục thanh niên tốt nhất

Ngày đăng: 28/03/2019   03:57
Mặc định Cỡ chữ
Tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện đoàn viên thanh niên; tạo môi trường các bạn trẻ rèn luyện, trao trọng trách cho những người trẻ gánh vác… là cách thực hiện tốt nhất Tư tưởng và những chỉ dạy của Bác Hồ.
Anh minh họa: internet

 

Đau đáu với sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ trẻ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã dành cho thanh niên những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt sâu sắc.

Năm nay là tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc, Người căn dặn toàn Đảng, toàn dân và thế hệ trẻ những điều hệ trọng, những việc cần phải làm vì sự nghiệp cách mạng: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng. Người không chỉ quan tâm đến lực lượng đang gánh vác công việc mà còn chăm lo đội ngũ kế cận. Người cũng luôn khẳng định thế hệ trẻ là lớp người kế tục và là tương lai, là tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khuyên nhủ thanh thiếu niên phải ra sức học tập, rèn luyện để tham gia kháng chiến, kiến quốc, gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Trong “Thư gửi thanh niên” vào năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Thanh niên muốn làm người chủ tương lai xứng đáng thì ngay từ bây giờ phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc tích cực để chuẩn bị cho tương lai.

Có thể thấy, từ khi viết tác phẩm Đường Kách mệnh (1927) đến khi viết bản Di chúc (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Có lẽ vì vậy mà Người luôn yêu cầu cán bộ của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng phải thực sự quan tâm, chăm lo đến thanh thiếu niên; dành mọi ưu tiên và những gì là tốt đẹp nhất, có thể làm được để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh thiếu niên, coi đó là “cái vốn quý nhất” của cách mạng.

Mạnh dạn giao việc để người trẻ gánh vác 

Lý tưởng và khát vọng của thanh niên ở các thời kỳ là khác nhau. Đối với lớp thế hệ cha anh, khát vọng lớn nhất là giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Họ đã làm tròn.

Hiện nay, khát vọng của bao lớp thanh niên là “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đó là khát vọng vươn lên tiếp cận những giá trị tri thức của nhân loại, khát vọng không chịu đói nghèo, lạc hậu, vươn lên làm giàu chính đáng; khát vọng “ra biển lớn”…

Tuy nhiên, trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay có những biểu hiện tiêu cực đáng lo ngại. Một bộ phận người trẻ phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, lười học tập và tu dưỡng đạo đức, sống gấp, thích hưởng thụ, ngại lao động, cổ súy cho những sinh hoạt thiếu lành mạnh hoặc phản văn hóa… Một bộ phận người trẻ sống nay không biết ngày mai, lao vào nghiện ngập, vi phạm pháp luật, thậm chí phản bội lại quyền lợi của đất nước, của dân tộc. Đặc biệt, một bộ phận người trẻ hiện nay thờ ơ với quyền lợi của đất nước và dân tộc, không quan tâm đến chính trị, không thích vào Đoàn, vào Đảng.

Nguyên nhân “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” đã được mổ xẻ rất nhiều. Trong đó, tình trạng khô cứng trong sinh hoạt Đoàn; tình trạng một bộ phận cán bộ, nhất là những người giữ các chức vụ cao tham ô, tham nhũng, sa ngã và vào tù đã tác động nhiều đến việc xây dựng lý tưởng, hoài bão của thế hệ trẻ. Những người trẻ bao giờ cũng nhìn những người đi trước. Họ xem đó là tấm gương để noi theo và phấn đấu. Điều này đã được chứng thực rất rõ: nhiều người cộng sản năm xưa nói rằng lúc ban đầu họ đi theo cách mạng, theo Đảng nhưng chưa hiểu về Đảng, về cách mạng. Song, họ chứng kiến những con người cộng sản, là người của Đảng sống đẹp và chết hiên ngang vì Tổ quốc và dân tộc, nên tin và đi theo.

Hiện nay, dù muốn hay không cũng phải thấy rằng, những biểu hiện tiêu cực ở một bộ phận thanh niên nêu trên là nguy cơ đe dọa tương lai của họ, làm cản trở sự phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ và văn minh của đất nước. Các thế lực thù địch cũng khai thác và lợi dụng các biểu hiện tiêu cực trong một bộ phận người trẻ để tìm cách chống phá.

Bởi vậy, hơn bao giờ hết, các cấp ủy Đảng cần thấm nhuần và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên. Cần tiếp tục quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển tài năng - sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích… của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, mạnh dạn giao những trọng trách để những người trẻ gánh vác… Đó chính là cách chúng ta thực hiện tốt nhất Tư tưởng và những chỉ dạy của Bác Hồ.

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tạo bước đột phá trong xây dựng văn hóa, con người ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 20/01/2020
Việc giáo dục các giá trị truyền thống sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển đất nước hiện nay. Kinh nghiệm chỉ ra rằng nếu không hiểu biết chúng ta từ đâu tới thì cũng khó xác định chúng ta sẽ đi về đâu, đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

“Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn

Ngày đăng 15/01/2020
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “trồng cây” và “trồng người” đều quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương mẫu mực về nói đi đôi với làm

Ngày đăng 14/01/2020
Rèn luyện đạo đức cách mạng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tấm gương tiêu biểu, mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

Ngày đăng 10/01/2020
Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 09/12/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì trước hết không thể không cải tạo tư tưởng(1).

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 09/01/2020
Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.