Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân: Hãy nêu gương, đừng chiếu lệ

Ngày đăng: 27/03/2019   10:18
Mặc định Cỡ chữ
Việc tiếp dân, đối thoại với dân cần được thực hiện nghiêm túc, không đợi đến bức xúc, không để tích tụ thành điểm nóng.

Kể từ ngày 18/2/2019, người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện mỗi tháng 1 lần, cấp xã 2 lần trực tiếp tiếp dân, đối thoại với dân theo lịch thông báo công khai tại trụ sở hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan. Đây là nội dung Quy định số 11 về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” của Bộ Chính trị.

Ảnh minh họa: internet

Sẽ có người nêu câu hỏi: Luật tiếp công dân đã được ban hành, thì việc Đảng lại có thêm quy định về người đứng đầu cấp ủy tiếp dân có cần thiết hay không?
Xin thưa: Đây là quy định cần thiết đối với cấp ủy, vì mọi hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng đều do Đảng lãnh đạo mà trực tiếp là cấp ủy các cấp. Mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng đều nhằm mục đích phục vụ lợi ích của nhân dân, thì cấp ủy Đảng phải có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và bức xúc xã hội phát sinh. Vì vậy, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lắng nghe mới có thể chỉ đạo đúng, khắc phục tình trạng quan liêu giấy tờ, chỉ nói mà không làm, chỉ hứa mà không thấy kết quả.

Thực tiễn những năm qua đã xuất hiện nhiều đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy địa phương với người dân; không ít “điểm nóng” đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng hiện vẫn còn nhiều vấn đề, vụ việc bức xúc khiến người dân đặt câu hỏi về vai trò của cấp ủy địa phương: Cấp ủy ở đâu, người đứng đầu cấp ủy làm gì khi nạn cho vay nặng lãi và xã hội đen đòi nợ thuê lộng hành, chèn ép người dân ngay trên địa bàn? Cấp ủy ở đâu khi từng nhóm bán hàng đa cấp lừa đảo, len lỏi tới mọi ngõ ngách, từ thành thị tràn về nông thôn, miền núi?

Người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm thế nào trong rất nhiều vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài 5 năm, 10 năm, từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác mà chưa hẹn ngày kết thúc? Người đứng đầu cấp ủy chỉ đạo những gì khi tình trạng mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, truyền đạo trái phép … hoạt động công khai ở các đình chùa, miếu mạo, lan đến cả trường học, bệnh viện và khu công nghiệp?

Và xót xa hơn: cấp ủy ở đâu khi những bức xúc, dồn nén lâu ngày bùng phát thành bạo động, biểu tình, gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương…

Nếu không tiếp dân theo kiểu “chiếu lệ”, người đứng đầu cấp ủy sẽ nghe được dân nói, sẽ cảm nhận, chia sẻ những bức bối trong lòng họ, sẽ tự thấy mình còn quan liêu, giấy tờ, xa dân, ít thực tiễn. Nếu người đứng đầu cấp ủy tiếp dân không chiếu lệ, sẽ có thể đối thoại, chất vấn trực tiếp với cấp dưới và bộ phận tham mưu của mình về những vấn đề vướng mắc từ dân.

Và biết đâu đó, trong những báo cáo “ngay ngắn” kia, người đứng đầu cấp ủy lại thấy được ý đồ của nhóm lợi ích nào đó; lại có thể phát hiện những cán bộ năng lực yếu kém, quan liêu xa rời dân, có phẩm chất đạo đức không trong sáng. Bởi không ít vụ việc bức xúc, cấp ủy chỉ biết sự thật qua báo chí và mạng xã hội.
Tiếp dân, giải quyết bức xúc, kiến nghị, góp ý của dân là một trong nhiều kênh thông tin quan trọng đối với người đứng đầu cấp ủy. Tuy nhiên, việc tiếp dân, đối thoại với dân cần được thực hiện nghiêm túc, không đợi đến bức xúc, không để tích tụ thành điểm nóng, không đổ lỗi để làm nhẹ đi trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương.

Bởi thực tế có những vụ việc, người đứng đầu cấp ủy thiếu chỉ đạo quyết liệt, thậm chí thiếu dũng khí, do sợ ảnh hưởng đến số phiếu bầu, phiếu tín nhiệm của mình. Người đứng đầu cấp ủy như vậy thường “dĩ hòa vi quý”, thường chỉ đạo theo kiểu “trấn an dư luận” hoặc “cưỡi ngựa xem hoa”.

Tránh được tình trạng này và khi người đứng đầu cấp ủy làm gương tiếp dân định kỳ một cách thực chất, thì người có trách nhiệm khác sẽ không có lý do gì để “né” tiếp dân hoặc tiếp dân một cách chiếu lệ từng diễn ra thời gian qua./.

Theo: vov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Niềm tin xã hội và sứ mệnh của báo chí

Ngày đăng 21/06/2019
Muốn góp phần củng cố niềm tin xã hội, không để xói mòn niềm tin xã hội, thì trước hết, báo chí phải củng cố được niềm tin của độc giả, của nhân dân với chính mình.

Báo chí chính thống phải trở thành dòng thông tin chủ lưu

Ngày đăng 20/06/2019
Dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu, chính xác, kịp thời và khách quan.

Để đảm bảo trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 14/06/2019
Trong suốt tiến trình giữ vai trò cầm quyền, lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã luôn quan tâm, chăm lo đến việc bồi dưỡng cán bộ, giáo dục phẩm chất, rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực, uy tín và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những chất keo gắn kết giữa Đảng với quần chúng, gia tăng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng trong điều kiện hiện nay. Trên tinh thần đó, Hội nghị trung ương 8 (Khóa XII) vừa qua, Đảng ta đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”. Một trong những nội dung cần gương mẫu đi đầu đó là: “không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành”. Để đảm bảo trách nhiệm nêu gương trong việc học tập, tu dưỡng đạo đức, lối sống, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức: Nâng cao trách nhiệm của công chức đương nhiệm

Ngày đăng 10/06/2019
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được thảo luận trên hội trường hôm nay. Quy định cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác và bãi bỏ hình thức kỷ luật giáng chức trong dự thảo Luật hiện đang còn ý kiến khác nhau.

Trọng dụng tài năng trẻ

Ngày đăng 30/05/2019
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhấn mạnh: “Tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ trí thức” và “Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài”. Đảng ta luôn xác định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển và “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).