Hà Nội, Ngày 29/01/2020

Cải cách phải cho dân biết, sử dụng

Ngày đăng: 25/03/2019   03:22
Mặc định Cỡ chữ
Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thời gian qua, số người dân chủ động tiếp cận với những tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến còn tương đối ít, đòi hỏi công tác tuyên truyền cần sáng tạo hơn, sâu, sát để người dân kịp thời nắm bắt, tiếp cận và áp dụng vào thực tiễn.
Ảnh minh họa: internet

Việc chính quyền triển khai các dịch vụ công trực tuyến là một chuyện, tình trạng người dân đến bộ phận một cửa để giao dịch các loại giấy tờ hồ sơ theo cách “truyền thống” vẫn còn chiếm tỷ lệ cao tại không ít địa phương.

Đơn cử tại Quảng Ngãi, đến nay đã có 100% các sở, ngành và hầu hết huyện, thành phố cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 trên website của cơ quan, đơn vị. Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã thực hiện xây dựng hoàn thành và cung cấp 7 nhóm dịch vụ tại địa chỉ http://dichvucong.quangngai.gov.vn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ cho tổ chức và công dân trong các lĩnh vực: Khoa học và đào tạo, tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, báo chí, xuất bản và y tế… Song thực tế, hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua internet mới chỉ dừng lại ở một số ít đơn vị; sự tham gia của tổ chức, công dân vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế...

Tại Hà Nội, một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại tất cả các sở, ngành, địa phương, song thực tế hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua internet mới chỉ dừng lại ở một số đơn vị. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dù đã được triển khai và tổ chức cung cấp qua internet nhưng sự tham gia của tổ chức, công dân còn hạn chế... Nguyên nhân của tình trạng người dân chưa “mặn mà”, trực tiếp làm thủ tục hành chính trên internet là do công tác tuyên truyền ở hầu hết các địa phương chưa được chú trọng đúng mức nên những nội dung về tiến trình, kết quả cải cách hành chính chưa đến với người dân, chậm lan tỏa trong đời sống xã hội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng thừa nhận: Trên một số lĩnh vực, dù các đơn vị, địa phương có nhiều cải cách nhưng chỉ số hài lòng vẫn thấp, điều này một phần là do người dân chưa có thông tin về những việc cơ quan chức năng đã thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều chính sách mới, trình tự thủ tục giải quyết các dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến chưa được nhiều người biết đến nên chậm được triển khai trên diện rộng…

Khắc phục tình trạng này, tại Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành nội vụ, hầu hết các địa phương đều thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính với các biện pháp cụ thể được đưa ra, mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính sâu rộng tới người dân…

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết: Trong năm 2019, UBND thành phố chủ trương tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính theo hướng đa dạng hóa hình thức, nội dung. Theo hướng này, mỗi sở, ngành, địa phương sẽ chủ động, sáng tạo khi thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực này, vận động người dân tham gia tích cực vào việc giải quyết thủ tục hành chính qua internet. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa nội dung hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào phổ biến trong nhà trường, từ đây, mỗi học sinh sẽ là một người hướng dẫn về trình tự thủ tục hành chính cho gia đình, người thân… Chỉ khi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính đầy đủ, người dân tiếp cận được nội dung, qua đó áp dụng trong thực tiễn, như vậy hiệu quả sẽ đến từ hai phía: Chính quyền và người dân.

Trần Hải

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Không để xã hội bị thông tin xấu độc lung lạc

Ngày đăng 21/01/2020
Những thông tin nhân sự cấp cao trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới, vấn đề chống tham nhũng, tranh chấp trên Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo.

Cảnh giác với thông tin thổi phồng mặt trái xã hội

Ngày đăng 20/01/2020
“Thổi phồng mặt trái xã hội” là một biểu hiện của "tự diễn biến", “tự chuyển hóa" được Đảng ta chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm đối với toàn xã hội, trực tiếp là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Không thể bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm đánh tráo, biện minh, cổ xúy cho hành vi cố tình coi thường kỷ cương phép nước

Ngày đăng 14/01/2020
Sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội), trên một số trang mạng xã hội và đài, báo nước ngoài đã xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm sai lệch, cố tình bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, lợi dụng sự việc để gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân. Họ không chỉ biện minh, cổ xúy cho những hành vi vô thiên vô pháp, coi thường kỷ cương phép nước mà còn muốn kích động, thổi phồng sự việc, lôi kéo để tiếp tục làm phức tạp tình hình, thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, LLVT và nhân dân.

Cơ quan nhà nước vẫn chuộng sử dụng mệnh lệnh hành chính để can thiệp vào thị trường

Ngày đăng 06/01/2020
Đây là một trong những vấn đề quan trọng được VCCI nhấn mạnh trong báo cáo "Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2019”.

Ngăn chặn thói ganh ghét, đố kỵ nơi công sở

Ngày đăng 30/12/2019
Từ xa xưa, ông cha ta đã từng nói đến sự ganh ghét, đố kỵ của con người bằng những câu châm ngôn như: “Con gà tức nhau tiếng gáy”; “Trâu buộc ghét trâu ăn”; “Ăn không được thì đạp đổ”… Ngày nay, ganh ghét, đố kỵ xuất hiện trong cả một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đây là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ ra, rất cần được lưu tâm ngăn chặn.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.