Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Cải cách phải cho dân biết, sử dụng

Ngày đăng: 25/03/2019   03:22
Mặc định Cỡ chữ
Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thời gian qua, số người dân chủ động tiếp cận với những tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến còn tương đối ít, đòi hỏi công tác tuyên truyền cần sáng tạo hơn, sâu, sát để người dân kịp thời nắm bắt, tiếp cận và áp dụng vào thực tiễn.
Ảnh minh họa: internet

Việc chính quyền triển khai các dịch vụ công trực tuyến là một chuyện, tình trạng người dân đến bộ phận một cửa để giao dịch các loại giấy tờ hồ sơ theo cách “truyền thống” vẫn còn chiếm tỷ lệ cao tại không ít địa phương.

Đơn cử tại Quảng Ngãi, đến nay đã có 100% các sở, ngành và hầu hết huyện, thành phố cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 trên website của cơ quan, đơn vị. Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã thực hiện xây dựng hoàn thành và cung cấp 7 nhóm dịch vụ tại địa chỉ http://dichvucong.quangngai.gov.vn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ cho tổ chức và công dân trong các lĩnh vực: Khoa học và đào tạo, tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, báo chí, xuất bản và y tế… Song thực tế, hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua internet mới chỉ dừng lại ở một số ít đơn vị; sự tham gia của tổ chức, công dân vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế...

Tại Hà Nội, một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại tất cả các sở, ngành, địa phương, song thực tế hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua internet mới chỉ dừng lại ở một số đơn vị. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dù đã được triển khai và tổ chức cung cấp qua internet nhưng sự tham gia của tổ chức, công dân còn hạn chế... Nguyên nhân của tình trạng người dân chưa “mặn mà”, trực tiếp làm thủ tục hành chính trên internet là do công tác tuyên truyền ở hầu hết các địa phương chưa được chú trọng đúng mức nên những nội dung về tiến trình, kết quả cải cách hành chính chưa đến với người dân, chậm lan tỏa trong đời sống xã hội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng thừa nhận: Trên một số lĩnh vực, dù các đơn vị, địa phương có nhiều cải cách nhưng chỉ số hài lòng vẫn thấp, điều này một phần là do người dân chưa có thông tin về những việc cơ quan chức năng đã thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều chính sách mới, trình tự thủ tục giải quyết các dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến chưa được nhiều người biết đến nên chậm được triển khai trên diện rộng…

Khắc phục tình trạng này, tại Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành nội vụ, hầu hết các địa phương đều thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính với các biện pháp cụ thể được đưa ra, mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính sâu rộng tới người dân…

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết: Trong năm 2019, UBND thành phố chủ trương tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính theo hướng đa dạng hóa hình thức, nội dung. Theo hướng này, mỗi sở, ngành, địa phương sẽ chủ động, sáng tạo khi thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực này, vận động người dân tham gia tích cực vào việc giải quyết thủ tục hành chính qua internet. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa nội dung hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào phổ biến trong nhà trường, từ đây, mỗi học sinh sẽ là một người hướng dẫn về trình tự thủ tục hành chính cho gia đình, người thân… Chỉ khi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính đầy đủ, người dân tiếp cận được nội dung, qua đó áp dụng trong thực tiễn, như vậy hiệu quả sẽ đến từ hai phía: Chính quyền và người dân.

Trần Hải

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Niềm tin xã hội và sứ mệnh của báo chí

Ngày đăng 21/06/2019
Muốn góp phần củng cố niềm tin xã hội, không để xói mòn niềm tin xã hội, thì trước hết, báo chí phải củng cố được niềm tin của độc giả, của nhân dân với chính mình.

Báo chí chính thống phải trở thành dòng thông tin chủ lưu

Ngày đăng 20/06/2019
Dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu, chính xác, kịp thời và khách quan.

Để đảm bảo trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 14/06/2019
Trong suốt tiến trình giữ vai trò cầm quyền, lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã luôn quan tâm, chăm lo đến việc bồi dưỡng cán bộ, giáo dục phẩm chất, rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực, uy tín và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những chất keo gắn kết giữa Đảng với quần chúng, gia tăng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng trong điều kiện hiện nay. Trên tinh thần đó, Hội nghị trung ương 8 (Khóa XII) vừa qua, Đảng ta đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”. Một trong những nội dung cần gương mẫu đi đầu đó là: “không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành”. Để đảm bảo trách nhiệm nêu gương trong việc học tập, tu dưỡng đạo đức, lối sống, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức: Nâng cao trách nhiệm của công chức đương nhiệm

Ngày đăng 10/06/2019
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được thảo luận trên hội trường hôm nay. Quy định cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác và bãi bỏ hình thức kỷ luật giáng chức trong dự thảo Luật hiện đang còn ý kiến khác nhau.

Trọng dụng tài năng trẻ

Ngày đăng 30/05/2019
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhấn mạnh: “Tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ trí thức” và “Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài”. Đảng ta luôn xác định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển và “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).