Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Cải cách phải cho dân biết, sử dụng

Ngày đăng: 25/03/2019   03:22
Mặc định Cỡ chữ
Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thời gian qua, số người dân chủ động tiếp cận với những tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến còn tương đối ít, đòi hỏi công tác tuyên truyền cần sáng tạo hơn, sâu, sát để người dân kịp thời nắm bắt, tiếp cận và áp dụng vào thực tiễn.
Ảnh minh họa: internet

Việc chính quyền triển khai các dịch vụ công trực tuyến là một chuyện, tình trạng người dân đến bộ phận một cửa để giao dịch các loại giấy tờ hồ sơ theo cách “truyền thống” vẫn còn chiếm tỷ lệ cao tại không ít địa phương.

Đơn cử tại Quảng Ngãi, đến nay đã có 100% các sở, ngành và hầu hết huyện, thành phố cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 trên website của cơ quan, đơn vị. Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã thực hiện xây dựng hoàn thành và cung cấp 7 nhóm dịch vụ tại địa chỉ http://dichvucong.quangngai.gov.vn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ cho tổ chức và công dân trong các lĩnh vực: Khoa học và đào tạo, tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, báo chí, xuất bản và y tế… Song thực tế, hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua internet mới chỉ dừng lại ở một số ít đơn vị; sự tham gia của tổ chức, công dân vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế...

Tại Hà Nội, một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại tất cả các sở, ngành, địa phương, song thực tế hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua internet mới chỉ dừng lại ở một số đơn vị. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dù đã được triển khai và tổ chức cung cấp qua internet nhưng sự tham gia của tổ chức, công dân còn hạn chế... Nguyên nhân của tình trạng người dân chưa “mặn mà”, trực tiếp làm thủ tục hành chính trên internet là do công tác tuyên truyền ở hầu hết các địa phương chưa được chú trọng đúng mức nên những nội dung về tiến trình, kết quả cải cách hành chính chưa đến với người dân, chậm lan tỏa trong đời sống xã hội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng thừa nhận: Trên một số lĩnh vực, dù các đơn vị, địa phương có nhiều cải cách nhưng chỉ số hài lòng vẫn thấp, điều này một phần là do người dân chưa có thông tin về những việc cơ quan chức năng đã thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều chính sách mới, trình tự thủ tục giải quyết các dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến chưa được nhiều người biết đến nên chậm được triển khai trên diện rộng…

Khắc phục tình trạng này, tại Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành nội vụ, hầu hết các địa phương đều thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính với các biện pháp cụ thể được đưa ra, mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính sâu rộng tới người dân…

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết: Trong năm 2019, UBND thành phố chủ trương tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính theo hướng đa dạng hóa hình thức, nội dung. Theo hướng này, mỗi sở, ngành, địa phương sẽ chủ động, sáng tạo khi thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực này, vận động người dân tham gia tích cực vào việc giải quyết thủ tục hành chính qua internet. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa nội dung hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào phổ biến trong nhà trường, từ đây, mỗi học sinh sẽ là một người hướng dẫn về trình tự thủ tục hành chính cho gia đình, người thân… Chỉ khi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính đầy đủ, người dân tiếp cận được nội dung, qua đó áp dụng trong thực tiễn, như vậy hiệu quả sẽ đến từ hai phía: Chính quyền và người dân.

Trần Hải

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Học tập lý luận chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 09/04/2019
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:  Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi. Đại hội VIII của Đảng (năm 1996) khẳng định: Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, cũng là biểu hiện của sự thoái hóa. Đại hội lần thứ XII của Đảng đánh giá: Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất hợp lý.

Nêu gương để dân tin, dân theo

Ngày đăng 04/04/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nêu gương có một vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Bác Hồ khẳng định: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Do đó, Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt, mà còn phải nêu gương trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói đi đôi với làm. Theo Người, cán bộ, đảng viên phải nêu gương nói và làm, để dân tin, dân phục, dân yêu…

Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân: Hãy nêu gương, đừng chiếu lệ

Ngày đăng 27/03/2019
Việc tiếp dân, đối thoại với dân cần được thực hiện nghiêm túc, không đợi đến bức xúc, không để tích tụ thành điểm nóng.

Tuổi trẻ là mùa xuân 

Ngày đăng 25/03/2019
Theo quy luật của tự nhiên, một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, trong đó mùa xuân là mùa đẹp nhất, mùa khởi đầu của một năm với bao hy vọng, đợi chờ! Mùa Xuân - mùa của vạn vật, cỏ cây, hoa lá sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc, mùa của sức sống mới! Hoà vào nhịp sống của tự nhiên, tuổi trẻ được xem là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người –  bởi tuổi trẻ mang trong mình bầu nhiệt huyết, lý tưởng sống, khát vọng được cống hiến. 

Chất lượng văn bản và yêu cầu ‘số một’ của Thủ tướng

Ngày đăng 21/03/2019
Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã liên tục yêu cầu các Bộ, cơ quan cần chống tình trạng cài cắm công vụ, thủ tục,‘gói ghém’ lợi ích cục bộ vào các văn bản, nhưng thời gian qua, nhiều văn bản và đề xuất chính sách vẫn gây những tranh cãi, thậm chí phản ứng từ phía người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).