Hà Nội, Ngày 22/03/2019

Hà Tĩnh: Từng bước triển khai hiệu quả Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng: 16/11/2018   03:30
Mặc định Cỡ chữ
Hà Tĩnh là một trong những địa phương được Trung ương bố trí giao nhiều chỉ tiêu đội viên Đề án 500 trí thức trẻ nhất cả nước với 35 chỉ tiêu về công tác tại các xã thuộc 6 huyện, thị xã của tỉnh.

Các nhà văn hóa thôn ở Hương Trạch đều do đội viên Phan Trọng Hải tham mưu thiết kế theo tiêu chí nông thôn mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ngay từ khi mới bắt đầu triển khai, Đề án đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đội viên về công tác. Việc triển khai thực hiện Đề án cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội và cho đây là khâu đột phá trong công tác cán bộ nhằm tạo môi trường để rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ bổ sung vào đội ngũ cán bộ công chức cấp xã.

Để đảm bảo hiệu quả của Đề án, Sở Nội vụ Hà Tĩnh thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức định kỳ tiếp xúc, nắm bắt, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đội viên; UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban thường xuyên trao đổi công tác chuyên môn với các đội viên Đề án; chỉ đạo UBND cấp xã phân công cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù họp, có năng lực thực thiễn và kinh nghiệm công tác để hướng dẫn, giúp đỡ đội viên tiếp cận, làm quen với công việc, tạo môi trường lành mạnh để phát triển; bố trí phòng làm việc và một số phương tiện tối thiểu để Đội viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; quan tâm bổ sung phương tiện làm việc (máy tính, internet) cho đội viên, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các giải pháp, sáng kiến của đội viên Đề án được thực hiện một cách tốt nhất. Lãnh đạo UBND các xã đã quán triệt cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để đội viên Đề án tiếp cận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua quá trình triển khai, mặc dù chủ trương đã được cấp ủy, chính quyền các cấp nhận thức đầy đủ, thống nhất ủng hộ, tuy nhiên vẫn xuất hiện một số tồn tại như việc phân công, phân nhiệm cho đội viên Đề án của cấp ủy, chính quyền một số xã thời gian đầu chưa kịp thời, chưa có sự bàn bạc thống nhất trong thường trực UBND nên phải điều chỉnh hoặc bổ sung lĩnh vực công tác làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên Đề án. 

Chính quyền địa phương cũng nhận thức rõ, việc triển khai Đề án là tạo cơ hội, điều kiện để thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn ở cơ sở, để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho các xã, huyện. Nhưng thách thức đối với đội viên tri thức trẻ là không nhỏ khi các xã thuộc phạm vi điều chỉnh Đề án có địa hình phức tạp, diện tích tự nhiên rộng lớn nhưng bị chia cắt, núi non hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa lũ. Dân cư sống rải rác ở các địa bàn vùng sâu vùng xa; kết cấu hạ tầng thấp kém, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; an ninh trật tự xã hội còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp như vấn đề về tuyên truyền đạo trái pháp luật; trình độ dân trí không đồng đều v.v..

Vượt lên trên tất cả mọi khó khăn, đội viên của Đề án đã được các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện và lãnh đạo UBND các xã nơi công tác đánh giá có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần thái độ trách nhiệm, khả năng sáng tạo và vận dụng kiến thức vào công việc được giao Các năm qua, các đội viên được đánh giá là 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 11,4% được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiều đội viên đã có những tham mưu, đề xuất thực các chương trình, đề án, dự án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả được đánh giá cao. Điển hình như đội viên Phan Trọng Hải, công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Hương Trạch, huyện Hương Khê đã triển khai thành công Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với Xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; Đề án xây dựng NTM xã Hương Trạch giai đoạn 2016 - 2020. Nguồn vốn Nhà nước và nhân dân cùng làm. Kết quả đã hướng dẫn thành lập mới 3 HTX, 15 tổ hợp tác. Xây dựng 5 mô hình vườn mẫu và triển khai xây dựng 2 khu dân cư kiểu mẫu (Đã đạt 7/10 tiêu chí). Tri thức trẻ Phan Trọng Hải đã  được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen trong phong trào xây dựng NTM năm 2016.

Tri thức trẻ Nguyễn Công Lập,  công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường của UBND xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh với Đề án chuyển đối đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn chăn nuôi (Ngô sinh khối) trên địa bàn xã, giai đoạn 2015 – 2016. Nguồn kinh phí từ Chương trình hỗ trợ cây thức ăn chăn nuôi theo Nghị quyết 157 của HĐND tỉnh hỗ trợ cho 1 ha liền vùng, liền thửa trở lên là 100% tiền giống trị giá: 259.200.000 đồng; Kinh phí từ người dân tham gia đóng góp là trên 2.354.200.000 động. Kết quả trồng thành công ngô sinh khối ,100% số ngô sinh khối thu hoạch đạt tiêu chuẩn, có năng suất 2,5 tấn/sào. Giá ngô sinh khối khoảng 1080đ/kg; đồng thời chuyển đổi thành công 90 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng ngô sinh khối.

Để đảm bảo tiếp tục triển khai Đề án một các hiệu quả, thực chất, địa phương tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện hơn nữa cho các đội viên tri thức trẻ được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, lý luận chính trị để các phát huy hết vai trò và hiệu quả công tác. Sớm có chính sách ưu tiên các đội viên có thành tích xuất sắc, có những sáng kiến mang lại hiệu quả thực tiễn góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 
 

Đức Điệp

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Bình: Tập trung triển khai đảm bảo mục tiêu của Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng 04/01/2019
Để đảm bảo mục tiêu của Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 500), Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi đến các xã để các đối tượng trí thức trẻ biết mục tiêu, đối tượng, phạm vi thực hiện và các chính sách của Đề án; qua đó động viên tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ tình nguyện đến công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, đồng thời quán triệt trong đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân địa phương về mục tiêu, ý nghĩa của Đề án nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án ở địa phương. Sau quá trình tuyển chọn trong tổng số 260 trí thức trẻ tham gia phỏng vấn, 15 trí thức trẻ đã chính thức trở thành đội viên của Đề án và được bố trí về công tác tại các xã thuộc 5 huyện của tỉnh.

Thanh Hóa: Tri thức trẻ qua kinh nghiệm công tác tiếp tục trưởng thành

Ngày đăng 28/12/2018
Triển khai Đề án 500 tri thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng các xã nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, Thanh Hóa là một trong những địa phương tiếp nhận được nhiều hồ sơ đăng ký tuyển chọn với 813 ứng viên/15 chỉ tiêu. Sau 02 vòng xét tuyển, 15 tri thức trẻ đã vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng để trở thành đội viên của Đề án và được bố trí về công tác tại 15 xã thuộc 13 huyện của tỉnh.

Tri thức trẻ mang đến làn gió mới ở các xã đặc biệt khó khăn

Ngày đăng 19/12/2018
Triển khai Đề án 500 tri thức trẻ, Tuyên Quang tuyển chọn được 8 đội viên và bố trí toàn bộ về hỗ trợ các xã nghèo của huyện Lâm Bình. Sức trẻ cùng với lòng nhiệt huyết, trí thức trẻ đã có những cống hiến bước đầu tại nơi mình tình nguyện công tác vốn còn nhiều khó khó khăn.

Đội viên tri thức trẻ tiếp tục cần được sự quan tâm của địa phương

Ngày đăng 24/12/2018
Căn cứ vào các nội dung của Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miên núi giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30 tháng 09 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, tháng 8/2015, UBND tỉnh Ninh Bình đã tuyển chọn và tiếp nhận 06 đội viên về công tác tại 06 xã của huyện Kim Sơn là: Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông.

Đề án 500 trí thức trẻ - nhìn lại chặng đường đã qua

Ngày đăng 20/12/2018
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500) của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh có 7 đội viên được phân về 2 huyện Vân Đồn và Cô Tô. Nhìn lại nửa chặng đường Đề án đã qua, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở ...

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).