Hà Nội, Ngày 22/03/2019

Thanh Hóa: Tri thức trẻ qua kinh nghiệm công tác tiếp tục trưởng thành

Ngày đăng: 15/11/2018   03:00
Mặc định Cỡ chữ
Triển khai Đề án 500 tri thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng các xã nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, Thanh Hóa là một trong những địa phương tiếp nhận được nhiều hồ sơ đăng ký tuyển chọn với 813 ứng viên/15 chỉ tiêu. Sau 02 vòng xét tuyển, 15 tri thức trẻ đã vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng để trở thành đội viên của Đề án và được bố trí về công tác tại 15 xã thuộc 13 huyện của tỉnh.
Các trí thức trẻ tình nguyện của tỉnh Thanh Hóa nhận quyết định phân công nhiệm vụ về tham gia phát triển nông thôn, miền núi năm 2015

Đội viên Đề án khi về địa phương công tác đã thể hiện được tính chủ động, sáng tạo, xung kích, thường xuyên bám sát cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời tích cực, chủ động năm bắt tình hình và tìm hiểu phong tục tập quán, cách thức, phương thức sản xuất của nhân dân. Mạnh dạn đề xuất giải pháp, phương án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và tổ chức thức hiện các đề an, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thay đổi tập quán trồng trọt, chăn nuôi của người dân địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Các tri thức trẻ cũng gương mẫu, chấp hành tốt quy định về thời giờ làm việc từ đó góp phần thay đổi lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Thông qua hoạt động tại cơ sở, Đội viên Đề án được đào tạo, rèn luyện, trưởng thành và trở thành nguồn nhân lực bổ sung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn ở cơ sở. Một số đội viên Đề án đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm kết nạp vào Đảng; được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn.

Trao đổi với phóng viên, đội viên Nguyễn Thị Hiền, công chức Địa chính - Nông nghiệp xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc thẳng thắn chia sẻ, khi tham gia công tác tại địa phương, em đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ, phối hợp cùa các ban ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Đây là một yếu tố giúp đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng chính quyền triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương. 

Hơn 3 năm công tác, đội viên Nguyễn Thị Hiền cho rằng, để hoành tốt nhiệm vụ được giao, không phải chỉ bản thân mà có lẽ các đội viên khác cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là phải không ngừng phấn đấu, cầu thị, học hỏi các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp trong chỉ dạo điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ; giữ mối liên hệ công tác chặt chẽ với các cơ quan cấp trên trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên trau dồi đạo đức, tác phong; sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà lãnh đạo và tập thể giao, không ngại nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Chủ động nghiên cứu tài liệu, văn bản liên quan đến công việc; bàn bạc, thống nhất trong tập thể, tạo sự đồng thuận cao để tổ chức triển khai thực hiện. Tích cực xuống các thôn triển khai, thăm nắm công việc; thường xuyên gặp gỡ nhân dân, để biết được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân vả bàn bạc cùng nhân dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thẳng thắn, trung thực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, tiếp thu các ý kiến góp ý của đồng chí đồng nghiệp, cố gắng khắc phục những hạn chế khuyết điểm của bản thân.

Đội viên tri thức trẻ cũng nhận được sự hỗ trợ đặc biệt tích cực từ lãnh đạo ở địa bàn các xã nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên, các đội viên vẫn mong muốn Trung ương, tỉnh, huyện tiếp tục có chính sách hỗ trợ  đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tương ứng theo nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác đối với mỗi cá nhân.

Văn Viễn

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Bình: Tập trung triển khai đảm bảo mục tiêu của Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng 04/01/2019
Để đảm bảo mục tiêu của Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 500), Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi đến các xã để các đối tượng trí thức trẻ biết mục tiêu, đối tượng, phạm vi thực hiện và các chính sách của Đề án; qua đó động viên tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ tình nguyện đến công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, đồng thời quán triệt trong đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân địa phương về mục tiêu, ý nghĩa của Đề án nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án ở địa phương. Sau quá trình tuyển chọn trong tổng số 260 trí thức trẻ tham gia phỏng vấn, 15 trí thức trẻ đã chính thức trở thành đội viên của Đề án và được bố trí về công tác tại các xã thuộc 5 huyện của tỉnh.

Hà Tĩnh: Từng bước triển khai hiệu quả Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng 02/01/2019
Hà Tĩnh là một trong những địa phương được Trung ương bố trí giao nhiều chỉ tiêu đội viên Đề án 500 trí thức trẻ nhất cả nước với 35 chỉ tiêu về công tác tại các xã thuộc 6 huyện, thị xã của tỉnh.

Tri thức trẻ mang đến làn gió mới ở các xã đặc biệt khó khăn

Ngày đăng 19/12/2018
Triển khai Đề án 500 tri thức trẻ, Tuyên Quang tuyển chọn được 8 đội viên và bố trí toàn bộ về hỗ trợ các xã nghèo của huyện Lâm Bình. Sức trẻ cùng với lòng nhiệt huyết, trí thức trẻ đã có những cống hiến bước đầu tại nơi mình tình nguyện công tác vốn còn nhiều khó khó khăn.

Đội viên tri thức trẻ tiếp tục cần được sự quan tâm của địa phương

Ngày đăng 24/12/2018
Căn cứ vào các nội dung của Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miên núi giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30 tháng 09 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, tháng 8/2015, UBND tỉnh Ninh Bình đã tuyển chọn và tiếp nhận 06 đội viên về công tác tại 06 xã của huyện Kim Sơn là: Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông.

Đề án 500 trí thức trẻ - nhìn lại chặng đường đã qua

Ngày đăng 20/12/2018
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500) của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh có 7 đội viên được phân về 2 huyện Vân Đồn và Cô Tô. Nhìn lại nửa chặng đường Đề án đã qua, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở ...

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).