Hà Nội, Ngày 10/12/2018

Vĩnh Phúc: Đổi mới tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày đăng: 07/12/2018   04:59
Mặc định Cỡ chữ
Xác định hoạt động tuyên truyền đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước đổi mới công tác tuyên truyền.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện thao tác trên phần mềm ứng dụng bộ phận một cửa

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì thực hiện tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương; công khai các TTHC, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính…; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong CCHC; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý các tình huống trong hoạt động hành chính…

Từ đầu năm đến nay, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và phát 5 chuyên mục về cải cách TTHC trên sóng Đài PT-TH tỉnh; đăng hơn 100 tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về CCHC trên Báo Vĩnh Phúc và hàng trăm tin, bài tuyên truyền về CCHC trên website, bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương; phối hợp tổ chức 5 lớp tuyên truyền về CCHC tại các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Đảo, thành phố Phúc Yên và Sở Tư pháp; 1 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho lãnh đạo, cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 300 công chức, viên chức đảm nhiệm công tác CCHC; 11 lớp tập huấn nghiệp vụ quản trị phần mềm ứng dụng bộ phận một cửa cho hàng trăm công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; tổ chức 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 2.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và 13 lớp đào tạo cho hơn 2.100 lượt công chức xã, phường, thị trấn.

Đặc biệt, để hoạt động tuyên truyền CCHC được đổi mới, đa dạng, tạo sức hút với đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân, Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng kịch bản, tổ chức các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn như: Hội thi tuyên truyền về cải cách TTHC; tọa đàm, trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các TTHC; xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền CCHC phát trên sóng Đài PT - TH tỉnh…

Điển hình là Hội thi Văn hóa công sở khối xã, thị trấn huyện Bình Xuyên lần thứ nhất năm 2018.Thông qua hội thi, mỗi cán bộ, công chức trên địa bàn có dịp kiểm chứng kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, phong cách giao tiếp, làm việc của bản thân, đồng thời tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân về Quy chế văn hóa công sở, cũng như công tác cải cách, đơn giản hóa các TTHC, hướng đến chính quyền phục vụ nhân dân.

Có thể khẳng định, thời gian qua, công tác tuyên truyền CCHC có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC; nâng cao năng lực, kỹ năng, ý thức, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Chỉ tính riêng Trung tâm Hành chính công tỉnh, đơn vị đang thực hiện gần 1.160 TTHC của 16 sở, ban, ngành, đến tháng 10/2018, trung tâm đã tiếp nhận gần 22 nghìn hồ sơ TTHC, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 95% tổng số hồ sơ; tính chung bộ phận một cửa trên toàn tỉnh, đã tiếp nhận gần 215 nghìn hồ sơ TTHC, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 95% tổng số hồ sơ.

Nguyễn Khánh

Theo: baovinhphuc.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng 06/12/2018
Bộ Tài chính vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ngành Tài chính triển khai trong giai đoạn 2018-2019, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Bình Dương: Năm 2018, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh

Ngày đăng 06/12/2018
Năm 2018, các nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) được thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các chương trình tọa đàm, phóng sự chuyên đề, hội thi, phát tờ rơi, pano, áp phích, phát thanh, truyền hình.

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018 tại Đắk Lắk

Ngày đăng 05/12/2018
Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Báo cáo số 692/BC-VPUBND, ngày 30/11/2018 về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018.

Quảng Nam: Kiện toàn chất lượng cải cách hành chính

Ngày đăng 03/12/2018
Theo thống kê từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, từ ngày 02/01/2018 đến 22/11/2018, trung tâm này đã giải quyết 64.593/68.620 hồ sơ được tiếp nhận. Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua (từ ngày 16 đến 22/11/2018), số lượng hồ sơ đã giải quyết khoảng 1.542/1.631 hồ sơ tiếp nhận. Số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn chiếm đến 1.477 hồ sơ và khoảng 198 hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến, bao gồm các sở: Công Thương (48), Giao thông vận tải (103), Kế hoạch và đầu tư (23), Tài nguyên và môi trường (24). Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 96%. Tần suất giao dịch nhiều nhất thuộc về các cơ quan: Công an tỉnh (445 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (261 hồ sơ), Sở LĐ-TB&XH (305 hồ sơ), Sở Tư pháp (229 hồ sơ), Sở KH&ĐT (92 hồ sơ), Sở Công Thương (142 hồ sơ). Tổng thu lũy kế từ phí và lệ phí tại trung tâm đến ngày 22/11/2018 đạt hơn 10,792 tỷ đồng (riêng trong tuần vừa qua đạt hơn 206 triệu đồng).

TPHCM: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Ngày đăng 29/11/2018
Thực hiện “Năm dân vận của chính quyền”, UBND Quận 4 đã chỉ đạo các đơn vị đăng ký xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, mô hình “Đảm bảo thời gian, hiệu quả công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND Quận 4” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân. Cũng chính nhờ biết cách phát huy tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND Quận 4 đã được Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tuyên dương là tập thể điển hình “Dân vận khéo”.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).

Thể lệ gửi bài đăng

Thông tin tuyên truyền