Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Vĩnh Phúc: Đổi mới tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày đăng: 07/12/2018   04:59
Mặc định Cỡ chữ
Xác định hoạt động tuyên truyền đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước đổi mới công tác tuyên truyền.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện thao tác trên phần mềm ứng dụng bộ phận một cửa

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì thực hiện tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương; công khai các TTHC, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính…; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong CCHC; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý các tình huống trong hoạt động hành chính…

Từ đầu năm đến nay, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và phát 5 chuyên mục về cải cách TTHC trên sóng Đài PT-TH tỉnh; đăng hơn 100 tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về CCHC trên Báo Vĩnh Phúc và hàng trăm tin, bài tuyên truyền về CCHC trên website, bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương; phối hợp tổ chức 5 lớp tuyên truyền về CCHC tại các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Đảo, thành phố Phúc Yên và Sở Tư pháp; 1 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho lãnh đạo, cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 300 công chức, viên chức đảm nhiệm công tác CCHC; 11 lớp tập huấn nghiệp vụ quản trị phần mềm ứng dụng bộ phận một cửa cho hàng trăm công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; tổ chức 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 2.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và 13 lớp đào tạo cho hơn 2.100 lượt công chức xã, phường, thị trấn.

Đặc biệt, để hoạt động tuyên truyền CCHC được đổi mới, đa dạng, tạo sức hút với đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân, Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng kịch bản, tổ chức các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn như: Hội thi tuyên truyền về cải cách TTHC; tọa đàm, trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các TTHC; xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền CCHC phát trên sóng Đài PT - TH tỉnh…

Điển hình là Hội thi Văn hóa công sở khối xã, thị trấn huyện Bình Xuyên lần thứ nhất năm 2018.Thông qua hội thi, mỗi cán bộ, công chức trên địa bàn có dịp kiểm chứng kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, phong cách giao tiếp, làm việc của bản thân, đồng thời tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân về Quy chế văn hóa công sở, cũng như công tác cải cách, đơn giản hóa các TTHC, hướng đến chính quyền phục vụ nhân dân.

Có thể khẳng định, thời gian qua, công tác tuyên truyền CCHC có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC; nâng cao năng lực, kỹ năng, ý thức, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Chỉ tính riêng Trung tâm Hành chính công tỉnh, đơn vị đang thực hiện gần 1.160 TTHC của 16 sở, ban, ngành, đến tháng 10/2018, trung tâm đã tiếp nhận gần 22 nghìn hồ sơ TTHC, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 95% tổng số hồ sơ; tính chung bộ phận một cửa trên toàn tỉnh, đã tiếp nhận gần 215 nghìn hồ sơ TTHC, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 95% tổng số hồ sơ.

Nguyễn Khánh

Theo: baovinhphuc.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bắc Kạn: Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Ngày đăng 24/05/2019
Những năm trước, Bắc Kạn luôn nằm trong số các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) thấp nhất nước. Năm 2016, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến năm 2020, từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này.

“Công sở thông minh” cấp xã góp phần cải cách thủ tục hành chính ở Hà Tĩnh

Ngày đăng 24/05/2019
Được ví như “trung tâm phục vụ hành chính công” thu nhỏ tại xã, phường, phần mềm “công sở thông minh” cấp xã đang ngày càng chứng minh hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở Hà Tĩnh

Hưng Yên: Từng bước đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Ngày đăng 24/05/2019
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Gia Lai: Đột phá trong cải cách hành chính

Ngày đăng 23/05/2019
Sau hơn 8 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực của nhiều cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Sóc Trăng: Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương giảm

Ngày đăng 23/05/2019
Theo công bố của UBND tỉnh về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) bình quân chung của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2018 chỉ đạt là 69,28%, giảm 0,1% so với năm 2017. Tuy tỷ lệ giảm không nhiều nhưng cho thấy hoạt động CCHC chưa có sự đột phá mạnh mẽ và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).