Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Hội Cựu chiến binh Nghệ An tích cực trong xây dựng NTM

Ngày đăng: 19/11/2018   03:15
Mặc định Cỡ chữ
Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, từ tháng 4/2012, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào “Cựu Chiến Binh Nghệ An gương mẫu, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới” tới các cấp hội với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả.
Hội CCB huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do đạt nhiều thành tích trong các hoạt động chính trị, xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương trong năm 2017

Trọng tâm của các cấp hội từ tỉnh xuống cơ sở là tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động CCB và nhân dân, làm cho mọi người hiểu, nắm vững phương châm, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ CCB, từ đó gương mẫu trong thực hiện, nhất là trong công tác dồn điền đổi thửa, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình NTM. Trong hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để làm gương vận động nhân dân thực hiện. Đặc biệt là phát huy vai trò tham mưu, hiến kế của hội viên đương nhiệm, của đồng chí chủ tịch hội cơ sở vào trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch và công tác tổ chức thực hiện từng nội dung từng tiêu chí.


Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, các cấp hội đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình mục tiêu của quốc gia và của địa phương, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu”, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường... Nhiều mô hình tổ hòa giải, tổ tự quản phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, do CCB làm tổ trưởng, tạo được uy tín trong cộng đồng dân cư. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; kết hợp các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ CCB có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. 


Hội CCB ở từng xã, căn cứ vào kế hoạch của địa phương từng năm, từng thời điểm và khả năng của mình để xác định cụ thể công việc của hội tham gia, nhưng cần tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học; dồn điền đổi thửa, nâng cao đời sống; xóa nhà tạm; giảm tỷ lệ hộ nghèo; công tác môi trường; xây dựng cơ sở chính trị địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ là thành viên của các ban chỉ đạo, ban giám sát chương trình xây dựng NTM. Tham mưu cho Ban Xây dựng NTM xã thực hiện tốt việc công khai hóa, minh bạch hóa các chương trình để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí và góp phần ngăn ngừa những thất thoát, tiêu cực.
Là một trong những “điểm sáng” về các phong trào hoạt động, Hội CCB huyện Quỳnh Lưu hiện có gần 1.500 hội viên CCB tham gia sinh hoạt tại 39 cơ sở hội. Phát huy phẩm chất, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên CCB huyện Quỳnh Lưu đã luôn tích cực trong mọi phong trào hoạt động tại địa phương; nỗ lực đi đầu và vận động cộng đồng dân cư thực hiện tốt các cuộc vận động. Chỉ tính riêng trong tham gia phát triển kinh tế, các cấp hội đã chú trọng đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo. Đến nay, Hội CCB huyện Quỳnh Lưu đang có 177 mô hình trang trại thu lãi hàng năm trên 100 triệu đồng, 488 mô hình sản xuất kinh doanh có lãi trên 100 triệu đồng/năm và 29 mô hình có lãi trên 500 triệu đồng/năm. Đời sống hội viên ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 1,2%, hộ khá và giàu chiếm trên 72%.


Tại huyện Yên Thành, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp hội CCB hưởng ứng, tham gia với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đến nay, toàn huyện hội đã xây dựng được 200 mô hình, điển hình về dân vận khéo trên các lĩnh vực. Trong đó có 5 mô hình dân vận khéo toàn diện; 6 mô hình phát triển kinh tế; 5 mô hình văn hóa, xã hội và 184 tổ an ninh tổ quốc. Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân bảo vệ an ninh thôn xóm... Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế có mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng. Trên lĩnh vực văn hóa, nhiều mô hình có sức lan tỏa trong cộng đồng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng như mô hình “Hội viên cựu chiến binh chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới” của Hội CCB xã Minh Thành; mô hình “xây dựng xã hội học tập, dòng học khuyến học”; mô hình “Cựu chiến binh vùng giáo yên bình ” của CCB xã Bảo Thành, Long Thành...


Tính riêng đến hết năm 2017 trong toàn tỉnh Nghệ An, đã có 84.233 gia đình CCB hiến hơn 3,6 triệu m2 đất; 203.689 hội viên hiến 471.608 ngày công và hiến các tài sản khác trị giá hơn 260,5 tỷ đồng; các cấp Hội CCB trong toàn tỉnh đã đảm nhiệm 930 công trình trị giá hơn 40,5 tỷ đồng... Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu hợp pháp” cũng được các cấp Hội CCB thực hiện có hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu; qua đó thiết thực giúp nâng cao đời sống gia đình hội viên CCB. Các cấp Hội CCB Nghệ An đã xóa được 958 nhà tạm bợ, dột nát. Số hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới (chuẩn nghèo đa chiều) hiện chỉ còn 3,54%, thấp hơn tỷ lệ chung của địa phương; tỷ lệ gia đình hội viên CCB khá và giàu chiếm 68,59% (tăng 7,44% so với năm 2012). Hiện toàn tỉnh Nghệ An có 85 xã, phường, thị trấn và 6 huyện, thị, thành (Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương, thị xã Thái Hòa, Cửa Lò, thành phố Vinh) cơ bản không còn hộ CCB nghèo.
Hiện nay, sau gần 8 năm Nghệ An huy động được hơn 30 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM; bình quân đạt 14,68 tiêu chí/xã; tăng 11,04 tiêu chí so với năm 2010. Toàn tỉnh đã có 181 xã và 50 thôn, bản đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống hạ tầng phát triển đồng bộ, nhất là các vùng khó khăn. Đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận cư dân nông thôn được nâng lên đáng kể. Thu nhập khu vực nông thôn bình quân đạt 24,8 triệu đồng/người/năm.


Phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp Hội CCB Nghệ An sẽ tiếp tục động viên và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất để giảm bền vững tỷ lệ hộ CCB nghèo nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Cùng với đó, các cấp hội tăng cường phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ... từ đó góp phần vào sự ổn định và phát triển của quê hương. Đặc biệt là cùng các cấp, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 Nghệ An có 61,5% số xã; 04 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM; có ít nhất 100 - 120 thôn bản thuộc vùng miền núi đạt chuẩn NTM; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án huyện NTM kiểu mẫu Nam Đàn và Đề án xây dựng NTM trên địa bàn 27 xã khu vực biên giớin theo tinh thần lãnh đạo tỉnh đã đề ra./.


Ánh Tuyết
 

Tin tức cùng chuyên mục

Xã Đông Hưng đưa hành, tỏi trở thành cây trồng chủ lực

Ngày đăng 07/01/2019
Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm trên cơ sở khai thác các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, về thổ nhưỡng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã xây dựng được những sản phẩm chủ lực trong đó nổi bật là mô hình trồng hành tỏi. Nhờ loại cây này mà nhiều gia đình đã từng bước thoát nghèo và có kinh tế ổn định, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM ở địa phương.

Xã Đại Hà hoàn thành xây dựng NTM theo kế hoạch

Ngày đăng 07/01/2019
Là một trong hai xã đăng ký về đích NTM năm 2018 của huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), thời gian qua xã Đại Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khai thác có hiệu quả sự đồng thuận trong nhân dân để từng bước hoàn thiện bộ mặt NTM ở địa phương.

Khởi sắc NTM ở huyện vùng cao Văn Chấn

Ngày đăng 07/01/2019
Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xác định chương trình xây dựng NTM là một động lực quan trọng để phát triển mọi đời sống xã hội với sự cố gắng của Đảng bộ và nhân dân.

Phú Thọ có thêm 20 xã NTM trong năm 2018

Ngày đăng 04/01/2019
Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai toàn diện các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Xã Đức Bình đạt tiêu chí về y tế trong xây dựng NTM

Ngày đăng 03/01/2019
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên ở xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận , người dân địa phương tham gia BHYT qua mỗi năm ngày càng tăng. Cho đến thời điểm này khoảng 90% tỷ lệ người dân trong xã đã tham gia BHYT. Qua đó góp phần giúp cho địa phương đạt tiêu chí số 15 về y tế trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).