07/06/2018 02:56
Ninh Thuận: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian vừa qua, đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương (KLKC) hành chính theo Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường KLKC trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 57-CT/TU của Tỉnh ủy về việc chấn chính lề lối làm việc, tăng cường KLKC hành chính đối với CB, CCVC và cán bộ, chiến sỹ LLVT; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Quy định trách nhiệm thực hiện KLKC hành chính của CB, CCVC; Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật KLKC trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Việc siết chặt KLKC hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đã không ngừng nâng cao, ý thức phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của đội ngũ CB, CCVC có chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh giải quyết hồ sơ cho người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm KLKC; còn để hạn chế kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân và hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp; thực hiện hoặc phối hợp thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh chưa nghiêm túc về tiến độ, chất lượng; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị) do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong thực thi công vụ chưa đầy đủ, hình thức xử lý chưa phù hợp với mức độ thiếu sót, sai phạm và có trường hợp chưa gắn kết quả kiểm điểm với đánh giá, phân loại công tác…

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và thực hiện nghiêm túc phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” gắn với công tác “dân vận chính quyền”, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo động lực cho phát triển KT-XH, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chí số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2219/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh KLKC hành chính trong thực thi nhiệm vụ ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt chỉ đạo, điều hành CB, CCVC thuộc phạm vi quản lý thực hiện, phối hợp thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật trong công tác tham mưu, lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vi, địa phương) phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với ngành, lĩnh vực được phân cộng phụ trách, quản lý hoặc theo dõi, phối hợp quản lý để kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những sai sót theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các trường hợp sai phạm đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ nếu cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành nghiêm KLKC, để xảy ra vấn đề liên quan đến tồn tại, hạn chế nêu trên, đặc biệt như: Thực hiện chậm tiến độ, không đúng thời hạn, không báo cáo lý do hoặc đề nghị gia hạn (vì lý do khách quan) đối với nhiệm vụ được UBND tỉnh giao (bao gồm các báo cáo theo định kỳ) hoặc nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị phối hợp; không kịp thời thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý sai phạm, xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật…Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải kịp thời thực hiện việc tổ chức xem xét, đánh giá rõ nguyên nhân tồn tại, sai phạm; gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, thất thoát, thiệt hại ngân sách, phát sinh dư luận xã hội (nếu có)…để kiểm điểm hoặc xử lý nghiêm túc theo quy định pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng hình thức xử lý về trách nhiệm quản lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức cá nhân theo nhiệm vụ được phân công phụ trách, quản lý có liên quan (kể cả đối với trường hợp nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác khác và tập thể, cá nhân đương nhiệm đối với vụ việc trước thời điểm đương nhiệm được chuyển tiếp đầy đủ, cụ thể qua bàn giao tiếp nhận để tiếp tục phối hợp khắc phục, xử lý nhưng không có giải pháp khắc phục kịp thời hoặc xử lý dứt điểm.

Đặc biệt đối với trường hợp là đảng viên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm theo đúng Quy định 102-QĐ/TW ngày 15-l 1-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đồng thời, gắn kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với việc đánh giá, xếp loại theo đúng quy định về đánh giá, phân loại CB, CCVC ban hành kèm theo Quyết định số 122l/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật ngay trong tháng đánh giá công tác có liên quan; theo đó, phải đồng thời xác định chuẩn xác nhiệm vụ được phân công hợp lý theo vị trí việc làm đối với từng cá nhân, tỷ lệ, tiến độ, chất lượng hoàn thành để kết quả đánh giá đảm bảo chuẩn xác, khách quan, công bằng và làm cơ sở để bố trí sắp xếp công tác phù hợp.

Theo: baoninhthuan.com.vn
Ninh Thuận: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chínhBộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh giải quyết hồ sơ cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm KLKC còn để hạn chế kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân và hiệu lực, hiệu
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Tin mới nhất
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử
Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập
Các tin khác
Tin mới nhất

Nâng cao tầm uy tín, vị thế của đội ngũ cán bộ khoa học xã hội nhân văn quân sự Việt Nam

Hội đồng Bầu cử quốc gia tổng kết công tác bầu cử

Danh sách trích ngang 496 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.