19/06/2018 02:23
Hòa Bình: Giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Theo kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Nội vụ, năm 2015, tỉnh Hòa Bình xếp thứ 44, năm 2016 xếp thứ 37 và năm 2017 xếp thứ 55/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bộ phận một cửa phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

Năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ CCHC, nhiều nội dung CCHC được các bộ, ngành T.ư đánh giá cao như: Đã thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; ban hành Quy chế phối hợp, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với 6 lĩnh vực; việc kiện toàn, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố và sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tốt việc xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, đánh giá, phân loại công chức, viên chức và tinh giản biên chế; tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã tăng lên so với năm 2016.

Tuy nhiên, trong công tác CCHC còn nhiều nội dung chưa thực hiện được. Trong đó, chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin với Bộ Thông tin và Truyền thông. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chưa đạt yêu cầu. Tỷ lệ văn bản trái pháp luật được xử lý qua kiểm tra còn thấp. Vẫn còn tình trạng số lượng trưởng, phó phòng nhiều hơn chuyên viên ở một số sở. Chưa thực hiện được việc kiểm tra những nhiệm vụ quản lý Nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016. Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng một sở chưa đúng quy định. Việc quyết định chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ một phần hoặc tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên chưa thực hiện quyết liệt. Chưa xây dựng và triển khai được Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. Phần mềm quản lý văn bản và phần mềm một cửa điện tử mới kết nối được từ tỉnh đến huyện, chưa kết nối được đến xã…

Bên cạnh đó, một số sở, ban, ngành và các huyện, thành phố chưa quyết liệt triển khai các nhiệm vụ CCHC, chưa làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những giải pháp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tiêu chí có chỉ số thấp; đặc biệt là các tiêu chí như: Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của công chức, viên chức theo vị trí việc làm; chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự đảm bảo một phần hoặc toàn bộ chi thường xuyên; ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; kết nối các phần mềm dùng chung của tỉnh đến cấp xã; triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO…

Để cải thiện chỉ số CCHC năm 2018 và những năm tới, tỉnh ta đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05, ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Đề án của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020. Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch CCHC năm 2018 của tỉnh và các văn bản liên quan đến công tác CCHC. Yêu cầu các sở, ngành có chức năng quản lý Nhà nước theo từng lĩnh vực trong Bộ chỉ số CCHC chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Chấn chỉnh, khắc phục những chỉ số chưa đạt được hoặc đạt được ở mức thấp và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ số của lĩnh vực ngành quản lý.

Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, rà soát lại công tác cán bộ, kiên quyết thu hồi, hủy bỏ những quyết định bổ nhiệm, ứng cử đối với cán bộ quản lý không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo đúng lộ trình và chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của T.ư. Xây dựng, ban hành và triển khai kiến trúc chính quyền điện tử; triển khai phần mềm một cửa điện tử và phần mềm quản lý văn bản đến cấp xã, bảo đảm trong năm 2018 phải đạt 100% đơn vị cấp xã được áp dụng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính; tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ và thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo quy định của tỉnh. Chỉ đạo giải quyết các công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao bảo đảm đúng thời hạn, đặc biệt là những công việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh triển khai thực hiện và có yêu cầu về thời hạn giải quyết...

Hương Lan

Theo: baohoabinh.com.vn
[354]
Hòa Bình: Giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chínhBộ phận một cửa phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân Năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ CCHC, nhiều nội dung CCHC được các bộ, ngành T.ư đánh giá cao như: Đã thành lập và đưa vào vận
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.