15/12/2017 02:41
Đà Nẵng ban kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Đà Nẵng.

Ảnh minh họa: internet

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ nội dung công việc, trách nhiệm và thời gian thực hiện: Chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính; Cải cách thể chế hành chính; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu, từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bố trí tăng tỷ trọng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên theo mục tiêu đã đề ra; Và trong quý I hoàn thành việc tham mưu thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác đối với các đơn vị và phân cấp và hướng dẫn để UBND các quận huyện mua sắm tài sản tập trung.

Giao Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố chủ trì với Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn thẩm định; các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp phối hợp thực hiện chuyển đổi cơ chế tự chủ một số đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phù quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Giao Sở Y tế, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ công trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao./.

Nhật Vy
[176]
Đà Nẵng ban kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018Ảnh minh họa: internet Theo đó, Kế hoạch nêu rõ nội dung công việc, trách nhiệm và thời gian thực hiện: Chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính Cải cách thể chế hành chính Cải cách thủ tục hành chính Cải cách tổ chức bộ máy
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Đó là dân vận
Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”
An Giang: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/01/2018 10:31)
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Nội vụ năm 2017
Chiều ngày 18/1/2018, tại Hà Nội, cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Đồng chí  ...
Tin mới nhất

Kinh nghiệm phát huy vai trò quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở một số nước trên thế giới

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Bài toán tài chính trong tinh giản biên chế

Nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phương pháp đánh giá công chức của Nhật Bản - kinh nghiệm đối với Việt Nam

Quảng Ninh: Đổi mới công tác dân vận, hướng về cơ sở

Tin xem nhiều

Những điểm mới về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức công sở

Những nội dung mới về nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ

Nghiên cứu mô hình quản lý công mới góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiệu lực, hiệu quả

Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức hành chính nhà nước

Kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trong thời gian tới

Hoàn thiện thể chế về công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước

Cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đổi mới đất nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.