23/07/2013 10:45
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

 Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi  đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), ngày 11/6/2013 tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ đã tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước;  Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Trần Anh Tuấn, Phạm Dũng- Thứ trưởng Bộ Nội vụ; nhiều đồng chí lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng qua các thời kỳ cùng đại diện các cơ quan Trung ương, các Sở Nội vụ khu vực phía Bắc và thành phố Hồ Chí Minh.
Trong diễn văn khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà nhấn mạnh: Cách đây 65 năm, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa (Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời “kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước có tổ chức ở nước ta. Theo lời hiệu triệu “Thi đua ái quốc” của Người, các tầng lớp nhân dân trong cả nước, muôn người như một, hăng hái tham gia đóng góp công sức, tiền của cho công cuộc “kháng chiến, kiến quốc” thành công. Khẩu hiệu “Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương” và “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua” đã thực sự trở thành hành động trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, đưa cuộc kháng chiến thống thực dân Pháp đi đến thắng lợi hoàn toàn. Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đã trở thành Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013).
Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, nhiều phong trào thi đua của các ngành, các giới đã được tổ chức, có tác dụng cổ vũ, động viên mạnh mẽ, điển hình là: Thi đua trong nông nghiệp với lá cờ đầu là Hợp tác xã Đại Phong (xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình); trong công nghiệp có phong trào thi đua của Nhà máy cơ khí Duyên Hải, Hải Phòng; trong giáo dục, đào tạo có phong trào thi đua "Hai tốt" (Dạy tốt, học tốt) theo tấm gương điển hình của Trường phổ thông cấp II Bắc Lý (Lý Nhân, Hà Nam); phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”…
Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước (1986), nhiều phong trào thi đua mới xuất hiện và thực hiện có hiệu quả, như phong trào “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, “Xóa đói, giảm nghèo”,  “Toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.
Từ khi Luật Thi đua - khen thưởng ra đời, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước đã có chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua được đổi mới nội dung, hình thức thi đua phong phú và thiết thực hơn, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề về xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế. Công tác khen thưởng đã chú trọng việc phát hiện tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc để khen thưởng kịp thời, đảm bảo khen đúng, khen trúng.
Khẳng định những lời dạy còn nguyên giá trị lý luận, thực tiễn và có tính thời sự sâu sắc của Bác Hồ về thi đua, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng: để công tác thi đua thực sự trở thành phong trào quần chúng, là công cụ hữu hiệu để vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội là phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm, sáng tạo trong việc vận động, tổ chức động viên nhân dân tham gia phong trào thi đua; cần khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các tầng lớp nhân dân, phát triển phong trào thi đua yêu nước ngày càng sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
Phó Chủ tịch nước yêu cầu phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải nhằm động viên được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực sự trở thành động lực to lớn của toàn dân; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước. Thi đua phải đúng thời điểm, nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua phải được gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Khen thưởng phải đảm bảo tính nêu gương, giáo dục, được dư luận xã hội đồng tình, chuyển trọng tâm thi đua, khen thưởng về cơ sở và người lao động sáng tạo, người trực tiếp sản xuất, thực hiện dân chủ hóa, công khai hóa trong công tác khen thưởng.
Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành Thi đua – Khen thưởng cần làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là những tấm gương điển hình, những Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, nhằm tạo sức lan tỏa, truyền lửa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng mới. Cần tập trung hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua - Khen thưởng theo kết luận của Bộ Chính trị. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đưa những chuyên đề lý luận về thi đua, khen thưởng vào giảng dạy để các thế hệ kế cận thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về công tác thi đua - khen thưởng và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hiện nay.
Tin, ảnh: Hoàng Hà
[4088]
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốcPhó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm     Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Bộ Nội vụ sửa quy định những người là công chức
Sẽ sắp xếp lại hàng trăm chi cục thuế, hải quan, phòng giao dịch kho bạc
Nghệ An:Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/07/2018 04:06)
Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Chiều ngày 17/07/2018, tại trụ sở Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển  ...
Tin mới nhất

Hà Nội: Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng nâng cao

Khắc phục hạn chế trong việc xây dựng luật, pháp lệnh

Sáp nhập huyện, xã theo lộ trình, giảm tác động đến người dân

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

Nắm vững tính quy luật của sự hình thành, chủ động xây dựng môi trường và điều kiện để thực thi trong thực tiễn hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở - kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Gắn kết cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.