08/10/2018 04:47
Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng năm học 2018 - 2019

Sáng ngày 08/10/2018, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại Hà Nội và các điểm cầu trực tiếp là các cơ sở, phân viện trực thuộc Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, miền Trung, Tây Nguyên. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự, phát biểu và đánh hồi trống khai giảng năm học mới.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh hồi trống khai giảng năm học 2018 - 2019

Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Triệu Văn Cường, Nguyễn Duy Thăng, Trần Thị Hà; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Đại sứ quán một số nước tại Việt Nam. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia qua các thời kỳ và toàn thể giảng viên, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cùng đông đảo học viên, sinh viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu diễn văn khai giảng năm học 2018-2019

Phát biểu diễn văn khai giảng năm học 2018-2019, TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã ôn lại truyền thống vẻ vang gần 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia. Đặc biệt, từ khi thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện đã có sự chuyển mình quan trọng, đó là việc tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viên theo hướng tinh gọn về đầu mối, chức năng, tập trung vào nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho hệ thống chính trị và xã hội, nghiên cứu khoa học hành chính. Mặc dù có những thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ nhưng một điều không thay đổi đó là nỗ lực của tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động của Học viện luôn hướng đến mục tiêu xây dựng Học viên thực sự là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm khu vực.

Năm học 2018-2019, Học viện sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, giữ vững kỉ luật, kỷ cương, chủ động, tích cực đổi mới hiệu quả các hoạt động của Học viện. (2) đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại, thực tiễn, hội nhập. (3) tăng cường nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tạo sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo. (4) tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu chuẩn hóa và xác định vị trí việc làm của viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên và viên chức quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. (5) xây dựng chiến lược phát triển Học viện trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng Học viện thực sự chuyên nghiệp, hiện đại trong quản lý, điều hành, đào tạo, bồi dưỡng, xứng đáng là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nội vụ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương và đánh giá cao các hoạt động và đóng góp của Học viện Hành chính Quốc gia đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nói chung và sự phát triển của Bộ Nội vụ nói riêng; đồng thời đề nghị với vị trí là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước, trong năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên Học viện Hành chính Quốc gia cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình hoạt động, quy chế làm việc phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu, định hướng phát triển cho những năm tiếp theo. Thiết lập quy hoạch phát triển Học viện trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực, đủ năng lực đảm nhận những trọng trách lớn trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước của nước ta.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng; thường xuyên cập nhật thông tin để kịp thời chuyển tải đến học viên; xây dựng giáo án, giáo trình đảm bảo về mặt lý luận và thực tiễn. Học viện cần xác định người học thực sự là trung tâm, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là trọng yếu. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng phải là quá trình phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sau quá trình đào tạo, bồi dưỡng, người học có tri thức và kỹ năng tốt hơn, tâm lực và động lực cao hơn, đáp ứng yêu cầu thời đại công nghiệp 4.0.

Thứ ba, dành nguồn nhân lực cần thiết để phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu, tăng cường các hoạt động trao đổi học giả, các chương trình hợp tác quốc tế để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Học viện; xác định chính xác nhu cầu đầu tư về cơ sở vật chất, phù hợp với khả năng ngân sách để bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Thứ tư, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tính độc lập, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tiễn sâu sắc, góp phần tạo ra tri thức mới phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tiên phong, những nhà quản lý chiến lược có tầm nhìn toàn cầu, rộng mở, có khả năng gách vác những trọng trách của đất nước.

Thứ năm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các nước và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực quản lý nhà nước. Học tập tại nước ngoài phải thực sự gắn với nhu cầu thực tế của Việt Nam; tích cực nghiên cứu, học tập, tiếp thu văn hóa tốt đẹp của các nước trên thế giới để làm giàu thêm văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa công vụ của nền hành chính nước ta nói riêng.

Bên cạnh đó, Học viện cần tiếp tục quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động; thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên. Học viên cần xác định đúng động cơ, mục tiêu học tập là tiếp thu kiến thức để phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được phân công; tránh tư tưởng học tập, bồi dưỡng để được thăng chức.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân bày tỏ sự mong muốn và tin tưởng trong năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, tăng cường đoàn kết, khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức; linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; thi đua dạy tốt – học tốt; xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức quản lý ngày càng vững mạnh về mọi mặt, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục – đào tạo, xứng đáng với sự kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Quang cảnh Lễ khai giảng

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng hoa chúc mừng Học viện Hành chính Quốc gia nhân dịp khai giảng năm học 2018-2019

Nhật Nam
[1210]
Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng năm học 2018 - 2019Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh hồi trống khai giảng năm học 2018 - 2019 Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Triệu Văn Cường, Nguyễn Duy Thăng, Trần
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Cải cách chính sách tiền lương gắn với cải cách hành chính; đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và của các đơn vị sự nghiệp công lập
Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Đảng bộ tỉnh Sơn La
Quảng Ninh tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(18/10/2018 04:37)
Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Chiều ngày 18/10, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Phụ  ...
Tin mới nhất

Bắc Ninh nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tinh giản biên chế là xu thế tất yếu và đúng đắn

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước bảo đảm tăng cường sức mạnh và hoàn thiện hệ thống chính trị

Trình Chính phủ phương án cắt giảm trên 70% điều kiện đầu tư kinh doanh

Năm 2025: 100% hồ sơ BHXH sẽ được số hoá

Công đoàn Bộ Nội vụ: Tập huấn về Cách mạng 4.0 và ứng dụng trong xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.