11/06/2014 01:44
Cải cách chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức – một số yêu cầu đặt ra cho giai đoạn hiện nay

Hiện nay, các chủ trương về cải cách chính sách tiền lương của Đảng tiếp tục được thể chế hoá, tuy nhiên quá trình này còn chậm, chưa theo kịp cơ chế quản lý kinh tế trong kinh tế thị trường. Đặc biệt việc phân phối tiền lương và thu nhập trong khu vực hành chính nhà nước, khu vực sự nghiệp công còn nhiều bất cập, chưa tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cải cách hành chính và tăng trưởng kinh tế.

Thực tế, tiền lương tối thiểu chung còn thấp, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức bị ràng buộc tự động với nhiều chính sách và phụ thuộc bởi ngân sách nhà nước. Theo một nghiên cứu của Ủy ban các vấn đề xã hội “mức lương tối thiểu cho khu vực công năm 2012 chỉ đáp ứng 38,4% nhu cầu sống tối thiếu của người lao động”, do đó không thể đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức sống chủ yếu bằng tiền lương. Đây cũng là một phần nguyên nhân trực tiếp của tiêu cực, tham nhũng trong khu vực công.

Tiền lương chưa tạo ra động lực đủ mạnh cho người hưởng lương phát huy tài năng và cống hiến; chưa kích thích được cán bộ, công chức gắn bó với nhà nước theo hướng tích cực. Tiền lương thấp, không thu hút được nhân tài. Việc chảy máu chất xám từ khu vực công có xu hướng ngày càng tăng. Tiền lương trong khu vực hành chính nhà nước chưa thể hiện rõ sự phân biệt giữa các đối tượng để có tác dụng khuyến khích, động viên, chưa gắn thật chặt với vị trí, chức danh, chưa phản ánh năng lực, kết quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức.. Việc chuyển xếp bậc lương còn bất hợp lý, chưa được giải quyết kịp thời; chính sách về nhà ở của cán bộ, công chức chưa được tính đầy đủ vào lương gây tâm lý kém phấn khởi, nhiều cán bộ, công chức, viên chức không tin tưởng vào hoạt động cải cách nên có thái độ thờ ơ, lảng tránh trách nhiệm.

Một thực tế khác là trong khi tiền lương không đủ sống, ở một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có thu nhập ngoài lương lại rất cao. Với cơ chế chưa kiểm soát được như hiện nay dẫn đến làm méo mó quan hệ tiền lương. Thu nhập ngoài lương, có phần hợp pháp đây là mặt tích cực, nhưng có phần do tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ. Tiền lương nhà nước quy định trả cho cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, nhưng tổng quỹ lương và trợ cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm lại chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi ngân sách nhà nước. Việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp công (dịch vụ công) còn chậm tiếp tục tạo ra khó khăn cho cải cách tiền lương và tạo nguồn để trả lương cho cán bộ, công chức khu vực hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, cơ chế xin – cho còn tồn tại, chưa đảm bảo cân bằng trong cung cầu lao động.

Từ những tồn tại nêu trên đã đặt ra những yêu cầu mang tính nguyên tắc cho việc cải cách chính cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay như sau:

Đối với bộ phận cán bộ, công chức, tiền lương phải là thu nhập chính và mức sống của cán bộ, công chức ở mức trên trung bình của xã hội, từ đó đảm bảo tính trách nhiệm, tính đại diện, công bằng trong các quan hệ hành chính; tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả, chống tiêu cực, tham nhũng. Cụ thể là:

- Trong điều kiện kinh tế thị trường, tiền lương cán bộ, công chức phải có sự tương quan với tiền lương trên thị trường để giảm thiểu việc dịch chuyển nguồn nhân lực chất lương cao ra bên ngoài, cùng những “méo mó” trong việc thực thi những chính sách.

- Tiếp tục thực hiện tiền tệ hoá những khoản chi công vụ có thể đưa vào lương; các chính sách nhà ở, phương tiện đi lại cần được tính đúng, tính đủ vào lương trên cơ cở trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh, công việc và hiệu quả công việc qua đó tạo cơ sở cho việc đảm bảo công bằng xã hội và tạo động lực cho phát triển xã hội.

- Tiếp tục mở rộng quan hệ tiền lương (hiện nay đang là 1- 2.34-10 là mức chênh lệch nhân viên tạp vụ, thang bậc 1 đại học và bậc tối đa của bộ trưởng). Đổi mới cơ chế phân phối tiền lương và thu nhập gắn với cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và các hoạt động giám sát, đánh giá cán bộ, công chức. Tiến tới xác định mức lương ở các vị việc làm gắn với thị trường lao động, theo sự điều chỉnh của thị trường lao động

Đối với khu vực sự nghiệp công, chi phí tiền lương cho người lao động cấn được tính đúng, tính đủ trong chi phí dịch vụ, trên cơ sở mức đóng góp của lao động và chất lượng hiệu quả công việc. Theo đó:

- Nhà nước cần thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa đề tập trung nguồn lực đầu tư vào phát triển hạ tầng cơ sở và dịch vụ xã hội cơ bản, trọng điểm. Đây cũng đồng thời là sự hỗ trợ về điều kiện làm việc đối với viên chức khu vực công.

- Tăng cường việc trao quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công; tự chủ tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tuyển dụng lao động theo chế độ hợp đồng làm việc và trả lương cho người lao động phụ thuộc vào năng suất, chất lượng cung cấp dịch vụ theo hướng dẫn của nhà nước. Tiến tới thực hiện được cơ chế trả lương tương tự như doanh nghiệp nhà nước.

-Thực hiện quy định các khoản phí, lệ phí trên cơ sở tính đúng, tính đủ với từng loại dịch vụ và loại hình đơn vị cung cấp dịch vụ (có thu, không có thu và theo lĩnh vực...); có cơ chế khuyến khích trong việc liên kết thực hiện các dịch vụ có thu theo quy định xuất phát từ nhu cầu của thị trường, xã hội. Trên cơ sở đó, một phần nguồn thu có được chuyển vào nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, phần khác dùng để tạo nguồn trả lương cho người lao động.

- Tiếp tục phải tính đến cơ chế đặc thù trong việc trả lương, thu hút khuyến khích người tài trong khu vực sự nghiệp công./.

Hà Quang Trường
[1929]
Cải cách chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức – một số yêu cầu đặt ra cho giai đoạn hiện nayThực tế, tiền lương tối thiểu chung còn thấp, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức bị ràng buộc tự động với nhiều chính sách và phụ thuộc bởi ngân sách nhà nước. Theo một nghiên cứu của Ủy ban các vấn đề xã hội “mức lương tối thiểu cho khu vực công
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp Thứ trưởng Văn phòng Nội các Chính phủ Băng-la-đét
Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư
Đoàn giám sát của QH về cải cách tổ chức bộ máy hành chính làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thái Bình
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(28/03/2017 03:20)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp Thứ trưởng Văn phòng Nội các Chính phủ Băng-la-đét
Sáng ngày 28/3/2017, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi tiếp ông Sultan Ahmed, Thứ trưởng Văn phòng Nội  ...
Tin mới nhất

Bình Phước cương quyết xử lý cán bộ, công chức sai phạm trong thực thi công vụ

Nghĩ về phai nhạt lý tưởng cách mạng

Bớt sở, ngành được không?

Điện Biên: Tạo môi trường làm việc công bằng, lành mạnh

Trà Vinh chấn chỉnh việc bổ nhiệm cán bộ chưa đạt tiêu chuẩn

Nâng cao năng lực của Hội đồng nhân dân các cấp

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Tin xem nhiều

Khái lược về chính sách tiền lương công chức, viên chức qua các giai đoạn từ 1986 đến nay

Đánh giá chính sách công ở Việt Nam: vấn đề và giải pháp

Một số vấn đề đặt ra trong việc xác định mức lương tối thiểu

Nhìn lại 20 năm thực hiện chính sách tiền lương

Khó bố trí đủ nguồn tiền tăng lương trong 1 - 2 năm tới

Cải cách tiền lương công chức, viên chức: Cần giải pháp đột phá

Một số đề xuất về cải cách chính sách tiền lương cán bộ, công chức trong giai đoạn 2012 - 2020

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.