17/12/2014 09:41
Đổi mới Chính phủ

Do việc phân phối thu nhập thiếu công bằng, xã hội già, ô nhiễm môi trường và thảm họa thiên tai không thể dự đoán nên các mặt vấn đề phải giải quyết của xã hội ngày càng trở nên phức hợp và có ý nghĩa quan trọng. 

Hơn thế nữa, tính bất ổn và phức hợp của thị trường ngày nay đang được xem như một hiện tượng toàn cầu, do đó rất khó đoán định được tương lai và thiết kế được các chính sách công dài hạn. Trong khi đó, khát vọng của công dân để trở thành một bên tham gia chính trong chính sách và cung ứng dịch vụ công – không chỉ dừng ở tư thế của người tiêu dùng thụ động – ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Môi trường mới này được phác họa qua các thay đổi nêu trên đòi hỏi có những cách tiếp cận mới và những hệ quy chiếu mới về hành chính công. Các chính phủ cần cởi mở hơn, có đủ năng lực và chú trọng tới chức năng phục vụ để cung ứng các dịch vụ công tốt hơn. Nói một cách cụ thể, các chính phủ cần hoạt động hiệu suất hơn trong việc ra quyết định, lôi cuốn sự tham gia của công dân và điều phối lợi ích của nhiều nhóm khác nhau. Bên cạnh đó, họ cần phải sử dụng các nguồn lực hạn hẹp một cách thông thái hơn thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới nhất và tiến hành đổi mới tổ chức. Vì thế, các chính phủ cần phải có đủ khả năng cung ứng các dịch vụ công bền vững hơn và định hướng vào công dân.

Các nguồn nhân lực là một thành tố căn bản và đặc biệt quan trọng để tạo nên một chính phủ tốt. Cải cách và đổi mới ở mỗi chính phủ trong từng đất nước không thể thành công nếu thiếu sự tham gia của nền công vụ. Trong đó, các công chức đóng vai trò quan trọng trong đổi mới và cải cách hành chính. Liên quan đến nội dung này, nền công vụ có đủ năng lực giữ vai trò quan trọng quyết định hiệu quả cải cách cũng như hiểu quả của việc cung ứng dịch vụ công. Có nhiều yếu tố quyết định năng lực của nền công vụ, nhưng bước đầu tiên là phải lựa chọn được những người đủ năng lực gia nhập vào công vụ. Việc này chỉ được thực hiện khi có một hệ thống tuyển dụng công khai, minh bạch và công bằng. Bước tiếp theo là phải có các kế hoạch phát triển chức nghiệp phù hợp, bao gồm cả giáo dục và đào tạo (đào tạo và bồi dưỡng). Hệ thống quản lý việc thực thi công tác cũng có thể giúp đưa ra những cơ chế khích lệ hiệu quả để nâng cao hiệu quả và hiệu suất của nền công vụ. Trọng tâm của cải cách công vụ cần đặt vào việc đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn nhân lực trong chính phủ, từ đó giúp chuyển hóa nền hành chính thành công cụ cho phát triển bền vững.

Government Innovation

The aspects of social problems have become more complex and significant due to unfair distribution of income, aging society, environmental pollution and unpredictable massive natural disaster. Moreover, uncertainty and complexity of markets are now recognized as a global phenomenon and it is very difficult to predict the future and design long-term public policies. Meanwhile, citizens’ aspiration to become the main actor in public policy and service delivery, not just a consumer in the passive attitude, has grown significantly. The new environment characterized by those changes demands new approaches and new paradigms in public administration. Governments should be more open, competent and service-oriented to provide better public services. Specifically, governments should be more efficient in decision-making, engaging citizens and coordinating the interest of many different groups. In addition, they should be using limited resources more wisely through utilizing the latest technologies and organizational innovation. Thus, governments should be able to provide more sustainable and citizen-oriented public services.

Human resources are a vital and fundamental element to set up a good government. In every government in every country reform and innovation cannot be achieved without the engagement of the civil service. More often than not, civil servants play important roles in public administration reform and innovation. In this regard, the importance of competent civil service for effective reform as well as public service delivery cannot be overestimated. There are many factors that decide the competency of the civil service, but the first step should be the selection of competent people into the civil service. This is possible only when we have an open, transparent and fair system of recruitment. The next step is to have appropriate career development plans including training and education. Also, a performance management system can provide an effective incentive mechanism for improving the efficiency and effectiveness of the civil service. Focus of civil service reform should be placed on the efficient and innovative way of managing human resources in government, which will contribute to the transformation of public administration into an instrument for sustainable development.

ThS. Phạm Đức Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ
[3226]
Đổi mới Chính phủHơn thế nữa, tính bất ổn và phức hợp của thị trường ngày nay đang được xem như một hiện tượng toàn cầu, do đó rất khó đoán định được tương lai và thiết kế được các chính sách công dài hạn. Trong khi đó, khát vọng của công dân để trở thành một bên tham gia
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta
Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa
Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Đắk Nông: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tiện lợi, hiệu quả

TPHCM: Nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố

Đã phát hiện 437 vụ/665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng

Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Bộ Nội vụ kiến nghị Vĩnh Long thu hồi các quyết định về công tác cán bộ không đúng

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.