07/10/2014 09:58
POSDCORB

Đây là từ cấu tạo bằng những ký tự đầu của các từ trong một nhóm từ do Luther H. Gulick phát triển vào năm 1937 nhằm mô tả các hoạt động quản lý phổ biến đối với mọi tổ chức.

Mỗi ký tự là chữ viết tắt cho một trong các chức năng chính của nhà hành chính. (1) Lập kế hoạch (Kế hoạch hoá) – phác ra những nét chính về đầu việc cần hoàn thành và cách thức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức; (2) Công tác tổ chức - thiết lập cơ cấu thẩm quyền chính thống, qua đó, định rõ và chia nhỏ công việc; (3) Công tác nhân sự - tuyển dụng và đào tạo nhân sự để thực hiện công việc; bảo đảm các điều kiện làm việc thuận lợi cho họ; (4) Định hướng – ra các quyết định và thể hiện rõ trong những chỉ thị, hướng dẫn chung cũng như cụ thể nhằm lãnh đạo tổ chức; (5) Điều phối – liên kết, khớp nối các bộ phận công tác trong tổ chức; (6) Báo cáo – thông tin cho cấp có trách nhiệm nắm được tiến độ công việc; (7) Lập ngân sách - kiểm soát công việc của tổ chức thông qua việc lập kế hoạch tài chính và công tác kế toán.
POSDCORB của Gulick có điểm nhấn cụ thể hơn so với mẫu hình bộ máy thư lại lý tưởng của Weber, nhưng chung chung hơn so với trọng điểm về năng suất tổ chức của Taylor. Mục đích của POSDCORB là chuyển hoá “các nguyên lý” mang tính lý thuyết vào thực tiễn hành chính; chú trọng đến cấu trúc thực tế của tổ chức và nội hàm của vai trò nhà điều hành. Chỉ trích đương thời cho rằng, với tư cách là một công cụ phân tích, POSDCORB chưa bao hàm hết chức năng của các nhà điều hành và nhân sự trong tổ chức hiện đại. Có chỉ trích còn nhận xét Gulick coi nhẹ công tác lãnh đạo. Tuy nhiên, xét về bối cảnh giai đoạn hình thành, POSDCORB là chỉ dẫn dễ hiểu đối với các công chức mới vào nghề. Bất chấp những nghi ngại mang tính học thuật về nội hàm chưa đầy đủ của khái niệm này, các thành tố của POSDCORB vẫn đang được giảng dạy và thực hành rộng rãi. Các ý tưởng của Gulick tiếp tục bền vững bởi vì ông là nhà lý thuyết kinh điển thực dụng. Nhiều nhà chuyên môn đã và đang thêm, bớt và sửa đổi cụm từ này cho phù hợp với nhu cầu của họ.

-------------------------------

POSDCORB

An acronym developed in 1937 by Luther H. Gulick to describe managerial activities common to all organizations. Each letter stands for one of the critical functions performed by administrators: (1) Planning – working out in broad outline those things that need to be done and the methods for doing them to accomplish the purpose of the organization; (2) Organizing – establishing the formal structure of authority through which work is subdivided and defined; (3) Staffing – recruiting and training a group of people to do the work, and maintaining favorable working conditions for them; (4) Directing – making decisions and embodying them in general and specific orders and instructions, thus serving as leader of the organization; (5) Coordinating – interrelating the various parts of the work of the organization; (6) Reporting – informing those to whom the manager is responsible as to the progress of the work; (7) Budgeting – controlling the affairs of the organization through fiscal planning and accounting.
Gulick’s POSDCORB emphasis is more specific than Weber’s ideal types in a bureaucracy and more general than Taylor’s focus on organizational productivity. POSDCORB aimed at turning “principles” of administrative theory into administrative practice. Its primary concern is how organization might actually be structured, and what the roles of their executives are. Contemporary criticism of POSDCORB emphasizes that, as an analytical tool, it does not include all staff or executive functions carried on within a modern organization. Some critics also charge that leadership is undervalued in Gulick’s scheme. In the context of the period when it emerged, however, POSDCORB gave easy-to-understand advice to novice administrators. Despite academic reservations about the inclusiveness of the concept, elements of POSDCORB are still widely taught and practiced. His ideas are long-lived because he was a pragmatic classical theorist. Many professionals have added to, subtracted from, and amended the acronym to meet their needs.

ThS. Phạm Đức Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ
[4035]
POSDCORBMỗi ký tự là chữ viết tắt cho một trong các chức năng chính của nhà hành chính. (1) Lập kế hoạch (Kế hoạch hoá) – phác ra những nét chính về đầu việc cần hoàn thành và cách thức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức (2) Công tác tổ chức - thiết lập
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Đó là dân vận
Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”
An Giang: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/01/2018 10:31)
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Nội vụ năm 2017
Chiều ngày 18/1/2018, tại Hà Nội, cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Đồng chí  ...
Tin mới nhất

Kinh nghiệm phát huy vai trò quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở một số nước trên thế giới

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Bài toán tài chính trong tinh giản biên chế

Nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phương pháp đánh giá công chức của Nhật Bản - kinh nghiệm đối với Việt Nam

Quảng Ninh: Đổi mới công tác dân vận, hướng về cơ sở

Tin xem nhiều

Cải cách hành chính

Văn bản điện tử

Thể chế

Hệ thống chính trị

Thay đổi văn hoá của tổ chức

Trật tự thứ bậc

Chung tay lãnh đạo

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.