07/11/2018 03:17
Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý III, triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2018

Sáng ngày 7/11/2018, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý III, triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2018 (Hội nghị).

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, các cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Bộ; đại diện các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ổn định, đoàn kết, toàn thể cán bộ, đảng viên xác định tốt trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình tốt. Cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ.

Quý III năm 2018, thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị với các nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị... Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ. Hầu hết cán bộ, công chức, đảng viên Bộ Nội vụ nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức tự phê bình và phê bình được nâng lên một bước. Trong đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự đảng bộ Bộ cùng với các cấp ủy trong Đảng bộ phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu 3 tháng cuối năm 2018. Tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ, kể cả các công việc đột xuất hoặc được giao bổ sung.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều thể hiện sự nhất trí cao về nhiều nội dung của các Báo cáo đã nêu. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, phân tích những mặt được, những tồn tại hạn chế trong công tác Đảng của Đảng bộ Bộ trong thời gian qua. Các ý kiến đóng góp đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác của Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, đồng chí Bí thư Trần Anh Tuấn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia Hội nghị đã làm sâu sắc, cụ thể hóa thêm nhiều nội dung của Báo cáo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị, trong quí IV năm 2018, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau mỗi đợt kiểm điểm. Các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân. Các cấp ủy trực thuộc đảng ủy Bộ thường xuyên đưa việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy và chi bộ.

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Nắm và bám sát tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong cơ quan, đơn vị để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, xử lý. Cảnh giác và đấu tranh đối với những thông tin tuyên truyền, bịa đặt, bôi xấu, vu không, bịa đặt đối với cán bộ, công chức, đảng viên.

Thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Trung ương, của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ, chi bộ; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là Nghị quyết số 01 - NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối và Nghị quyết số 06 - NQ/ĐUBNV của Đảng ủy Bộ Nội vụ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ tập trung triển khai chương trình thực hiện nghị quyết đại hội; khẩn trương kiện toàn BTV, BCH và UBKT Đảng ủy Bộ Nội vụ cũng như đội ngũ làm công tác chuyên trách Đảng; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp giai đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025.

Tiếp tục duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ. Tự phê bình và phê bình luân phiên trong sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên bảo đảm chặt chẽ, chất lượng đúng quy định, trong đó chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo Kế hoạch.

Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn, thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền; tập trung xác minh, thẩm tra, kết luận đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; kiểm tra các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ theo Kế hoạch năm 2018.

Lã Anh
[2951]
Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý III, triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2018Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.     Tham dự Hội nghị
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(09/11/2018 03:12)
Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2018
Sáng 09/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng về hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ cho công chức, viên chức và người  ...
Tin mới nhất

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

Đồng Tháp có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong cải cách hành chính

“Không để nợ thủ tục hành chính thuộc diện cắt giảm, rút gọn"

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Một số đề xuất về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

“Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa“

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.