17/10/2018 04:29
Công đoàn Bộ Nội vụ: Tập huấn về Cách mạng 4.0 và ứng dụng trong xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành

Thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018, sáng 17/10, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị Hội nghị tập huấn về cách mạng Công nghiệp 4.0 và ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành của Bộ; vấn đề bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự Hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Công đoàn Bộ; ông Võ Tâm Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội; ông Lê Quốc Hữu, Tiến sĩ, Kiến trúc sư trưởng về Smart City (Thành phố Thông minh), Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội; bà Ngô Thị Thu Hà, Tiến sĩ, chuyên gia về bình đằng giới của Liên Hiệp quốc cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, cán bộ các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ; các công chức, viên chức khối cơ quan Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tổ chức thực hiện công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu vào nền kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu và rộng thì việc làm tốt công tác tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ, toàn diện về mục tiêu, yêu cầu, nội dung của cải cách hành chính và trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Ngày 13/2/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Nội vụ, trong đó có nội dung của hoạt động tập huấn ngày hôm nay. Đây là đợt học tập, sinh hoạt chính trị rất ý nghĩa, các báo cáo viên sẽ thông tin kịp thời, đầy đủ, đa chiều tới Hội nghị về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc xây dựng và hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ (Trung tâm điều hành thông minh) và bình đẳng giới trong kỷ nguyên số hội nhập và phát triển.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang đến. Đây là cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử nhân loại, nó sẽ diễn biến rất nhanh và có tác động sâu sắc đối với đời sống chính trị, xã hội - kinh tế của thế giới nói chung và Việt Nam cũng không nằm ngoài sự tác động đó. Cuộc cách mạng này dự đoán sẽ tác động đến mọi quốc gia, chính phủ, người dân khắp toàn cầu, cũng như làm thay đổi căn bản cách sống, làm việc.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, việc hoàn tất hiệp định thương mại tự do quy mô lớn như TTP, FTAQ, EU, Liên minh kinh tế Á, Âu... việc tiếp cận thành tựu cách mạng sản xuất mới sẽ tạo ra công cụ đắc lực giúp Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Về phía Chính phủ Việt Nam, dưới tác động của cuộc cách mạng này, công tác điều hành của Chính phủ cũng sẽ có được sức mạnh công nghệ mới để tăng quyền kiểm soát, cải tiến hệ thống quản lý xã hội. Tại Diễn đàn Vietnam ICT Summit 2018 ngày 18/7/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Trước hết Chính phủ phải đổi mới, chuyển đổi thành Chính phủ của thời đại 4.0, có đủ khả năng, đủ năng lực quản trị phát triển quốc gia trong thời đại số”. Song cũng như các chính phủ khác trên thế giới, Chính phủ Việt Nam cũng sẽ ngày càng phải đối mặt với áp lực phải thay đổi cách tiếp cận hiện tại của mình để hoạch định và thực hiện chính sách, trong đó quan trọng nhất là phải nâng cao vai trò của người dân trong quá trình này. Điều này sẽ càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam đang tiến vào giai đoan phát triển mới rất quan trọng, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ về tư duy, với quyết tâm cao của Chính phủ nhằm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Đồng hành cùng Chính phú, Lãnh đạo Bộ Nội vụ sẽ quyết tâm đẩy mạnh các giải pháp, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý và điều hành của Bộ theo đúng tinh thần của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử của Chính phủ.

Bộ trưởng cho biết thêm, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4, bình đẳng giới là chủ đề dành được sự quan tâm đặc biệt, được thảo luận tại nhiều nước và các diễn đàn quốc tế. Bình đẳng giới là một mục tiêu quan trọng cần hướng tới không chỉ ở Việt Nam mà còn của tất cả các quốc gia trên thế giới, là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của xã hội; phụ nữ và nam giới được hưởng những điều kiện như nhau, có cơ hội đóng góp cũng như thụ hưởng những thành quà phát triển của quốc gia trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Bình đẳng giới có tầm quan trọng sống còn đối với các nền kinh tế, các ngành kinh doanh tạo ra lợi nhuận và hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng, hạnh phúc của con người.

Bộ trưởng yêu cầu các công chức, viên chức dự Hội nghị cần tập trung chú ý theo dõi, nắm được tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, nội dung cơ bản, cụ thể về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc xây dựng, hiện đại hoá công tác quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ; bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập. Thông qua Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, cán bộ các cấp công đoàn Bộ cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện cải cách hành chính nhà nước nói chung và thực hiện tốt cải cách hành chính nói riêng ngay tại cơ quan, đơn vị mình.

Kiến trúc sư trưởng về Smart City Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) Lê Quốc Hữu giới thiệu về Cách mạng Công nghiệp 4.0 và ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành cùa Bộ Nội vụ tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Kiến trúc sư trưởng về Smart City, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) Lê Quốc Hữu giới thiệu chuyên đề về Cách mạng Công nghiệp 4.0 và ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ; TS. Ngô Thị Thu Hà, chuyên gia về bình đằng giới của Liên Hiệp quốc giới thiệu chuyên đề về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập, thách thức và những vấn đề cụ thể đang đặt ra cho Việt Nam trong tiến trình phát triển.

Qua nội dung các chuyên đề được giới thiệu tại Hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về xu thế công nghệ mới của thời đại và ứng dụng thực tế phục vụ quản lý, điều hành; vấn đề bình đẳng giới - nguồn lực con người cho sự phát triển. Mỗi công chức, viên chức theo đó cũng sẽ thể hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, bằng những quyết tâm chính trị cao nhất, đoàn kết gắn bó, phấn đấu tất cả cùng chung tay góp phần vào thành công của công cuộc cái cách hành chính nhà nước; thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ và lãnh đạo Bộ.

TS. Ngô Thị Thu Hà, chuyên gia về bình đằng giới của Liên Hiệp quốc giới thiệu với Hội nghị về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập.

Quang cảnh Hội nghị

Hoài Nga
[2412]
Công đoàn Bộ Nội vụ: Tập huấn về Cách mạng 4.0 và ứng dụng trong xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hànhBộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội nghị. Dự Hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Chủ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(09/11/2018 03:12)
Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2018
Sáng 09/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng về hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ cho công chức, viên chức và người  ...
Tin mới nhất

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

Đồng Tháp có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong cải cách hành chính

“Không để nợ thủ tục hành chính thuộc diện cắt giảm, rút gọn"

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Một số đề xuất về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

“Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa“

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.