10/07/2018 05:59
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Bộ VHTTDL

Ngày 10/7, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).

Làm việc với đoàn có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Bộ VHTTDLTrịnh Thị Thủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ VHTTDL, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình cho biết, lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác chấm điểm chỉ số CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, hướng dẫn.

Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bộ đã ban hành quyết định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực VHTTDL, theo đó tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa đạt 53% điều kiện kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hồ sơ của 9/10 thủ tục hành chính (TTHC) về kiểm tra chuyên ngành, đạt 90%.

Công bố danh mục 53 TTHC thực hiện và 36 TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Sau khi được công bố, các TTHC đều được công khai tại trụ sở cơ quan giải quyết TTHC, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trên trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Thực hiện rà soát, sắp xếp sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của các Cục thuộc Bộ, tinh gọn, giảm 11 phòng, văn phòng đại diện; thực hiện việc giải thể 01 đơn vị trực thuộc Cục, chuyển 01 đơn vị trực thuộc Cục về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; thực hiện việc rà soát, tinh gọn các tổ chức bên trong của Tổng cục Thể dục Thể thao và Tổng cục Du lịch.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sắp xếp, tổ chức lại phòng có chức năng tổng hợp (kế toán, tài vụ, hành chính, tổ chức, quản trị, văn thư, lưu trữ, y tế, bảo vệ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, …) của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, kết quả tinh gọn được 134 phòng. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát đề xuất phương án sắp xếp tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các khoa, bộ môn (thuộc các cơ sở giáo dục) có chức năng tương đồng, liên thông để thực hiện nhiều nhiệm vụ được giao bảo đảm giảm so với số lượng các phòng hiện có. Sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức trực thuộc theo hướng chỉ giữ lại các trung tâm phục vụ chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị hoặc thực hiện cơ chế tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Bộ đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức gửi Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt. Chỉ tuyển mới không quá 50% số biên chế nghỉ hưu và tinh giản.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi kiểm tra

Ngoài ra, Bộ đã xây dựng Đề án và Kế hoạch tinh giản biên chế khối cơ quan hành chính và khối các đơn vị sự nghiệp của Bộ giai đoạn 2015-2021. Từ năm 2017 đến nay, tinh giản 16 trường hợp. Việc thực hiện tinh giản biên chế đảm bảm đúng nguyên tắc, trình tự.

Năm 2017, Bộ giao 6.803 chỉ tiêu (5.818 viên chức; 985 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (trong đó biên chế tạm giữ để dự phòng là 148 chỉ tiêu); giao 501 chỉ tiêu (361 viên chức; 140 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ tự đảm bảo chi thường xuyên; giao 185 chỉ tiêu (109 viên chức; 76 hợp đồng lao động theo Nghị số 68/2000/NĐ-CP) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và 41 chỉ tiêu với đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục, Thể thao. Dự kiến năm 2018, giảm so với thời điểm năm 2016 tổng số 708 chỉ tiêu, ứng giảm 9,89%...

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại Buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao kết quả CCHC của Bộ VHTTDL, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ đã rất quan tâm, sâu sát, lãnh đạo thực hiện công tác CCHC của Bộ đạt nhiều kết quả cao.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo Bộ VHTTDL quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác xây dựng kế hoạch triển khai và công tác kiểm tra, thanh tra; khắc phục kịp thời các thiếu sót trong thời gian qua.

Đề nghị Bộ VHTTDL đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị thuộc và trực thuộc tinh gọn, hiệu quả, cùng với đó, sắp xếp lại tổ chức bên trong các đơn vị gọn nhẹ hơn. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, năm 2018 Bộ sẽ cương quyết không để xảy ra việc nợ đọng văn bản. Liên quan đến vấn đề tự chủ, Bộ trưởng cho biết, ngành VHTTDL có sự đặc thù nhất định, vì vậy việc tự chủ cần triển khai theo từng giai đoạn.

Đối với việc sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức theo chức năng nhiệm vụ, hiện Bộ cũng đang chấp hành rất nghiêm túc. Đối với các tồn tại, hạn chế mà thành viên đoàn công tác đã nêu, Bộ cũng sẽ tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới./.

Hạ Quyên

[253]
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Bộ VHTTDLBộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ VHTTDL, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình cho biết, lãnh đạo Bộ trực
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.