03/03/2015 02:47
Chủ động là yêu cầu thường xuyên của cơ quan dân cử

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND là việc làm thường xuyên và phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, nhưng đồng thời cũng cần chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Trước hết, chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh. Để kỳ họp HĐND tỉnh thực sự có chất lượng, đạt hiệu quả, cần xác định rõ nội dung, chương trình kỳ họp để phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan trong quá trình chuẩn bị. Dự kiến chương trình kỳ họp phải được chuẩn bị sớm và chỉ đưa vào chương trình kỳ họp những vấn đề đã được chuẩn bị kỹ về nội dung, trình đúng thời hạn, thẩm quyền, quy trình, thủ tục. Tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh. Thường trực, các ban HĐND cần chủ động nghiên cứu kỹ các nội dung liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để tham mưu, phục vụ kỳ họp, giảm bớt thời gian đọc báo cáo tại hội trường, dành thời gian để đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, chất vấn để làm rõ những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm. Nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra, các ban HĐND phải tham gia ý kiến ngay từ khi bắt đầu dự thảo, có sự đầu tư khảo sát thực tế, nghiên cứu tài liệu, thực hiện quy trình thẩm tra theo quy định.

Điều hành phiên họp vừa đúng nguyên tắc, vừa tạo không khí dân chủ để phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Trước khi tiến hành thảo luận, chủ tọa kỳ họp phải chủ động gợi ý một số vấn đề trọng tâm để đại biểu tập trung thảo luận. Điều hành các phiên chất vấn - trả lời chất vấn cần tạo không khí dân chủ, thẳng thắn để khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đại biểu và lãnh đạo ngành hữu quan; kết thúc kỳ họp có thông báo kết luận của chủ tọa kỳ họp, giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan tiếp tục giải quyết giữa hai kỳ họp và quy định thời gian trả lời cụ thể, báo cáo kết quả giải quyết bằng văn bản với đại biểu chất vấn và với HĐND tỉnh.

Việc ban hành các nghị quyết thể hiện tính quyền lực của HĐND tại kỳ họp. Vì vậy việc thảo luận, góp ý vào dự thảo nghị quyết hết sức cần thiết nhằm phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của HĐND. Đối với những dự thảo nghị quyết chưa được chuẩn bị kỹ hoặc thiếu cơ sở thực tế, Thường trực và các ban HĐND tỉnh cần chủ động đưa ra khỏi chương trình kỳ họp.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, HĐND cũng cần chủ động lựa chọn đúng, trúng nội dung, vấn đề và hình thức giám sát. Nên lựa chọn những vấn đề quan trọng về KT - XH nổi cộm, bức xúc, mang tính thời sự nhất được dư luận và cử tri địa phương quan tâm, hoặc liên quan đến cơ chế, chính sách đang được triển khai thực hiện ở địa phương có sự bất cập cần điều chỉnh, bổ sung. Thường trực HĐND tỉnh cần chủ động điều hòa, phối hợp giữa các ban HĐND tỉnh ngay trong quá trình xây dựng kế hoạch giám sát. Nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của từng chuyên đề giám sát, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực với các ban HĐND trong thực hiện nhiệm vụ này. Kết luận giám sát phải chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, kiến nghị phải hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế để cơ quan chấp hành có thể triển khai thực hiện. Sau giám sát, Thường trực, các ban HĐND cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị hữu quan, tránh để tình trạng các kiến nghị sau giám sát bị lãng quên. Đối với kiến nghị chậm giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục có văn bản nhắc nhở, đôn đốc đến khi có kết quả.

Hoạt động TXCT của đại biểu cũng cần sự chủ động của Thường trực HĐND: định hướng cụ thể trước khi xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp xúc. Kế hoạch TXCT phải được xây dựng sớm để có thời gian chuẩn bị chu đáo. Căn cứ nội dung kỳ họp, Thường trực, các tổ đại biểu HĐND có thể lựa chọn hình thức, địa điểm và thành phần TXCT phù hợp. Đại biểu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, không chỉ tham gia đủ các cuộc tiếp xúc với cử tri, mà còn phải định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu; ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được giải thích rõ ràng. Ngoài TXCT theo định kỳ, đại biểu nên tăng cường TXCT nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, lĩnh vực hoặc nhóm cử tri sẽ chịu tác động của chế độ, chính sách HĐND sẽ ban hành.

Cơ quan tham mưu, giúp việc của HĐND cần kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm về số lượng và chất lượng theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm không chồng chéo và phân tán nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc HĐND, Thường trực, các ban HĐND tỉnh. Tại Quảng Bình, để bảo đảm yêu cầu tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương, năm 2012 Thường trực HĐND tỉnh đã phê duyệt Đề án xác định vị trí công tác, số lượng biên chế, cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Theo đó, Văn phòng gồm có lãnh đạo văn phòng; các phòng chuyên môn, gồm các phòng: Tổng hợp, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế, Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Các phòng trực tiếp tham mưu, phục vụ hoạt động tương ứng với Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn sẽ chủ động hơn trong quá trình hoạt động. Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các ban HĐND tỉnh có thể chỉ đạo trực tiếp chuyên viên theo lĩnh vực hoặc qua lãnh đạo Văn phòng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Quy chế làm việc của Văn phòng đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi phòng theo hướng chuyên sâu, tạo điều kiện cho cán bộ, chuyên viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thi hành nhiệm vụ. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình cụ thể, nội dung, khối lượng công việc, lãnh đạo Văn phòng phân công các phòng phối hợp, hỗ trợ nhau trong công việc, nhất là trong thời điểm chuẩn bị các kỳ họp HĐND, hoạt động TXCT, giám sát, thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Võ Minh Doang
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình
Theo Daibieunhandan.vn
[2358]
Chủ động là yêu cầu thường xuyên của cơ quan dân cửTrước hết, chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh. Để kỳ họp HĐND tỉnh thực sự có chất lượng, đạt hiệu quả, cần xác định rõ nội dung, chương trình kỳ họp để phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan trong quá trình chuẩn bị. Dự kiến chương
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(09/11/2018 03:12)
Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2018
Sáng 09/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng về hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ cho công chức, viên chức và người  ...
Tin mới nhất

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

Đồng Tháp có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong cải cách hành chính

“Không để nợ thủ tục hành chính thuộc diện cắt giảm, rút gọn"

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Một số đề xuất về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

“Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa“

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.