25/02/2015 02:26
Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

Năm 2014 công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên nói chung, cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng đã được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến rõ nét, có ý nghĩa đột phá và đem lại một số kết quả bước đầu quan trọng.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, cùng với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:
Quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu và nội dung nêu trong Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhằm tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT trong thời kỳ mới. Thấy rõ việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đổi mới đồng bộ các biện pháp quản lý đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện phân định rõ chức năng quản lý vĩ mô và vi mô, đẩy mạnh phân cấp đối tượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy định chặt chẽ tiêu chuẩn cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng LLCT và bảo đảm quy mô đào tạo, bồi dưỡng hợp lý. Việc chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng phải đúng đối tượng. Những cán bộ thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp nhất thiết phải cử đi đào tạo tập trung theo quy định.
Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban Tổ chức Trung ương (cơ quan tham mưu) với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị khác (cơ quan thực hiện). Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phân định rõ chức năng tham mưu, giao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với chức năng thực hiện kế hoạch để xây dựng cơ chế hợp tác và phối hợp hiệu quả. Gắn xây dựng quy hoạch cán bộ với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT theo tiêu chuẩn chức danh, từ đó xác định kế hoạch và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng từng năm cho phù hợp.
Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2015 cần theo hướng cân đối nhu cầu giữa các đơn vị, cơ quan và các địa phương, bảo đảm đúng đối tượng và tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ đào tạo tập trung và tại chức. Khuyến khích tổ chức bồi dưỡng cán bộ theo chức danh gắn với nhu cầu về nâng cao kiến thức và kỹ năng của người học.
Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ theo chức danh; tăng thêm các chuyên đề gắn với tình hình thực tiễn của các địa phương, các báo cáo điển hình, tổ chức đi thực tế theo chuyên đề, mở rộng sự tham gia tự học của học viên. Nâng cao trình độ LLCT và khả năng kết nối quan điểm phát triển khoa học với thực tiễn của đội ngũ cán bộ, giảng viên.
Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các cấp. Cập nhật kiến thức và các văn bản mới của Đảng và Nhà nước liên quan tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và hệ thống giáo dục quốc dân. Khuyến khích, động viên cán bộ, chuyên viên làm công tác tham mưu theo học các lớp nghiệp vụ, tự học tập, nghiên cứu nhằm không ngừng hoàn thiện bản thân, tự trang bị thêm các kỹ năng làm việc để phối hợp tốt hơn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Tuấn Khanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
Theo: xaydungdang.org.vn
[3494]
Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lýÔng Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương   Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, cùng với việc lãnh đạo thực
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Bạc Liêu bầu nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới
Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức
Hà Nội triển khai công tác dân số trong tình hình mới
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(13/07/2018 01:42)
Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Sáng 13/7/2018, tại trụ sở Bộ, Hội đồng khoa học khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khoa học  ...
Tin mới nhất

Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thiếu cơ sở đánh thuế 45% cho tài sản không giải trình được nguồn gốc

Quản lý rủi ro đối với nợ công

Cán bộ xã đã nghỉ việc sẽ được tăng mức trợ cấp hàng tháng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp Giám đốc Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Công Thương

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.