Hà Nội, Ngày 28/05/2022

Giảm gánh nặng về chứng chỉ

Ngày đăng: 20/06/2021
Từ ngày 1/8 tới đây sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.