Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Hội thảo khoa học "Phát triển nhân lực hành chính nhà nước"

Ngày đăng: 07/08/2020
Tham dự Hội thảo có các nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: TS Thang Văn Phúc, TS Nguyễn Ngọc Hiến, PGS.TS Văn Tất Thu; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học...