Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Xã Yên Trung

Ngày đăng: 16/07/2020   11:15
Mặc định Cỡ chữ

Tiêu điểm

Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 11/01/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Video nổi bật