Hà Nội, Ngày 06/07/2020

nh

Ngày đăng: 20/06/2019   04:18
Mặc định Cỡ chữ

Tiêu điểm

Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự khóa mới

Ngày 01/7/2020, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức “Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020”.

Video nổi bật