Hà Nội, Ngày 18/01/2022

TP

Ngày đăng: 06/12/2021   10:20
Mặc định Cỡ chữ

Tiêu điểm

Năm 2022 tiếp tục giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Những kết quả đạt được của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong năm 2021 dù rất quan trọng và tự hào, song mới chỉ là thành công bước đầu. Cần phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và dự báo chính xác về thời cơ, thách thức trong nước và quốc tế thời gian tới để tập trung hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022.

Video nổi bật