Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Bộ Nội vụ đã giảm 37,5% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, vượt mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra

Ngày đăng: 10/06/2024   20:36
Mặc định Cỡ chữ

Chiều 10/6/2024, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đã chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ tham dự buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ tính đến hết ngày 31/12/2023 là 15 đơn vị, giảm 09 đơn vị so với năm 2015; giảm 07 đơn vị so với năm 2017; giảm 03 đơn vị so với năm 2021. Bộ đã giảm 37,5% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, vượt mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra là tối thiểu 10%; đồng thời, không có đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới thuộc phạm vi Bộ quản lý. So với năm 2015, Bộ Nội vụ đã giảm 728 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (giảm 47,2%), vượt mục tiêu của Nghị quyết 19-NQ/TW.

Đến hết năm 2021, Bộ Tài chính đã giảm 11 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, tương đương giảm 29,7%, đạt mục tiêu đến hết năm 2021 giảm tối thiểu 10% số đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến hết năm 2023, Bộ Tài chính đã giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, tương đương 3,33%. Từ năm 2017 đến nay, Bộ đã thực hiện giải thể, dừng hoạt động, sáp nhập, chuyển đổi thành tổ chức hành chính đối với 12 đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2015 đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện tinh giản biên chế theo quy định đối với gần 1.300 trường hợp.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo chung và báo cáo bổ sung của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; ghi nhận sự cố gắng, chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của hai Bộ trong việc tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là Nghị quyết số 19-NQ/TW, triển khai thực hiện, tham mưu, ban hành các quy định của pháp luật về đổi mới tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhiều địa phương phản ánh việc yêu cầu giảm 10% số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, ở tất cả các ngành, lĩnh vực là chưa phù hợp, đặc biệt là đối với những ngành, lĩnh vực thiết yếu, cần phải tăng số biên chế để bảo đảm nhiệm vụ chính trị được giao như giáo dục, y tế… Bộ Nội vụ cho rằng phản ánh này của các địa phương là đúng. Tuy nhiên, chỉ có địa phương mới có thế tự phân bổ và quyết định việc giảm biên chế ở khu vực nào là phù hợp, khu vực nào cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã tham gia rất trách nhiệm, góp phần thúc đẩy các địa phương, bộ ngành và trực tiếp tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, chương trình hành động, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Trong đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu, ban hành 37 văn bản; Bộ Tài chính đã tham mưu, ban hành 14 văn bản. Hệ thống văn bản hai Bộ tham mưu ban hành cơ bản bám sát chủ trương, chính sách của Đảng; bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật cũng như đi vào thực tiễn để thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, từng bước hoàn thiện thể chế. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, thay đổi phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thông qua đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu gắn với số lượng, chất lượng sản phẩm; việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cũng tốt hơn. Kết quả thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2021, cả hai Bộ đều vượt mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát để hoàn thiện Báo cáo, gửi lại Đoàn giám sát. Đoàn giám sát sẽ nghiên cứu ý kiến đề xuất của hai Bộ để đưa vào Báo cáo kết quả giám sát và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 16/06/2024
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 495/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 13/06/2024
Ngày 13/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 506/QĐ-TTg về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mới của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng 13/06/2024
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/6/2024 và thay thế Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Ngày đăng 12/06/2024
Chiều 12/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, 5/2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp, có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thủ tướng: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử

Ngày đăng 10/06/2024
Kết luận Hội nghị sáng 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tự tin, đổi mới, "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.