Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm

Ngày đăng: 20/05/2024   14:35
Mặc định Cỡ chữ

Trong năm 2023, nhờ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trên địa bàn, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý khai thác nguồn thu, chống nợ đọng và thất thu ngân sách… kết quả thu ngân sách của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã vượt hơn 200 tỷ đồng so với dự toán được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Năm 2023, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu nội địa là 5.701 tỷ đồng, bằng 109,99% so với cùng kỳ dự toán của Bộ Tài chính, bằng 109,37% so với cùng kỳ dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh; bằng 103,51% so với thực hiện năm 2022.

Trong năm, bên cạnh những thuận lợi cơ bản như: nền kinh tế có sự phục hồi và tăng trưởng rõ rệt nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực tài chính hạn hẹp, năng lực cạnh tranh thấp, thị trường xuất khẩu của một số doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, Cục Thuế còn phải triển khai thực hiện một số chính sách mới hỗ trợ người nộp thuế (NNT) như: giảm mức thuế bảo vệ môi trường; giảm 2% thuế giá trị gia tăng; gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất; giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước; giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ,...

Với quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh vẫn đảm bảo thu đạt và vượt dự toán cả năm 2023. Kết quả thu nội địa do Cục Thuế quản lý trên địa bàn tỉnh đạt trên 5.931 tỷ đồng, bằng 104% dự toán; bằng 107,6% so cùng kỳ. Tổng thu nội địa năm 2023 không kể tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức lợi nhuận được chia đạt trên 3.734 tỷ đồng, bằng 93,1% dự toán; bằng 100,2% so cùng kỳ. Đối với kết quả thu theo phân cấp quản lý thu: cơ quan Cục Thuế đạt trên 4.961 tỷ đồng, bằng 102,5% dự toán, bằng 111,1% so cùng kỳ. Các Chi cục Thuế đạt trên 969 tỷ đồng, bằng 112,5% dự toán, bằng 92,5% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tỉnh Trà Vinh cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ như: tuyên truyền và hỗ trợ NNT về các chính sách thuế mới và nâng cao hiệu quả quản lý về đăng ký, kê khai, hoàn thuế và miễn giảm thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước, giúp NNT nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế... Trong năm 2023, Cục Thuế đã tập trung tuyên truyền và hỗ trợ NNT về các chính sách thuế mới; sửa đổi, bổ sung; giảm mức thuế bảo vệ môi trường, giảm 2% thuế giá trị gia tăng, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước; giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua nhiều hình thức giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh tiếp cận các chính sách mới nhanh chóng. 

Để hỗ trợ tốt hơn cho NNT, Cục Thuế đã tổ chức thành công “Tuần lễ lắng nghe ý kiến NNT” trên địa bàn tỉnh từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023, thực hiện tiếp nhận và trả lời các vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính về thuế và hóa đơn cho NNT tại bộ phận “một cửa” cấp Cục Thuế và cấp Chi cục Thuế theo quy định. Bên cạnh đó, toàn ngành thực hiện đầy đủ công tác tập huấn kết hợp đối thoại với NNT; đã tổ chức 19 cuộc với 1.280 lượt NNT tham dự.

Công tác tuyên dương NNT được quan tâm thực hiện chu đáo nhằm động viên, khích lệ NNT thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Ngày 06/10/2023, Cục Thuế đã tổ chức thành công Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021, 2022. Theo đó, năm 2021 có 08 tổ chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 01 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen, 11 tổ chức và cá nhân được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng giấy khen, 75 tổ chức và cá nhân được Cục trưởng Cục Thuế tặng giấy khen; năm 2022 có 01 tổ chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 24 tổ chức và cá nhân được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng giấy khen và 76 tổ chức, cá nhân được Cục trưởng Cục Thuế tặng giấy khen.

Công  tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách được Cục Thuế tỉnh chú trọng thực hiện, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, giúp NNT nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế. Trong năm 2023, toàn ngành Thuế tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành 260 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT. Qua thanh tra, kiểm tra có 217 cuộc có số thuế phải nộp tăng thêm chiếm tỷ lệ 83,5% so với tổng số cuộc đã thanh tra, kiểm tra; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 44.636 triệu đồng; đã thực hiện đôn đốc nộp vào ngân sách nhà nước 27.664 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021 và 2022.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác thuế năm 2024, ngành Thuế tỉnh Trà Vinh tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa được giao.

Triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm kịp thời hỗ trợ NNT nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả và giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 với các lĩnh vực quản lý thuế; tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế theo yêu cầu tại Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Tiếp tục duy trì và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử, thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; đẩy mạnh các giải pháp quản lý hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu góp phần thực hiện chuyển đổi số. 

Tiếp tục kiện toàn, tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế; đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Thuế, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm 2024, ngành Thuế tỉnh Trà Vinh đề ra 9 nhiệm vụ và 7 nhóm giải pháp, trong đó, trọng tâm là tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh giao là 6.220 tỷ đồng, bằng 109,1% so với cùng kỳ dự toán Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh; bằng 104,8% so với thực hiện năm 2023.

Bình luận

Trong năm 2023, nhờ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trên địa bàn, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý khai thác nguồn thu, chống nợ đọng và thất thu ngân sách… kết quả thu ngân sách của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã vượt hơn 200 tỷ đồng so với dự toán được giao.

" />

Tin tức cùng chuyên mục

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội: Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Ngày đăng 12/06/2024
Trải qua 54 năm xây dựng và trưởng thành (25/4/1970 - 25/4/2024), các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của một ngôi trường có bề dày lịch sử, khẳng định được vị thế và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân. Những kết quả ấn tượng mà Nhà trường đạt được trong 54 năm qua đã khẳng định giá trị, vị thế, uy tín của Trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành và cho xã hội. 

Nhân dân và cán bộ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái: Hăng hái thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp

Ngày đăng 12/06/2024
Huyện Yên Bình nằm ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh Yên Bái, là đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng của tỉnh với các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và Thủ đô Hà Nội. Huyện sở hữu vùng hồ Thác Bà rộng lớn, một trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất cả nước. Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế nhưng nhờ biết phát huy nội lực, cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời, cùng với sự đoàn kết đồng lòng của Nhân dân các dân tộc nên huyện Yên Bình đã có nhiều khởi sắc, bức tranh kinh tế - xã hội ngày càng tươi sáng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm hai Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng 07/06/2024
Chiều 06/6/2024, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ. 

Học viện Hành chính Quốc gia cần có lộ trình cụ thể để phát triển Học viện số, phục vụ quản lý nhà nước của ngành Nội vụ

Ngày đăng 27/05/2024
Sáng 27/5/2024, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (29/5/1959 - 29/5/2024). 

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hăng hái xây dựng quê hương giàu đẹp

Ngày đăng 24/05/2024
Phát huy phẩm chất kiên cường, bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ”, trở về sau những năm tháng chiến tranh ác liệt, cống hiến trong quân ngũ, nhiều cựu chiến binh (CCB), cựu quân nhân (CQN) lại viết tiếp câu chuyện thời bình bằng những chiến công mới trên mặt trận kinh tế với mong muốn được đóng góp một phần công sức, trí tuệ của mình để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp. Cùng với đội ngũ CCB trên cả nước, các CCB tỉnh Hải Dương đang sinh hoạt trong Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã đạt được nhiều kết quả cao trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện và luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.