Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Ngành Nội vụ đã đem lại nhiều kết quả, thành tích quan trọng, đạt hiệu quả thiết thực về chính trị, kinh tế và xã hội

Ngày đăng: 20/05/2024   14:05
Mặc định Cỡ chữ

Sáng 20/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao ngành Nội vụ đã đem lại nhiều kết quả, thành tích quan trọng, đạt hiệu quả thiết thực về chính trị, kinh tế và xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: quochoi.vn

Cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo của Chính phủ và nỗ lực, cố gắng của ngành Nội vụ

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: Cử tri và Nhân dân đánh giá cao về khối lượng, kết quả và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp; thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trước Đảng và Nhân dân, luôn bám sát thực tiễn, nhất là đối với những vấn đề phát sinh và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời hơn, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hài hòa giữa xử lý tình huống trong ngắn hạn và phát triển trong trung, dài hạn; quyết tâm cao, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và quyết liệt trong triển khai thực hiện; đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xử lý công việc. Công tác tiếp dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân ở một số địa phương sau giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp đã có chuyển biến tích cực.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Cử tri và Nhân dân đánh giá và ghi nhận ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo ở 6 vùng kinh tế - xã hội để hiện thực hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển bền vững kinh tế - xã hội các vùng, miền trên cả nước; đổi mới cơ chế, chính sách phát triển ngành, bổ sung biên chế, quan tâm, chăm lo đời sống giáo viên; giữ vững vị trí nhóm 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất các kỳ thi Olympic quốc tế...

Tuy nhiên, cử tri và Nhân còn nhiều trăn trở vì phản ứng chính sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo còn chậm, tình trạng chồng chéo, thiếu nhất quán của hệ thống văn bản pháp luật, hiệu lực thi hành các văn bản pháp luật thấp; thiếu cơ chế phối hợp hữu hiệu giữa các bộ, ngành trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở mọi cấp, mọi ngành, lĩnh vực; cơ chế giám sát và đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn mang tính hình thức. Cử tri và Nhân dân còn băn khoăn về tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo và nhân lực làm việc trong ngành giáo dục và đào tạo chậm đổi mới; thừa, thiếu cục bộ giáo viên ở các cấp học, nhất là bậc mầm non và tiểu học đã diễn ra nhiều năm nhưng vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân...

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, “nói đi đôi với làm”, thật sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; các cơ quan chức năng không chỉ xử lý kịp thời, nghiêm minh người vi phạm mà còn thu hồi được nhiều tài sản cho Nhà nước.

Cử tri và Nhân dân đồng tình và đánh giá cao ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng (ngày 13/3/2024). Tổng Bí thư chỉ ra thực tế tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội..., trong đó có cả cán bộ cấp cao, đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi, hiện tượng cán bộ “Làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự”. Tổng Bí thư chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cử tri và Nhân dân rất tin tưởng vào Đảng, Nhà nước “không ngừng, không nghỉ” trong cuộc đấu tranh cam go, phức tạp này.

Băn khoăn, lo ngại về việc chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến đầu tháng 5/2024, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Đảng, Nhà nước đã nhận định có tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội...tuy nhiên, việc xác minh, xử lý và công khai cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm hạn chế, nhất là cán bộ, đảng viên chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luôn chuyển, chạy phiếu bầu chưa được xác minh, xử lý và công khai để nhân dân biết. Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự đau xót khi một số đồng chí cán bộ cấp cao đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, mất uy tín, không thể tiếp tục đảm nhiệm trọng trách được Đảng và Nhân dân giao phó. Đồng thời cũng còn băn khoăn, lo ngại về một số thông tin thất thiệt hòng lợi dụng tình hình, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ.

Về lĩnh vực Nội vụ, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo của Chính phủ và nỗ lực, cố gắng của ngành Nội vụ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm thiết thực đổi mới công tác quản lý công vụ và công chức; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, sử dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do bộ, ngành Trung ương, địa phương quản lý. Đồng thời, tham mưu triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 nhằm tiếp tục tinh gọn bộ máy gắn với xây dựng vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chủ trương của Đảng và Quốc hội; chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành hữu quan để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp thẩm quyền triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024, ngành Nội vụ đã đem lại nhiều kết quả, thành tích quan trọng, đạt hiệu quả thiết thực về chính trị, kinh tế và xã hội.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, trăn trở vì một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc ban hành cơ chế, chính sách để giải quyết cán bộ, công chức cấp xã dôi dư của giai đoạn 2023 - 2025; một số địa phương chưa có phương án sử dụng trụ sở sau sắp xếp gây lãng phí. Vẫn còn một số quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp, song chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Cử tri và Nhân dân bày tỏ mong muốn Chính phủ và ngành Nội vụ quan tâm chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt, sâu sát để đảm bảo thời hạn cũng như hiệu quả việc tổ chức thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024 và việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Việc triển khai cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền Trung ương và địa phương phải thực sự xóa bỏ các rào cản, cơ chế xin - cho điểm nghẽn để khơi thông các nguồn lực phát triển đất nước.

Rà soát các điều kiện “cần và đủ” để triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ 01/7/2024

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Trong bối cảnh, tình hình hiện nay, cử tri và Nhân dân kiến nghị với Đảng, Nhà nước cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận cao hơn nữa trong cán bộ, công chức, viên chức nhất là trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, làm “nhiễu” thông tin, nhất là các thông tin “xấu, độc”, “bôi nhọ” làm giảm sút uy tín của tổ chức và cá nhân lãnh đạo, ảnh hưởng đến sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chức năng rà soát các văn bản hướng dẫn, các điều kiện “cần và đủ” để triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ 01/7/2024. Trong đó, cần quan tâm giải quyết kịp thời bất cập, vướng mắc phát sinh để chính sách tiền lương mới thực sự động viên cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kiến nghị với Đảng, Nhà nước xem xét bố trí thêm nguồn lực từ ngân sách nhà nước hỗ trợ những địa phương còn khó khăn để phấn đấu đạt mục tiêu đến hết năm 2025 hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội. 

Kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Qua số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ giải quyết cao nhưng chủ yếu là cung cấp thông tin, viện dẫn văn bản, giải thích chính sách; số ý kiến được giải quyết có kết quả cụ thể còn thấp, chưa đáp ứng được mong đợi của cử tri và Nhân dân..../.

Trí Đức

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày đăng 16/06/2024
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 06/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày đăng 15/06/2024
Từ ngày 12 đến ngày 14/6/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 42. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Ngày đăng 14/06/2024
Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt trên 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo đang tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Hà Nội.

Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả”

Ngày đăng 14/06/2024
Ngày 13/6/2024, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. Dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đoàn đại biểu lãnh đạo chức sắc các tổ chức tôn giáo

Ngày đăng 13/06/2024
Chiều 13/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đoàn đại biểu lãnh đạo chức sắc các tổ chức tôn giáo nhằm biểu dương, tôn vinh, khích lệ lãnh đạo chức sắc, phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.