Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Hà Nội triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ngày đăng: 16/05/2024   16:29
Mặc định Cỡ chữ

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023.

Hà Nội triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Mục đích nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác PCTN năm 2023 của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội theo quy định của Luật PCTN 2018, các văn bản hướng dẫn thực hiện và “Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh” được phê duyệt tại Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ.

Việc đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTN năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan, khoa học, hiệu quả. Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị với Tổ công tác đánh giá PCTN của Thành phố.

Nội dung đánh giá công tác PCTN: 1) Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN. 2) Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gồm: Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước (Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018; Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2023; Kết quả thực hiện chuyển đổi số Thành phố năm 2023; Kết quả thực hiện thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; Kết quả thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích; Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Kết quả thực hiện thực hiện quy tắc ứng xử; Kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập; Kết quả thực hiện thực hiện Chỉ thị số 10/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc); Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. 3) Đánh giá việc phát hiện và xử lý nham nhũng. 4) Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Thời kỳ đánh giá: từ ngày 16/12/2022 đến ngày 31/12/2023.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này, tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ tự đánh giá và xây dựng Báo cáo công tác PCTN của đơn vị mình theo “Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023” ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện (qua Thanh tra thành phố để tổng hợp) trước ngày 16/5/2024./.

Duy Thái

Bình luận

Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023.

" />

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Bình Dương 

Ngày đăng 17/06/2024
Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã có vai trò rất quan trọng, quyết định đến việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội tại  địa phương. Bài viết nêu lên thực trạng và đưa ra một số giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.  

Khảo sát hiện trạng phát triển liên quan đến sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng 17/06/2024
Sáng 16/6/2024, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về khảo sát hiện trạng phát triển liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Những vấn đề đặt ra đối với việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 14/06/2024
Bài viết tập trung phân tích quá trình thực hiện việc sắp xếp khu phố, ấp, xác định những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị khắc phục trong thời gian tới. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu hai dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 12/06/2024
Sáng 12/6/2024, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày đăng 11/06/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.