Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Tăng cường đối ngoại đa phương góp phần phát triển nền ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam

Ngày đăng: 16/05/2024   10:36
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 16/5/2024, tại Nghệ An, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo tập huấn phổ biến kiến thức và cập nhật thông tin về tình hình thực hiện công tác đối ngoại đa phương của Bộ Nội vụ năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đối ngoại đa phương góp phần phát triển nền ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam". Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; các đồng chí báo cáo viên đến từ Ban Đối ngoại Trung ương và Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao); đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh: Đối ngoại đa phương là bộ phận rất quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam, thể hiện tinh thần “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Để triển khai hiệu quả, thực chất đường lối đối ngoại, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, trong đó xác định: "Chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc", phấn đấu đóng vai trò "nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải tại các diễn đàn đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể".

Triển khai, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, ngày 29/3/2021, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành Đề án số 01-ĐA/BCSĐ về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương của Bộ Nội vụ đến năm 2030 và các Chương trình hành động thực hiện Đề án và Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Đề án theo từng năm. Theo đó, liên tục trong các năm qua, Bộ Nội vụ đã tích cực tham gia cơ chế đa phương qua việc tổ chức thành công các Hội nghị quốc tế cả bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, điển hình là Hội nghị cấp Bộ trưởng hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) năm 2022; tăng cường năng lực hội nhập và phát triển đối ngoại đa phương thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ năng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và hàng năm tổ chức hội thảo tập huấn và tuyên truyền phổ biến các thông tin về đối ngoại đa phương.

Thứ trưởng khẳng định, qua Hội thảo lần này, các đại biểu sẽ cùng nghiên cứu kỹ, lĩnh hội và thấm nhuần hơn các quan điểm và định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại đa phương nói riêng theo tinh thần “Tăng cường đối ngoại đa phương góp phần phát triển nền ngoại giao đậm bản sắc cây tre Việt Nam”; cùng cập nhật tình hình thực hiện công tác đối ngoại đa phương của nước ta trong thời gian qua và các hoạt động trọng điểm trong thời gian tới. Từ đó, trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện công tác đối ngoại đa phương thời gian qua và năm 2024 của Bộ Nội vụ, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, đề xuất một số định hướng cho việc tăng cường công tác đối ngoại đa phương của Bộ Nội vụ giai đoạn 2022-2025, trong đó tập trung tăng cường thống nhất nhận thức và đồng thuận giữa các cấp lãnh đạo, giữa các đơn vị về tầm quan trọng của đối ngoại đa phương trong hội nhập quốc tế; chú trọng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, cách thức phối hợp trong Bộ và liên ngành trong hoạt động đối ngoại nói chung và trong triển khai đối ngoại đa phương nói riêng; việc chuẩn bị kỹ lưỡng các quyết sách, kế hoạch, lộ trình và bước đi cụ thể đảm bảo sự chủ động, nhất là trong việc đề xuất các sáng kiến, giải pháp xử lý các vấn đề đối ngoại phức tạp nảy sinh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ nói chung và đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ nói riêng phù hợp với chuyển biến của tình hình và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày về: (1) Hoạt động đa phương của đối ngoại Đảng và các định hướng lớn về đối ngoại thời gian tới; (2) Ngoại giao cây tre - Nội hàm và thực tiễn triển khai đối ngoại đa phương./.

Nguyễn Hợp - Hoài Nga

Bình luận

Ngày 16/5/2024, tại Nghệ An, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo tập huấn phổ biến kiến thức và cập nhật thông tin về tình hình thực hiện công tác đối ngoại đa phương của Bộ Nội vụ năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đối ngoại đa phương góp phần phát triển nền ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam". Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội thảo.

" />

Tin tức cùng chuyên mục

Quy định biện pháp thi hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

Ngày đăng 17/06/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 quy định biện pháp thi hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024.

Quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/06/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2024.

Triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ

Ngày đăng 13/06/2024
Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mới của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng 13/06/2024
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/6/2024 và thay thế Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, công chức, viên chức trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ

Ngày đăng 12/06/2024
Sáng ngày 12/6/2024, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách, pháp luật cho các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, thông tin và công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long chủ trì, phát biểu khai mạc và chỉ đạo Lớp tập huấn.