Hà Nội, Ngày 24/05/2024

Thanh tra cải cách thủ tục hành chính, thay thế trường hợp sợ trách nhiệm

Ngày đăng: 12/05/2024   19:11
Mặc định Cỡ chữ

Chính phủ vừa có báo cáo số 176/BC-CP kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại báo cáo, Chính phủ đã nêu một loạt giải pháp yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong thời gian tới về thủ tục hành chính.

Trong đó, thực hiện nghiêm việc cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là tập trung thực hiện tốt việc đánh giá tác động thủ tục hành chính, tham vấn, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Đặc biệt, bảo đảm các thủ tục hành chính được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý, thực hiện trên môi trường điện tử và với chi phí tuân thủ thấp nhất.

Định kỳ, hàng tháng thống kê đầy đủ những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, sẽ chấn chỉnh và rà soát, sửa đổi các quy định để tránh gây bất cập, mâu thuẫn trong việc nghị định vẫn giao địa phương ban hành văn bản quy định bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính trong khi theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND không được quy định thủ tục hành chính (trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính).

Chú trọng tham vấn các quy định về thủ tục hành chính và các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, những sáng kiến, đề xuất của người dân, doanh nghiệp (đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính) trên môi trường điện tử.

Xây dựng, ban hành chương trình cắt giảm giấy phép và đổi mới hoạt động cấp phép tại các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2025-2030 để tiếp tục cắt giảm thực chất, hiệu quả thủ tục hành chính tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp nhằm cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tổ chức triển khai thí điểm mô hình mẫu bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tại 4 địa phương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh) trong năm 2024 trước khi tổng kết, nhân rộng với mục tiêu tạo thuận tiện cho người dân. Từ đó để người dân tiếp cận theo hướng thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.

Xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý, thay thế các trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và vi phạm pháp luật.

Định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát./.

Theo: vietnam.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cắt giảm chi phí cho xã hội

Ngày đăng 24/05/2024
Báo cáo Quốc hội về kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính (TTHC) tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chính phủ cho biết, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp, việc rà soát, xử lý vướng mắc, bất cập về TTHC đã được tích cực triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nhiều chỉ số của Việt Nam được thăng hạng (Xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 12 bậc; xếp thứ 106 trong bộ chỉ số tự do kinh tế thế giới, tăng 04 bậc so với năm 2022; xếp thứ 46/132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 02 bậc so với năm 2022), góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 21/05/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024, trong đó yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện nghiêm việc cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thực thi nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ

Ngày đăng 14/05/2024
Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, hiện nay đội ngũ thực thi công vụ đang dần thay đổi nhận thức, tư duy, hành động theo hướng quan tâm, vì lợi ích, vì sự hài lòng của người dân và đáp ứng nhu cầu, mong đợi của người dân. Mặc dù vậy, tại nhiều kỳ họp Quốc hội khóa XV, các phiên họp thường kỳ, chuyên đề hay phiên họp đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gần đây, nhiều đại biểu còn bày tỏ lo lắng khi việc tổ chức thực hiện pháp luật trên một số lĩnh vực chưa nghiêm, chưa hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu.

Xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" trong thực hiện Đề án 06 tại bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 10/05/2024
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 10/5/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong nhóm 10-15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 10/05/2024
Chủ trì, phát biểu tại Hội nghị phân tích kết quả các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 10/5/2024, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đặt chỉ tiêu năm 2024, Thành phố phải cải thiện rõ nét hơn các chỉ số cải cách hành chính so với năm 2023; đồng thời cho biết, mục tiêu trong nhóm 10-15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính đã được đặt ra từ đầu và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố phải có kế hoạch cụ thể triển khai trong thời gian tới.