Hà Nội, Ngày 24/05/2024

Thống nhất đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn mức 1

Ngày đăng: 04/05/2024   10:01
Mặc định Cỡ chữ

Chiều 03/5/2024, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn mức 1 đối với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tham gia Đoàn công tác.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm và Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương chủ trì buổi khảo sát. Ảnh: quangninh.gov.vn

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu. Đặc biệt là rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học để từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện để Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện đối với hoạt động của nhà trường nói riêng và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Qua khảo sát, các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trong thực hiện đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư và thống nhất đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn mức 1.

Thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về trường chính trị chuẩn, thời gian qua, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng triển khai đánh giá chất lượng trong và sau đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Qua chấm điểm và đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ có 55/55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chính sách đối với giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 23/05/2024
Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ “hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” đã quy định rõ tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chính sách đối với giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ Hậu cần quân đội trong giai đoạn cách mạng mới

Ngày đăng 10/05/2024
Đội ngũ cán bộ hậu cần giữ vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Hậu cần quân đội. Vì vậy, trước yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cần nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần để họ thực sự vừa “hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng ngành Hậu cần quân đội chính quy, hiện đại. 

Nghệ An thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ​

Ngày đăng 26/04/2024
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Nghệ An có 11 huyện với 248 xã, thị trấn, 3.809 khối, xóm, bản với tổng diện tích tự nhiên 13.745 km2, chiếm 83% diện tích toàn tỉnh; dân số hơn 1,2 triệu người, chiếm 36% dân số toàn tỉnh, trong đó có 39 DTTS với hơn 491 nghìn người. Trong những năm qua, việc nâng cao chất lượng cán bộ người DTTS luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Phát triển tư duy phản biện của giảng viên lý luận chính trị để xây dựng môi trường thông tin lành mạnh

Ngày đăng 22/04/2024
Trong bối cảnh tác động đa chiều của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo nên một cục diện mới về tần suất, chủng loại, số lượng và quy mô của thông tin. Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, “thông tin là tài nguyên quan trọng nhất”(1), đã lan tỏa sức mạnh mà không có phương tiện nào khác có thể thay thế được vai trò quan trọng của nó trong thời đại ngày nay. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo, các trường đại học ở Việt Nam cần có môi trường thông tin thuận lợi nhằm tăng cường “sức đề kháng” cho các chủ thể giáo dục trước sự tác động, xâm nhập mạnh mẽ, nhanh chóng của những nguồn tin độc hại. Trong đó, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh là điều kiện cần thiết cho sự phát triển phẩm chất, năng lực sư phạm, trực tiếp góp phần phát triển tư duy phản biện (TDPB) của giảng viên lý luận chính trị (LLCT) đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay.

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc trong thực thi công vụ

Ngày đăng 21/04/2024
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.