Hà Nội, Ngày 23/05/2024

Xây dựng các văn bản quy định và công việc cụ thể triển khai chính sách tiền lương mới

Ngày đăng: 09/04/2024   10:28
Mặc định Cỡ chữ

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện kỹ lưỡng Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Xây dựng các văn bản quy định và công việc cụ thể triển khai chính sách tiền lương mới. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ: 

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện kỹ lưỡng Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Chủ động xây dựng các văn bản quy định và công việc cụ thể triển khai chính sách tiền lương mới. 

Đôn đốc các địa phương hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thẩm định kịp thời, theo quy định đối với đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của các địa phương. Tổng hợp kết quả xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm của các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4/2024.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên cả nước đến năm 2025.

Chính phủ cũng đồng ý đề nghị của Bộ Nội vụ về việc dừng xây dựng các đề án: 1) Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh; 2) Đề án đánh giá tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016 - 2021, định hướng phát triển đến năm 2030; 3) Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh.

Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên cả nước đến năm 2025.

Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tập trung thực hiện nghiêm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm mục tiêu, lộ trình trong năm 2024 để ổn định tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào năm 2025.

Thực hiện tốt việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, không để sơ hở trong công tác quản lý và xử lý các vấn đề tôn giáo, không để các thế lực xấu lợi dụng vu cáo, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền ở Việt Nam; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo..../.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Đảm bảo kinh phí về chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024

Ngày đăng 23/05/2024
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 đảm bảo các quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, gắn với việc đẩy mạnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đầu mối khu vực sự nghiệp công lập; kinh phí về chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024. 

Ngành Nội vụ đã đem lại nhiều kết quả, thành tích quan trọng, đạt hiệu quả thiết thực về chính trị, kinh tế và xã hội

Ngày đăng 20/05/2024
Sáng 20/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao ngành Nội vụ đã đem lại nhiều kết quả, thành tích quan trọng, đạt hiệu quả thiết thực về chính trị, kinh tế và xã hội.

Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trong tháng 9/2024

Ngày đăng 20/05/2024
Sáng 20/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại Kỳ họp, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và NSNN những tháng đầu năm 2024.

Rà soát các điều kiện “cần và đủ” để triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới

Ngày đăng 16/05/2024
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chức năng rà soát các văn bản hướng dẫn, các điều kiện “cần và đủ” để triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 01/7/2024.

Đề xuất tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp

Ngày đăng 14/05/2024
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ dự thảo Luật Nhà giáo gồm 09 chương, 71 điều. Theo đó, đề xuất tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Tiêu điểm

Ngành Nội vụ đã đem lại nhiều kết quả, thành tích quan trọng, đạt hiệu quả thiết thực về chính trị, kinh tế và xã hội

Sáng 20/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao ngành Nội vụ đã đem lại nhiều kết quả, thành tích quan trọng, đạt hiệu quả thiết thực về chính trị, kinh tế và xã hội.