Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Hoàn thiện hồ sơ Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 02/04/2024   18:29
Mặc định Cỡ chữ

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ: ​​​​​Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2024.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu hoàn thiện hồ sơ Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2024.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 01/4/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp với các bộ, cơ quan về dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

Giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số bảo đảm thống nhất theo quy định tại các Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 và số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ; hoàn thành trước ngày 15/4/2024.

Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị định quy định về việc tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác (nếu có) trên địa bàn các xã khu vực III, khu vực II, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2024.

Chủ động trao đổi, làm việc thống nhất với các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh để rà soát trách nhiệm, đánh giá tác động, dự kiến nguồn lực thực hiện chính sách và đề xuất giải pháp cụ thể đối với việc bổ sung 02 phường: Bình Minh, Xuân Tăng thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và thị trấn Ba Chẽ thuộc huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh vào danh sách xã khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ: ​​​​​Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tác động, dự kiến nguồn lực thực hiện và đề xuất thời gian áp dụng chính sách cho các xã sau chia tách, sáp nhập địa giới, thành lập mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan; hoàn thiện hồ sơ Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2024./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả, giảm chi ngân sách

Ngày đăng 24/04/2024
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý. Từ đó đã mang lại hiệu quả trong xử lý công việc, tránh chồng chéo, giảm chi từ ngân sách Nhà nước.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 20/04/2024
Ngày 19/4/2024, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 ngày 15/4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Ngày đăng 18/04/2024
Ngày 17/4, Bộ Tư pháp họp thẩm định Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II

Ngày đăng 17/04/2024
Ngày 17/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II.

Chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 12/04/2024
Bài viết tập trung phân tích sự cần thiết và những vấn đề đặt ra nếu vận dụng chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần xây dựng thành công chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh.