Hà Nội, Ngày 25/04/2024

Chính phủ yêu cầu khắc phục triệt để việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ

Ngày đăng: 02/04/2024   13:29
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 02/4/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 134/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; các Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Thường trực Chính phủ thống nhất kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai, gây phiền hà ở các cấp làm giảm hiệu quả đóng góp cho nền kinh tế của người dân, doanh nghiệp.

Theo nội dung Thông báo số 134/TB-VPCP, Thường trực Chính phủ thống nhất như sau:

Tiếp tục rà soát kỹ, nhấn mạnh bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là cần bám sát tình hình, xác định đúng, trúng nhiệm vụ có phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan, địa phương liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai, gây phiền hà ở các cấp làm giảm hiệu quả đóng góp cho nền kinh tế của người dân, doanh nghiệp.

Phân tích, đánh giá sâu sắc hơn kết quả đã đạt được trong Quý, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, tình hình xử lý các vấn đề tồn đọng, các vấn đề mới cần tập trung chỉ đạo điều hành, nhất là việc thực hiện chế độ tiền lương mới, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; nhấn mạnh thêm những kết quả đạt được trong phát triển văn hóa, du lịch.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá cụ thể tình hình trên các lĩnh vực, nhấn mạnh kết quả nổi bật đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội Quý I là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn cho phép. Chú trọng tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), đồng thời tích cực thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thu hút đầu tư nước ngoài, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán, du lịch phục hồi tích cực. Giải ngân đầu tư công, thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều tiến bộ. Đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược, nhất là trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục chú trọng theo dõi, bám sát tình hình, có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả với các vấn đề phát sinh; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả hơn, kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa, hợp lý, thúc đẩy lẫn nhau với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; điều hành hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục có chính sách đột phá tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp và người dân.

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước, mở rộng cơ sở thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu thuế; nhất là thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, triển khai tích cực việc thanh toán hóa đơn điện tử gắn với triển khai Đề án 06. Tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, nhất là chi thường xuyên, rà soát, mạnh tay cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 và công tác cải cách thủ tục hành chính; tập trung cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến thực chất trong việc cung cấp dịch vụ công, giảm phiền hà, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực thực thi, giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh, khắc phục triệt để việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai, sợ vi phạm trong thực thi công vụ.

Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, Đề án Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông kịp thời, sâu rộng, khách quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tạo khi thế, niềm tin, động lực mới truyền cảm hứng tích cực cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khẩn trương trình, ban hành trong tháng 4/2024 các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, nhất là Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở... bảo đảm chất lượng, tiến độ hướng dẫn thi hành khi Luật có hiệu lực. Tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, chuẩn bị kỹ lưỡng, kịp thời, chất lượng các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV..../.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày đăng 24/04/2024
Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế đến năm 2026

Ngày đăng 24/04/2024
Sáng 24/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế (phiên họp thứ 3). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế chủ trì Hội nghị. 

Sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực

Ngày đăng 23/04/2024
Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề trình Quốc hội lựa chọn 1 chuyên đề giám sát tối cao và 1 chuyên đề giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong năm 2025, gồm: việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”

Ngày đăng 22/04/2024
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ được công bố từ 9h30 ngày 26/4/2024 tại địa chỉ: archives.org.vn; facebook.com/luutruquocgia1; dienbien.gov.vn; snv.dienbien.gov.vn nhằm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh từ các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Trung tâm Lưu trữ lịch sử và Bảo tàng tỉnh Điện Biên, Viện Nghiên cứu Hán - Nôm, Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp và một số cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. 

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Ngày đăng 22/04/2024
Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.