Hà Nội, Ngày 24/04/2024

ĐBQH Ma Thị Thúy: Đề nghị cân nhắc việc thông qua dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7

Ngày đăng: 28/03/2024   12:15
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 27/3, tại Nhà Quốc hội, Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách lần thứ 5 thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thuý đề nghị xem xét, cân nhắc thông qua dự thảo Luật sau khi cải cách tiền lương và cần có thời gian điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng Luật vừa thông qua lại phải rà soát, sửa đổi.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thuý

Tham gia thảo luận, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thuý thống nhất với nhiều nội dung trong báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời góp ý một số nội dung vào dự thảo Luật, cụ thể:

Về vấn đề trợ cấp hưu trí: Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho rằng, mức trợ cấp hưu trí xã hội chưa đảm bảo nguyên tắc an sinh xã hội vì chỉ là trợ cấp cho người cao tuổi chuyển sang từ Luật Người cao tuổi, sẽ không đảm bảo mức sống tối thiểu hoặc gần tiệm cận mức sống tối thiểu của nhóm người cao tuổi này. Do đó, nếu chỉ thay đổi về hình thức mà không có thay đổi căn bản về chính sách thì đây cũng là một vấn đề cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Theo đại biểu, ít nhất mức hưu trí xã hội cũng phải cao hơn so với mức trợ cấp xã hội… đề nghị Chính phủ cần xem xét kỹ, đánh giá báo cáo rõ ràng hơn để Quốc hội xem xét quyết định.

Về bảo hiểm xã hội bắt buộc: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang cho rằng, dự thảo Luật quy định giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các đối tượng khác, thu nhập ổn định thường xuyên là không phù hợp, vì đây là thẩm quyền quản lý nhà nước của Chính phủ. Trên thực tế, các đối tượng có thu nhập ổn định như lao động công nghệ (Grab, Shipper, bán hàng online...), số lượng lao động lớn, thu nhập ổn định, thậm trí còn cao hơn cả nhóm lao động phổ thông làm việc trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa có giải pháp kịp thời để đưa đối tượng này tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc… Do đó, đề nghị quy định ngay trong dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết, có lộ trình cụ thể áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với một số nhóm lao động công nghệ (Grab; Shipper…) vào năm 2026.

Liên quan đến việc quy định mức lương hưu thấp nhất: đại biểu băn khoăn, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương cơ sở. Dự thảo Luật mới bỏ quy định này thì tính mức lương hưu thấp nhất ra sao? Có đảm bảo cuộc sống của người lao động về hưu không? Nếu như chúng ta chỉ tính tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội mà không chú trọng tới chất lượng an sinh như vậy thì không thể bền vững. Như các đối tượng người hoạt không chuyên trách, hay chủ hộ kinh doanh cá thể khi đến tuổi nghỉ hưu thì lương thấp phải điều chỉnh cao mà không đủ tiền từ Quỹ. Đây là vấn đề rất quan trọng vì nó bảo vệ mức sàn an sinh tối thiểu… Do vậy đề nghị Chính phủ cần có cân nhắc khi bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất được quy định tại Khoản 5 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Vấn đề liên quan đến chi phí quản lý bảo hiểm xã hội: đề nghị cần có sự kiểm soát chi, nhất là đối với định mức chi cho các hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm, chi cho cơ sở vật chất, cho hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các tổ chức ngoài ngành Bảo hiểm xã hội. Vì đây không phải là tiền ngân sách, không có cơ quan nào kiểm soát, cần quy định rõ trong Luật vấn đề này, tránh bị lạm dụng.

Về thời điểm thông qua dự thảo Luật, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc thông qua sau khi cải cách tiền lương, vì cải cách tiền lương là một chính sách lớn, khó và phức tạp, tác động mạnh tới nhiều lĩnh vực, nhóm lao động khác nhau trên toàn xã hội, do đó cần có thời gian triển khai cải cách tiền lương để điều chỉnh, xử lý các vấn để phát sinh (nếu có) cho phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng Luật vừa thông qua lại phải rà soát, sửa đổi. Do vậy đề nghị Quốc hội chưa thông qua tại Kỳ họp thứ 7, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (thời điểm tháng 10 - 11/2024)./.

Theo: quochoi.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội

Ngày đăng 17/04/2024
Theo Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được Quốc hội khoá XV thông qua ngày 10/11/2023, từ ngày 01/7/2024: Bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. 

Thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thực hiện từ ngày 01/7/2024

Ngày đăng 15/04/2024
Bộ Nội vụ thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thực hiện từ ngày 01/7/2024.

Phần Lan dự kiến cắt giảm lương hưu

Ngày đăng 14/04/2024
Chính phủ Phần Lan không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm lương hưu để cải thiện tài chính công.

Cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024

Ngày đăng 11/04/2024
Từ ngày 01/7/2024, dự kiến mức lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Xây dựng các văn bản quy định và công việc cụ thể triển khai chính sách tiền lương mới

Ngày đăng 09/04/2024
Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện kỹ lưỡng Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội, bảo đảm chất lượng và tiến độ.