Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội

Ngày đăng: 27/02/2024   17:56
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 27/02/2024, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội" tổ chức Hội thảo về Đổi mới công tác dân nguyện của Quốc hội. Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Hội thảo. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tham dự Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: quochoi.vn

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về mô hình cơ quan chuyên trách thực hiện công tác dân nguyện của Quốc hội Việt Nam trong tình hình mới. Đổi mới công tác dân nguyện của Quốc hội góp phần bảo vệ quyền con người theo yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức thực hiện công tác dân nguyện của cơ quan dân cử, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân - thực trạng và giải pháp. Những vấn đề cần quan tâm khi tiếp xúc cử tri tại địa bàn miền núi và tiếp xúc cử tri người dân tộc. Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp của Ủy ban Tư pháp, thực trạng và kiến nghị. Thực trạng và giải pháp đổi mới công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết những vấn đề nóng, những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án cho biết, ngày 06/4/2023, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1615-NQ/ĐĐQH15 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội".

Đề án nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động dân nguyện của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, góp phần khẳng định vai trò của Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhân dân.

Đề án sẽ tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về công tác dân nguyện; đổi mới phương thức làm việc, đổi mới căn bản về tổ chức và hoạt động của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đổi mới công tác phối hợp giữa Ban Dân nguyện với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện công tác dân nguyện của Quốc hội thời gian tới…

Nhấn mạnh Đề án là một nhánh của công tác dân nguyện của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Hội thảo nhằm thu nhận ý kiến từ các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện đề cương sơ bộ của Đề án.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục xin ý kiến về lý luận, thực tiễn để làm rõ khái niệm, bản chất, vai trò công tác dân nguyện của Quốc hội. Đánh giá thực trạng pháp luật về công tác dân nguyện nói chung của Nhà nước, trong đó trọng tâm là công tác dân nguyện của Quốc hội. Phân tích thực trạng hoạt động công tác dân nguyện thời gian qua, nhất là kinh nghiệm của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, khóa XIV, thực tế công tác dân nguyện từ đầu nhiệm kỳ khóa XV để làm rõ kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động công tác dân nguyện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, tổ chức, hoạt động của Ban Dân nguyện, các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu đề xuất giải pháp cơ bản để tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội, chú trọng các nhóm giải pháp như: đổi mới về nhận thức, hoàn thiện pháp luật về công tác dân nguyện của Quốc hội, hoàn thiện bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày đăng 24/04/2024
Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế đến năm 2026

Ngày đăng 24/04/2024
Sáng 24/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế (phiên họp thứ 3). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế chủ trì Hội nghị. 

Sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực

Ngày đăng 23/04/2024
Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề trình Quốc hội lựa chọn 1 chuyên đề giám sát tối cao và 1 chuyên đề giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong năm 2025, gồm: việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”

Ngày đăng 22/04/2024
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ được công bố từ 9h30 ngày 26/4/2024 tại địa chỉ: archives.org.vn; facebook.com/luutruquocgia1; dienbien.gov.vn; snv.dienbien.gov.vn nhằm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh từ các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Trung tâm Lưu trữ lịch sử và Bảo tàng tỉnh Điện Biên, Viện Nghiên cứu Hán - Nôm, Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp và một số cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. 

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Ngày đăng 22/04/2024
Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.