Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực công bố danh mục TTHC nội bộ để rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa

Ngày đăng: 26/02/2024   19:30
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 26/02/2024, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì Phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. Dự Phiên họp có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và hiệp hội doanh nghiệp là thành viên của Tổ công tác và Hội đồng tư vấn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp. Ảnh: VGP

Theo báo cáo tại Phiên họp, mặc dù mới được thành lập nhưng Tổ công tác đã phát huy vai trò và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó, đã tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp và 19 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về cải cách TTHC, cũng như chấn chỉnh việc ban hành một số quy định không phù hợp, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tổ công tác đã tiếp nhận và chỉ đạo các bộ, cơ quan xử lý 130 phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC. Các bộ, cơ quan đã xử lý, phản hồi 116 phản ánh, kiến nghị trong năm 2023, đạt tỉ lệ 89,3%.

Hội đồng tư vấn cũng đã được kiện toàn theo hướng gọn nhẹ, thực chất, hiệu quả. Trong năm qua, Hội đồng tư vấn đã xây dựng, công bố nhiều báo cáo liên quan đến cải cách TTHC và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều khuyến nghị để gửi các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham khảo; tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC báo cáo Tổ công tác chỉ đạo tháo gỡ.

Đến nay, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC đã đạt được những kết quả nổi bật như: hơn 2.700 quy định kinh doanh và 561/1.086 TTHC theo 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ được cắt giảm, đơn giản hóa, 156/699 TTHC được phân cấp giải quyết.

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực công bố danh mục TTHC nội bộ để rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa. Việc đổi mới thực hiện, giải quyết TTHC được chú trọng, đến nay có hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt 30,4%, tăng 1,4 lần so với năm 2022; địa phương đạt 37,4%, tăng 3,7 lần so với năm 2022. Tỉ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC tại bộ, ngành là 28,59%, tăng 11% so với năm 2022, còn địa phương là 39,48%, tăng 31,44% so với năm 2022.

Cũng tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã ghi nhận, phản hồi về những bất cập, vướng mắc do đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước nêu; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác của Tổ công tác.

Ra mắt Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Tổ công tác và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ về những kết quả đã đạt được trong cải cách TTHC trên các lĩnh vực trong năm 2023, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, còn những quy định không phù hợp với trình độ phát triển hiện tại của đất nước và xu thế phát triển chung trong khi Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia vào luật chơi chung của thế giới. Bên cạnh đó, còn có sự "chông chênh" giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định; giữa các cơ quan Trung ương với nhau; giữa cơ quan Trung ương với địa phương; thậm chí giữa các địa phương.

Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm có nguyên nhân từ TTHC nội bộ của các cơ quan Trung ương và địa phương. Một số việc xử lý chưa hiệu quả do mới chỉ dừng lại ở mức độ "ghi nhận" phản ánh, kiến nghị khi đi họp.

Đối với TTHC trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo…, phải cố gắng coi đây là cơ hội thay vì than khó, bởi nếu than khó, chắc chắn sẽ thất bại chứ chưa nói đến phát triển.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các thành viên của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục duy trì cơ chế tiếp nhận bằng nhiều hình thức, bao gồm cả hình thức đối thoại trực tiếp và xử lý thông tin, phản ánh một cách hết sức có trách nhiệm, trước hết là thông tin, phản ánh, đề xuất từ Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Hội đồng tư vấn, Phó Thủ tướng mong muốn các thành viên của Hội đồng chia sẻ thông tin, hiến kế kịp thời, rõ ràng với Tổ công tác. Thường trực Tổ công tác và Thường trực Hội đồng phối hợp tham mưu danh mục nhiệm vụ các bộ, ngành phải triển khai với thời hạn hoàn thành cụ thể; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, tinh thần chung là nhiệm vụ của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó chủ động xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổ công tác để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Phó Thủ tướng cũng nhất trí về nguyên tắc cần có những cuộc họp chuyên đề cải cách TTHC trong những lĩnh vực cụ thể như thương mại điện tử, bảo hiểm, thuế… để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ rõ "3 tăng cường", "5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số

Ngày đăng 24/04/2024
“Chuyển đổi số đã "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh và chỉ đạo “3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh” trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, yêu cầu mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số.

Tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính; làm tốt công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 24/04/2024
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục nâng cao hơn nữa các chỉ số về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính. Làm tốt công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non theo quy định

Ngày đăng 23/04/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo yêu cầu ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non theo quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ em và chất lượng giáo dục mầm non.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Ngày đăng 22/04/2024
Chiều 22/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội.

Khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan

Ngày đăng 20/04/2024
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan, trước ngày 15/5/2024.