Hà Nội, Ngày 25/04/2024

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cần bám sát Đề án tổng thể đã được Ban Bí thư thông qua

Ngày đăng: 21/02/2024   18:58
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 21/02/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị rà soát công tác triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 chủ trì Hội nghị. Ảnh: tuyengiao.vn

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư tại Công văn số 8567-CV/VPTW ngày 29/11/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành nhiều công văn, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các cơ quan thuộc tỉnh tích cực triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm. Ngoài ra, tỉnh cũng đã phối hợp với một số tỉnh, thành phố và các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan về việc hỗ trợ kinh phí cũng như tổ chức các hoạt động tiêu biểu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: tuyengiao.vn

Tại Hội nghị, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan đã báo cáo tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các ban, bộ, ngành, cơ quan trong công tác triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; đồng thời nhấn mạnh, việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước trong năm 2024, nhất là sự kiện trọng đại kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cần bám sát Đề án tổng thể đã được Ban Bí thư thông qua; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan, địa phương được giao chủ trì tổ chức kỷ niệm cần nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, quy mô, tầm vóc và tính chất của sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm; trong đó cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhất là vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện.

Về thời gian tổ chức các hoạt động và sơ duyệt, tổng duyệt đối với những hoạt động trọng tâm, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì tổ chức báo cáo và khớp nối chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương để sắp xếp thời gian tổ chức các hoạt động cho phù hợp, bảo đảm không trùng lặp, có trọng tâm, trọng điểm và thuận lợi cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

Về kinh phí thực hiện các hoạt động kỷ niệm và trùng tu, sửa chữa, xây dựng các công trình, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền có kế hoạch phân bổ, tiếp tục bổ sung, bảo đảm đúng tiến độ, kịp thời phục vụ cho việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý: Từ nay đến dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt trong thời gian từ ngày 15/4 - 15/5/2024, cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về sự kiện với nội dung phong phú, hấp dẫn và hình thức đổi mới, sáng tạo; trong đó cần phân tích, làm rõ tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, cũng như việc phát huy các bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; cùng với đó tăng cường tuyên truyền những tác phẩm văn học nghệ thuật, tranh ảnh, thơ ca tiêu biểu sống mãi với thời gian của các văn nghệ sĩ sáng tác về Chiến thắng Điện Biên Phủ và những tác phẩm được sáng tác mới chào mừng sự kiện. Tỉnh Điện Biên và các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tăng cường công tác phối hợp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các công việc; cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày đăng 24/04/2024
Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế đến năm 2026

Ngày đăng 24/04/2024
Sáng 24/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế (phiên họp thứ 3). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế chủ trì Hội nghị. 

Sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực

Ngày đăng 23/04/2024
Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề trình Quốc hội lựa chọn 1 chuyên đề giám sát tối cao và 1 chuyên đề giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong năm 2025, gồm: việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”

Ngày đăng 22/04/2024
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ được công bố từ 9h30 ngày 26/4/2024 tại địa chỉ: archives.org.vn; facebook.com/luutruquocgia1; dienbien.gov.vn; snv.dienbien.gov.vn nhằm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh từ các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Trung tâm Lưu trữ lịch sử và Bảo tàng tỉnh Điện Biên, Viện Nghiên cứu Hán - Nôm, Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp và một số cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. 

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Ngày đăng 22/04/2024
Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.